Persoonlijke Kantelingen

De Kantelingen van het Wholism Project lossen 'kantelingen' in jouw systeem op.



Er zijn drie typen kantelingen: universele, persoonlijke en specifieke kantelingen. 



Universele kantelingen zijn veranderingen in onze originele blauwdruk. 

Persoonlijke en specifieke kantelingen zijn gekantelde oftewel ‘omgepoolde' eigenschappen, die een verzwakkende werking op je hebben.



De Kantelingen van het Wholism Project lossen kantelingen in je systeem op door ze weer 'rechtop te zetten', waardoor:
    •    jouw oorspronkelijk blauwdruk hersteld wordt
en
    •    jouw oorspronkelijke, versterkende eigenschappen weer tot jouw beschikking komen

De drie typen kantelingen zijn elk geënt op het chakra systeem. Kantelingen veranderen daarbij de werking van de chakra's.



Iedereen heeft twaalf universele kantelingen, één universele kanteling per chakra, met uitzondering van het stuitchakra.



Daarnaast heeft elk mens dertien persoonlijke kantelingen in zijn of haar systeem, één persoonlijke kanteling per chakra.



Tot slot heeft ieder mens 2 tot 5 persoons specifieke kantelingen.

Het verschil tussen universele kantelingen en persoonlijke kantelingen

Universele kantelingen zijn veranderingen, ompolingen in onze originele blauwdruk, die bij iedereen exact gelijk zijn.

Persoonlijke kantelingen zijn gekantelde oftewel ‘omgepoolde' eigenschappen, waarbij de ompoling van persoon tot persoon kan verschillen.

De volgende vergelijking maakt dit verschil duidelijker:
In deze vergelijking worden onze originele blauwdruk en onze oorspronkelijke, ongekantelde eigenschappen beide vergeleken met een vierkant blokje, dat altijd op één specifieke zijde moet staan om optimaal te kunnen functioneren.

Bij een universele kanteling staat volgens deze vergelijking het blokje altijd op één en dezelfde andere zijde van het blokje.
Bij persoonlijke kantelingen kan het blokje op elke zijde of zelfs op één van de punten van het blokje staan.

Oplossen universele en persoonlijke kantelingen

Om de werking van de 12 universele en de 13 persoonlijke kantelingen op te lossen, zijn in het totaal 25 Kantelingen door het Wholism Project ontwikkeld.



In het artikel Kantelingen vind je een overzicht van de 12 universele Kantelingen en de
13 persoonlijke Kantelingen.

Geïntroduceerde Persoonlijke Kantelingen

Vanaf december 2017 zijn de volgende Persoonlijke Kantelingen geïntroduceerd: