Impuls lever oefening

De Impuls lever oefening is een continue energetische oefening om oude boosheid die zich heeft vastgezet in je lever ‘los te maken’ om die alsnog te kunnen verwerken.

Oude vastgezette boosheid in de lever kan op den duur de lever beschadigen en kan zelfs tot bijvoorbeeld leververvetting leiden.

Omdat eigenlijk iedereen in meer of mindere mate last heeft van vastgezette boosheid in de lever, is de Impuls lever oefening voor iedereen zinvol.

Daarnaast optimaliseert de Impuls lever oefening het functioneren van de lever.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls lever oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls lever oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls lever oefening?

De Impuls lever oefening werkt op de volgende wijze.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls lever oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen de lever en het weefsel daaromheen op een heel subtiele wijze continu in beweging.

Deze subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls lever oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor deze oefening te doen.

De functie van de lever

Je lever is een essentieel orgaan. Zonder je lever kun je niet leven.

Je lever heeft de volgende belangrijke functies:
 

 • Vorming van gal
  De lever vormt gal, die opgeslagen wordt in de galblaas. Als je vet eet, dan trekt je galblaas samen om zo de gal in je dunne darm los te laten. De galvloeistof zorgt in de dunne darm voor een goede afbraak van de vetten.

   
 • Koolhydraatstofwisseling
  
In het voedsel dat je eet, zitten onder andere suikers. Deze suikers zijn niet allemaal direct nodig voor jouw energievoorziening. De suikers worden daarom naar je lever getransporteerd waar het overschot opgeslagen wordt als glycogeen. Glycogeen kan tijdens inspanning (bijvoorbeeld tijdens sporten) weer omgezet worden naar suikers en zo dus direct weer extra energie geven.

   
 • Eiwitstofwisseling
  
Bij de vertering van je voedsel worden eiwitten afgebroken tot aminozuren. Deze aminozuren worden uit je darm in de bloedvaten opgenomen en getransporteerd naar de lever. De lever kan van deze aminozuren nieuwe eiwitten maken. Deze eiwitten kunnen vervolgens weer door je lichaam gebruikt worden.

   
 • Vetstofwisseling

  Bij de vertering van je voedsel komen naast aminozuren ook vetzuren vrij. Je kunt verzadigde of onverzadigde vetzuren hebben. De onverzadigde vetzuren kunnen weer gebruikt worden in je stofwisseling of als brandstof. Je lever kan verzadigde vetzuren omzetten naar de voor het lichaam belangrijke onverzadigde vetzuren.

   
 • Ontgiften en reinigen
  
In je dagelijkse leven kunnen veel schadelijke stoffen in je lichaam terecht komen. Je lever kan veel natuurlijke schadelijke stoffen onschadelijk maken en vervolgens afvoeren via de galvloeistof of urine.

   
 • Opslag

  Behalve glycogeen (zie koolhydraatstofwisseling) kunnen ook andere stoffen (tijdelijk) opgeslagen worden in de lever. De lever laat ze vervolgens los als je lichaam ze nodig heeft. Voorbeelden daarvan zijn: vetten, aminozuren, vitamines en mineralen.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls lever oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

De Impuls lever oefening is voor iedereen zinvol.
De Impuls lever oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls lever oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls lever oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls lever oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Impuls lever oefening bedraagt maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Impuls lever oefening bedraagt € 95,-.


Een ervaring

 

Wat een boosheid komt er omhoog

‘Nou, de Impuls Lever oefening doet zijn werk wel!
Wat een boosheid komt er omhoog continu. Het is pure boosheid, nergens op gericht.
Niet heel fijn om te voelen. Wel heel fijn dat ik dit los mag laten.’