Verbondenheid Verbinding Plus

De Verbondenheid Verbinding Plus breidt de kwaliteiten van de Verbondenheid Verbinding nog veel verder uit.

Beide Verbindingen zijn erop gericht om jou te helpen bij jouw ontwikkeling. Zij doen dit door jou los te koppelen van de ontwikkeling remmende invloed van jouw directe omgeving.
De Verbondenheid Verbinding Plus werkt daarbij duidelijk nog diepgaander en krachtiger dan de Verbondenheid Verbinding.

Jouw directe leefomgeving werkt op twee manieren ontwikkeling remmend op jou:

  • familieleden en vrienden hebben de neiging elkaar te ‘fixeren’, elkaar energetisch vast te houden, of zich aan elkaar vast te klampen vanuit een onbewust gevoel ‘laat me niet alleen in het leven’
  • bezittingen verbinden je dieper met de Aarde en richten je daarmee ook op de Aarde in plaats van op geestelijke ontwikkeling


De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus helpen je elk op hun eigen wijze om losser te komen van deze ontwikkeling remmende invloeden:

  • de Verbondenheid Verbinding koppelt jou op energieniveau meer los van andere mensen, waardoor je je vrijer kunt ontwikkelen

  • de Verbondenheid Verbinding Plus verbindt je dieper met jezelf en je oorsprong, waardoor je jouw houvast minder zoekt bij naasten en in bezit. Je vindt jouw verankering in jezelf.
De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus hebben ook belangrijke functies na je overlijden, zowel tijdens jouw overgang naar het Hiernamaals als voor jouw verblijf daar.

De Verbondenheid Verbinding Plus kan alleen na de Verbondenheid Verbinding ontvangen worden.

Eerste Talent hart Verbinding

De Verbondenheid Verbinding Plus is de eerste Verbinding in de categorie Talent hart Verbindingen.
Talent hart Verbindingen werken niet alleen voor jezelf, maar hebben ook een effect op mensen in jouw directe omgeving.

Vergelijking Verbondenheid Verbinding en Verbondenheid Verbinding Plus

In het volgende overzicht wordt de werking van de Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus met elkaar vergeleken.


 

Verbondenheid Verbinding
Verbondenheid Verbinding Plus
Algemeen
 
Koppelt je meer los van dingen buiten jezelf Verbindt je dieper met je eigen kracht en oorsprong
   
Tijdens je leven
 
Loskoppeling van de mening van anderen Familieleden worden dieper verbonden met hun eigen oorsprong. Ze worden daardoor zelfstandiger ten opzichte van andere familieleden en laten elkaar daardoor beter los.
  Loskoppeling van jouw bezittingen
   
Na jouw overlijden
 
Loskoppeling van de remmende verbonden-
heid met jouw nabestaanden
Nabestaanden en vrienden komen meer op eigen benen te staan en kunnen je daardoor beter loslaten
Loskoppeling van de verbondenheid met al jouw voorwerpen Jouw bezittingen gaan stimulerend werken op het loslaatproces van jouw leven

Ontwikkeling remmende invloed van familieleden, vrienden
en derden

De Verbondenheid Verbinding heeft het vermogen om je los te koppelen van de mening die andere mensen over jou hebben. Je komt met behulp van deze Verbinding los van beelden, gevoelens en gedachten van anderen over jou.

Ook al hoef je je niet bewust te zijn welke ideeën anderen over jou hebben, toch hebben die een beperkende en daardoor een ontwikkeling remmende invloed op jou.

De Verbondenheid Verbinding Plus zorgt er daarnaast voor dat familieleden zelfstandiger worden ten opzichte van andere familieleden, waardoor ze elkaar beter los kunnen laten.

De Verbondenheid Verbinding Plus werkt dus in dit opzicht niet alleen voor jou maar ook op jouw naasten.

Families hebben in min of meerdere mate de neiging van clustervorming, zo zijn wij, wij zijn de familie ‘de Groot' of 'de Bruin' (etc).
Eigenlijk is dit een vorm van zich aan elkaar vastklampen in een wereld die bedreigend voor hen voelt. Het is een poging om hun diepe onzekerheden in toom te houden.

Vrienden kunnen op eenzelfde wijze ook clusters vormen. Er zijn dan ook binnen een vriendenkring vaak heel wat ongeschreven wetten.

Het spreekt voor zich dat clustervorming ontwikkeling remmend werkt, je houdt je aan elkaar vast, je ontleent een deel van je identiteit aan je familie en/of vriendengroep.
Dat beperkt de mogelijkheid om je volledig vrij te ontwikkelen, om helemaal jouw eigen weg te gaan, de weg die jou door je Hogere Zelf wordt ingegeven.

De Verbondenheid Verbinding Plus geeft je dan ook het weldadige gevoel dat je beter je eigen ruimte kunt innemen.

