De geestkracht om jezelf
verder te ontwikkelen

Om jezelf verder te ontwikkelen heb je geestkracht en doorzettingsvermogen nodig.
Je gaat namelijk, naarmate je jezelf verder ontwikkelt, steeds diepere en zwaardere problemen van jezelf oplossen.

Daar staat tegenover dat - als je je verder ontwikkelt - het leven steeds rijker en intrigerender wordt.

Het menselijk systeem is gelaagd

Het menselijk systeem is gelaagd en naarmate je je verder ontwikkelt, ga je jouw onverwerkte verleden op steeds diepere lagen van jezelf oplossen.

Heb je al het onverwerkte verleden van een laag verwerkt, dan dient de problematiek van de volgende laag zich automatisch aan.

Steeds zwaardere problematiek

Naarmate je je verder ontwikkelt, wordt de problematiek die je mag oplossen steeds zwaarder.

Hoe zwaarder de problematiek is, hoe dieper die in je systeem terecht komt.
Zware problematiek verzinkt dus dieper in je systeem dan lichte problematiek, die meer aan het oppervlak blijft.

Naarmate je je verder ontwikkelt, wordt de innerlijke problematiek die je op mag lossen dus zwaarder, omdat die uit steeds diepere lagen van je systeem komt.

Rijkelijk beloond

Dat jouw ontwikkelingstocht steeds zwaarder wordt, wordt rijkelijk gecompenseerd omdat de horizon die zich openbaart steeds intrigerender wordt, naarmate je je verder ontwikkelt.

Je krijgt, terwijl je je verder ontwikkelt, steeds diepere inzichten in de geheimen van het leven, waardoor steeds diepere mysteries zich aan je openbaren en het leven steeds rijker aan gaat voelen.

De ‘ontberingen’ van jouw geestelijk avontuur om je steeds verder te ontwikkelen, worden dus rijkelijk beloond.

Het hogere doel van het leven

Het hogere doel van het leven is je steeds verder ontwikkelen. Het leven is een leerschool, dus door je geestelijk te ontwikkelen, leef je het leven zoals het uiteindelijk bedoeld is.

Meer geestkracht, meer doorzettingsvermogen

Naarmate je meer geestkracht ontwikkelt, ontwikkel je automatisch ook meer doorzettingsvermogen. Doorzettingsvermogen is dus een direct gevolg van geestkracht.

Omdat je geestelijke ontdekkingsreis steeds zwaarder wordt, zijn geestkracht en doorzettingsvermogen onontbeerlijk.

Geestkracht ontwikkelen

Je ontwikkelt je geestkracht door je zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen, dus door je eigen problematiek zo zelfstandig mogelijk op te lossen.
Je eigen problematiek oplossen, geeft uiteraard ook de meeste voldoening. Je kunt met recht trots op jezelf zijn als je een probleem zo zelfstandig mogelijk oplost.

Elke problematiek die je zelfstandig oplost, geeft je ook de kracht en de moed om je volgende probleem op te lossen.

Lukt dat ook, dan kom je steeds meer in de winning mood, dan ga je met nog meer overtuiging je volgende probleem aan.

Zo word je stap voor stap steeds krachtiger, ontwikkel je dus steeds meer geestkracht.

Ontkrachtend

Het werkt ontkrachtend als je te veel op anderen probeert te leunen, terwijl je je ontwikkelt.

Het is daarom dus belangrijk om zoveel mogelijk je eigen problematiek op te lossen en zo min mogelijk anderen om hulp te vragen.

Vraag dus pas om hulp als je echt alles wat in jouw vermogen ligt, zelf hebt gedaan en je desondanks niet verder komt.

Onderschat het belang van zoveel mogelijk zelf doen voor je ontwikkeling niet.

Waarom wel de behandelingen?

Als het belangrijk is om zoveel mogelijk je eigen problematiek op te lossen en zo min mogelijk anderen om hulp te vragen, is het dan wel goed om de behandelingen en andere tools van het Wholism Project te ontvangen.

Dat is een goede en terechte vraag.

De kosmische nacht is een tijdperk waarin we ons als mensheid steeds verder met de materie moesten verbinden. We moesten daarvoor ons trillingsniveau steeds verder verlagen en dat deden we door onszelf en anderen te verzwakken.

Dit is een ontwikkelingstocht geweest die door het Hogere is begeleid. De mensheid moest dit proces doormaken. Je mocht daarom niet aan dit zware en moeilijke proces kunnen ontsnappen.

De kosmische nacht was dus in andere woorden echt dicht getimmerd, er was geen ontsnappen aan.

Omdat de kosmische dag nu aan het aanbreken is, moet er een uitweg gecreëerd worden uit de kosmische nacht.
Deze uitweg kan alleen gecreëerd worden door het Hogere.

Dat is de achterliggende reden, dat het Wholism Project een geleid project is.

Alle tools die het Wholism Project ontwikkelt, met andere woorden alle behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en (bewegings) oefeningen die door het Wholism Project ontwikkeld zijn, worden ons, Bas en Maria, doorgegeven door de kosmische dag Aartsengelen.

Samen vormen alle tools van het Wholism Project de uitweg uit de kosmische nacht, zij maken je steeds verder los van de spelregels van de kosmische nacht en voeren je stap voor stap verder de kosmische dag in.

De behandelingen en andere tools van het Wholism Project zijn dus onontbeerlijk om de stap te maken van de kosmische nacht naar dag.