Opwinding Kanteling

De Opwinding Kanteling is in staat om de problematiek die is ontstaan door de kanteling van het tweede chakra, op te lossen.

Deze problematiek, die over de wijze gaat waarop je sexuele opwinding ervaart, kan van persoon tot persoon sterk verschillen.

De wijze waarop je sexuele opwinding ervaart kan daarbij variëren van frigide tot oversext of zelfs tot pervers.

De Opwinding Kanteling valt onder de categorie Persoonlijke Kantelingen.

Het verschil in sex ervaren van mannen en vrouwen

Mannen zijn - uitzonderingen daargelaten - meer op sex gericht dan vrouwen. Dat heeft direct te maken met de kosmische nacht.

In de kosmische nacht moesten we ons als mensheid steeds verder met de materie verbinden door ons trillingsgetal te verlagen. De man heeft van nature een lager trillingsgetal dan vrouwen en moest daarom in de kosmische nacht voorop gaan.

Dit is de achterliggende reden waarom de man in de kosmische nacht de dominante rol toebedeeld heeft gekregen.

Door deze dominante rol van de man zijn vrouwen gedurende de kosmische nacht onder andere op seksueel gebied vaak misbruikt.

De dominante rol van de man heeft er zo toe geleid dat het merendeel van de vrouwen op het sexuele gebied een opwinding kanteling heeft die haar sexuele genot op verschillende manieren in de weg kan staan.

Opwinding Kanteling bij de vrouw en bij de man

We hebben niet alleen mannenlevens of vrouwenlevens, maar mannenlevens en vrouwenlevens kunnen elkaar afwisselen. Iedereen is dus zowel man als vrouw geweest tijdens zijn of haar levens op Aarde.

Door de dominante rol die de man in de kosmische nacht heeft gehad, is bij vrijwel iedereen de Opwinding Kanteling ontstaan tijdens één of meerdere vrouwenleven(s).

De Opwinding Kanteling die in een vrouwenleven is ontstaan, neem je als je een mannenleven gaat leiden, 'omgekeerd' mee.
Als je bijvoorbeeld in een vrouwenleven een opwinding kanteling hebt die jou frigide maakt, maakt dezelfde kanteling in een mannenleven je oversext.

Zo ervaar je beide kanten van deze problematiek.

Als een man, als kind of als volwassene, sexueel misbruikt wordt, kan hierdoor ook een Opwinding Kanteling ontstaan.

Uitzonderlijk

De Opwinding Kanteling is de enige Kanteling die tijdens een vrouwenleven anders uitwerkt als tijdens een mannenleven.

Alle andere typen Kantelingen werken tijdens jouw mannen- en vrouwenlevens op dezelfde wijze op je in.

Kantelingen worden wel zwaarder naarmate je tijdens jouw levens meer traumatische gebeurtenissen meemaakt.

Oplossen sexuele problematiek

De Opwinding Kanteling lost één heel belangrijke basisoorzaak van sexuele problematiek op.

Om sexuele problemen op te lossen zijn over het algemeen naast de Opwinding Kanteling ook één of meerdere behandelingen nodig.

Voor wie?

Iedereen heeft de Opwinding Kanteling nodig.Ongeveer 2 tot 4 procent van alle mensen hebben last van een diepgaande opwinding stoornis. Bij ongeveer 70% van hen is - naast de Ontswitching behandeling Plus - de Opwinding Kanteling nodig om deze opwinding stoornis op te kunnen lossen.

Niveau

De Opwinding Kanteling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Elke Kanteling werkt over levens heen.

Van elke Kanteling heb je dus meerdere levens profijt.

Lees meer: Over levens heen

Traject

De Opwinding Kanteling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Opwinding Kanteling bedraagt € 95,-.