Gemakkelijker overgaan en je vrijer ontwikkelen in het Hiernamaals

De Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus zijn ook Verbindingen die een belangrijke functie hebben na je overlijden, zowel voor jouw overgang naar het Hiernamaals als jouw verblijf daar.Na jouw overlijden koppelen de Verbondenheid Verbinding en de Verbondenheid Verbinding Plus jouw energie los van alle voorwerpen die van jou zijn geweest of die nabestaanden aan jou doen denken, zoals foto’s, brieven etc.Deze verbondenheid verzwaart jou. Het vormt een ballast die jouw tocht naar het Hiernamaals bemoeilijkt en jouw ontwikkelingsmogelijkheden in het Hiernamaals beperkt.

De Verbondenheid Verbinding Plus werkt daarnaast niet alleen voor jou maar ook voor je nabestaanden en vrienden.
Zij komen ten opzichte van jou meer op eigen benen te staan en kunnen jou daardoor beter loslaten, waardoor jij je gemakkelijker kunt ontwikkelen en beter jouw weg kunt gaan. Je bent dus letterlijk vrijer.

Voor wie?

De Verbondenheid Verbinding Plus is belangrijk voor iedereen die zich zo min mogelijk geremd wil ontwikkelen.

Noodzakelijke voorafgaande Verbinding      

Je kunt de Verbondenheid Verbinding Plus pas ontvangen als je eerst de Verbondenheid Verbinding ontvangen hebt.

De Verbondenheid Verbinding moet minimaal één maand eerder ontvangen worden dan de Verbondenheid Verbinding Plus.

In de tussentijd mogen wel andere Verbindingen ontvangen worden.

Aanvullende Verbinding

De Gevoelswereld Verbinding werkt specifiek aanvullend op de Verbondenheid Verbinding Plus.
De Gevoelswereld Verbinding lost, zodra je in het Hiernamaals bent, onder andere de effecten van ontwikkeling remmende producten op, die je tijdens jouw leven op Aarde hebt gebruikt.

Ook de Hiervoormaals Verbinding werkt aanvullend op de Verbondenheid Verbinding Plus.

Aanvullende behandeling

De Loskoppel behandeling en de Verbondenheid Verbinding Plus zijn wat hun werkingsgebied duidelijk verwant aan elkaar en vullen daarom ook elkaars werking aan.

Twee voor de prijs van één

Als je tijdens je zwangerschap deze Verbinding aanschaft, krijgt jouw baby deze Verbinding ook automatisch en kan hij of zij daar zijn of haar hele leven van profiteren.
Als je deze Verbinding tijdens je zwangerschap aanschaft, vermeld dan in het opmerkingenveld van de bestelling: zwanger en de uitgerekende datum.

Na de geboorte van de baby bestel je de Verbinding vervolgens opnieuw voor jouw baby en vermeld je in het opmerkingenveld dat je deze Verbinding tijdens jouw zwangerschap ontvangen had.
Wij zorgen er dan voor dat de Verbinding ook in het profiel van jouw baby komt te staan.

Verbondenheid Verbinding Plus voor een bedrijf

De Verbondenheid Verbinding Plus kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Verbondenheid Verbinding lost de beperkende werking van de mening die werknemers over elkaar hebben op. Er kan daardoor ook opener en zonder een vooringenomen mening met elkaar samengewerkt worden. Dit komt de prestaties ten goede.

De Verbondenheid Verbinding Plus voegt hieraan toe dat werknemers beter de kwaliteiten van andere werknemers gaan zien en die onderling gaan stimuleren, zodat die nog meer voor het bedrijf ingezet kunnen worden. Hierdoor wordt de werksfeer onderling stimulerend en dat komt de creativiteit en output duidelijk ten goede.

Let op: De Verbondenheid Verbinding Plus heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Verbondenheid Verbinding Plus werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Verbondenheid Verbinding Plus voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De kosten bedragen € 125,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt € 25,- in rekening gebracht.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

Klik hier als je deze Verbinding eerst wilt voelen om een keuze te maken.

Je kunt ook via het onderstaande pictogram van de Verbondenheid Verbinding Plus invoelen hoe deze Verbinding voor jou voelt.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding ook 24 uur gratis op proef ervaren.

Let op: Je kunt de Verbondenheid Verbinding Plus uitsluitend 24 uur gratis op proef ervaren, als je de Verbondenheid Verbinding al hebt, m.a.w. als je de Verbondenheid Verbinding al definitief voor jezelf hebt geactiveerd.

Aanvragen

Je kunt de Verbondenheid Verbinding Plus online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Een week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het vrijwel altijd raadzaam om een week tussentijd aan te houden voor de activatie van twee verschillende Verbindingen.
Lees dan eerst het artikel: Meerdere Verbindingen aanvragen

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Verbondenheid Verbinding PlusVerbinding nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Verbondenheid Verbinding Plus

€ 120,-

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer


Een ervaring


Voel veel meer ruimte om me heen en rust in mezelf

‘Ik heb een week geleden de Verbondenheid Verbinding Plus geactiveerd. Sindsdien voel ik veel meer ruimte om me heen en nog belangrijker, rust in mezelf.

Ik merk dat ik veel minder naar buiten reik als ik moeilijke gevoelens heb en in plaats daarvan van binnen als een balletje opkrul en de veiligheid en warmte zo bij mezelf zoek en vind.’