Impuls bloedsomloop oefening Plus

De Impuls bloedsomloop oefening Plus is een bijzondere verdieping van de Impuls bloedsomloop oefening. De Impuls bloedsomloop oefening Plus kan ook alleen ontvangen worden na de Impuls bloedsomloop oefening.

De Impuls bloedsomloop oefening Plus optimaliseert onder andere je bloeddruk.
Deze Impuls oefening werkt dus zowel regulerend op de bloeddruk van mensen met een te hoge als met een te lage bloeddruk.

Maar dat is zeker niet de enige bijzonder werking van de Impuls bloedsomloop oefening Plus.

De Impuls bloedsomloop oefening Plus lost ook een heel basale problematiek op.
Bloed vertegenwoordigt het gevoel, het Hemelse en staat in direct contact met de materie, jouw Aardse lichaam. Het bloed verzorgt daarbij de uitwisseling tussen beide.

Twee uitersten staan zo in contact met elkaar en het is niet verwonderlijk dat daar een frictie tussenzit.
Deze frictie tussen gevoel en materie, deze basale problematiek wordt door de Impuls bloedsomloop oefening Plus opgelost.

Twee uitersten bij elkaar gebracht

De frictie die bestaat tussen het Hemelse, het bloed en het Aardse, jouw lichaam, wordt door de Impuls bloedsomloop oefening Plus opgelost.

Deze problematiek heeft te maken met de symboliek van bloed enerzijds en materie anderzijds.
Symbolisch staat bloed voor het gevoel, het voelen. Het bloed voedt daarbij je lichaam, waarbij
het lichaam symbool staat voor de materie.

Bloed maakt het leven mogelijk, het voedt alle cellen in je lichaam door het transport van voedingsstoffen te verzorgen. Met andere woorden: het voelen ‘voedt’ de materie en maakt zo het leven van de materie mogelijk.

Zelfs drie uitersten bij elkaar gebracht
Minstens even essentieel is dat bloed ook zuurstof transporteert naar elke uithoek van je systeem. Zuurstof staat voor het geestelijke, het bewustzijn.

Bloed is dus zelfs in staat om drie verschillende werelden bij elkaar te brengen, met elkaar te verbinden: het geestelijke, het gevoelsmatige en de materie.

Frictie tussen drie polen

Het is volkomen begrijpelijk dat er tussen deze drie polen, deze drie uitersten een frictie bestaat, die een blokkade vormt.

Er bestaan in het totaal ongeveer 400 van dergelijke blokkades. Iedereen heeft last van één van deze 400 blokkades.

De Impuls bloedsomloop oefening Plus is in staat om jouw specifieke blokkade die tussen deze drie polen het geestelijke, het gevoelsmatige en de materie in staat, op te lossen.

Voorbeelden van blokkades
Wij, Bas en Maria, mochten een paar demo's doen, om herkenbare voorbeelden te kunnen geven van de werking van de blokkades die ontstaan door de frictie tussen het geestelijke, het gevoelsmatige en de materie.
Dit zijn twee algemene voorbeelden. Er bestaan ongeveer 400 blokkades en hieronder vind je een omschrijving van twee van deze blokkades.

Voorbeeld 1
Ik voel me gevoelsmatig wat droog, bekijk de dingen vanuit hoe ik denk dat het hoort. Ik let goed op hoe anderen ergens over denken, hoe anderen iets voelen, hoe anderen dingen doen.
Dat neem ik als voorbeeld, zo hoort het blijkbaar. Zelf kan ik niet goed bepalen wat mijn standpunt is, wat ik ergens bij voel. Mijn gevoel staat niet aan mijn roer in het leven, ik maak er onvoldoende contact mee en zoek daarom zekerheden buiten mijzelf, bij mensen waarvan ik denk dat zij een goed inzicht of een goed gevoel hebben.

Voorbeeld 2
Ik voel me onrustig, wat chaotisch en opgejaagd. Ik heb het gevoel dat het leven sneller gaat dan ik en dat ik het leven bij moet houden, alsof iedere dag een wedren is, een strijd tegen de klok.
Ik moet van mezelf elke dag opschieten, vaart maken, voldoende dingen doen, nuttig zijn.
Ik moet tevreden zijn over alles wat ik doe. Als ik niet tevreden ben met wat ik heb gedaan, zak ik geestelijk in. Daarvan kan ik echt in de put raken.

Ik moet presteren en heb de neiging om mezelf omlaag te halen. Alsof er iemand achter me staat (een deel van mezelf) die met een vingertje staat te wijzen en elke dag oordeelt of ik het wel goed heb gedaan.
Ik voel me opgejaagd en kan daardoor niet werkelijk ontspannen of echt contact maken met mijn gevoel. Mijn leven wordt geregeerd door een angst die vrijwel ongrijpbaar, maar alles bepalend is.

Angst voor deze blokkade
Iedereen heeft van nature een basale angst voor deze blokkade. Je bent al zo vaak tegen deze blokkade aan gelopen, dat je er een angst aan over hebt gehouden.

Deze blokkade vormt dus een hindernis, een belemmering om echt te leven. Het is bij wijze van spreken zo’n ijzeren kogel die met een ketting aan je been vastzit en zo jouw voortgang, jouw ontwikkeling belemmert.

Deze belemmering heeft ook als gevolg dat je het moeilijk vindt om bepaalde specifieke stappen in jouw leven te nemen.
Door jouw specifieke blokkade is het voor jou ook veel moeilijker om die specifieke stappen te nemen dan voor een ander die jouw specifieke blokkade niet heeft.

Deze blokkade is dus een ingebouwde belemmering en daardoor ook een voor jou natuurlijke zwakte.

Als je goed omgaat met jouw blokkade, kun je van deze zwakte een kracht maken.
Je hebt echt veel geleerd op dit voor jou moeilijke gebied, als je van jouw zwakte een kracht hebt weten te maken.

Maar ook al heb je van jouw zwakte een kracht gemaakt, de angst voor deze blokkade blijft wel bestaan.

Hoe werkt de Impuls bloedsomloop oefening Plus?

De Impuls bloedsomloop oefening Plus werkt op de volgende wijze.
Vanaf de ontvangst van de Impuls bloedsomloop oefening Plus gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten 'door je heen werken’.

De kosmische dag Aartsengelen brengen op een heel subtiele wijze jouw bloedvaten in beweging, waardoor je bloed wat sneller en krachtiger gaat stromen.

De subtiele energetische bewegingen waar deze Impuls oefening uit bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls bloedsomloop oefening Plus is dus geen eenmalige impuls, maar een impuls die je blijvend drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten ontvangt.

De oefening zal daarom gedurende je hele verdere leven een positieve uitwerking voor jou hebben.

Ondersteunende Verbindingen

De Gevoelswereld Verbinding werkt ondersteunend op de werking van de Impuls bloedsomloop oefening Plus.

Aanvullende behandelingen

De Wind behandeling, de Zuil behandeling, de Loskoppel behandeling en de Processor behandeling werken aanvullend en ondersteunend op de werking van de Impuls bloedsomloop oefening Plus.

Voor wie?

Iedereen die drie maanden van tevoren de Impuls bloedsomloop oefening heeft ontvangen, kan de Impuls bloedsomloop oefening Plus ontvangen.

De Impuls bloedsomloop oefening Plus kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls bloedsomloop oefening Plus ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls bloedsomloop oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls bloedsomloop oefening Plus werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Impuls bloedsomloop oefening Plus kan minimaal 3 maanden na de ontvangst van de Impuls bloedsomloop oefening ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls bloedsomloop oefening Plus richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze Impuls oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls bloedsomloop oefening Plus is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls bloedsomloop oefening Plus aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Bijdrage

De bijdrage voor de Impuls bloedsomloop oefening Plus is € 160,-


Ervaringen


Hiephoi!

Sinds de Impuls bloedsomloop oefening Plus is, bij de laatste controle- mijn lage bloeddruk een stuk gestegen!
Ik kan mijn homeopatische druppels een flink stuk minderen. Hiephoi!


Krijg meer gedaan

‘Sinds de Impuls bloedsomloop oefening Plus heeft mijn leven een andere flow gekregen.
De dagen verlopen anders en krijg meer gedaan.

Het voelt inderdaad alsof er ballast van me af is en daardoor ervaar ik het leven ook als prettiger.’
Renaldo vdL, Heerlen