Doorvoelen vanuit je stiltepunt

Je kunt het effect van doorvoelen intensiveren door je eerst op je stiltepunt te richten, met andere woorden door vanuit je stiltepunt te doorvoelen.

Doorvoelen vanuit je stiltepunt heeft de volgende voordelen:

  • je hoeft er minder moeite voor te doen
  • het kost je minder tijd
  • het werkt dieper door dan ‘gewoon’ doorvoelen


Let op: Doorvoelen vanuit je stiltepunt is alleen mogelijk na de ontvangst van de Stiltepunt behandeling.

Wat is het stiltepunt?

Het stiltepunt is een punt diep in jouw systeem, waarin geen polariteiten bestaan.

Door het ontbreken van de polariteiten, bestaan er in het stiltepunt geen spanningen, maar juist rust, harmonie en balans.

Waar zit je stiltepunt?
Jouw systeem reikt veel verder dan jouw lichaam en omvat naast je lichaam onder andere ook je aura en je geest.

Het stiltepunt bevindt zich niet op een specifieke plek in je lichaam. Er is dus geen plaats in het lichaam aan te geven waar het stiltepunt te vinden is.
Toch kun je na de uitwerking van de Stiltepunt behandeling wel contact maken met je stiltepunt, puur door je erop te richten.

Stiltepunt behandeling noodzakelijk voor contact met stiltepunt

In de kosmische nacht was het niet de bedoeling dat we contact konden maken met ons stiltepunt. Contact maken met het stiltepunt zou een uitweg gevormd hebben van de Hogere bedoeling van de kosmische nacht.

De Hogere bedoeling van de kosmische nacht was om ons steeds verder met de materie te verbinden. Daarvoor moet ons trillingsgetal verlaagd worden en dat is gebeurd door elkaar veel leed aan te doen, waardoor ons trillingsgetal werd verlaagd.

De rust, harmonie en balans die in contact met je stiltepunt ontstaan, zouden het proces om ons trillingsgetal te verlagen, bemoeilijkt hebben.

Om deze reden zijn er in de kosmische nacht allerlei blokkades tussen jou en je stiltepunt geplaatst. Deze blokkades kunnen door de Stiltepunt behandeling opgelost worden.

Lees meer: Stiltepunt behandeling

Hoe doorvoel je vanuit je stiltepunt?

Doorvoelen vanuit je stiltepunt doe je in twee stappen:

  1. je richt je eerst op je stiltepunt
  2. daarna richt je je op de onverwerkte gevoelens of symptomen die je wilt doorvoelen

Minder moeite

Als je symptomen doorvoelt zonder je eerst op je stiltepunt te richten, dan moet je je echt inzetten, er moeite voor doen om hetgeen je wilt doorvoelen ook daadwerkelijk te doorvoelen.

Je voelt dan de pijn, het verdriet en/of de boosheid van de onverwerkte gebeurtenis opnieuw en dat kan best confronterend zijn.

Doorvoelen vanuit je stiltepunt is zoveel lichter, kost zoveel minder moeite.
Door je eerst op je stiltepunt te richten en vervolgens op hetgeen je wilt doorvoelen, lijkt het doorvoelen helemaal automatisch te gaan. Je hoeft er geen moeite meer voor te doen.

Minder tijd

De twee stappen die je moet doen om vanuit je stiltepunt onverwerkte gevoelens te doorvoelen, kosten duidelijk minder tijd dan het doorvoelen zonder eerst contact te maken met je stiltepunt.

Als je direct contact maakt met de onverwerkte gevoelens die je wilt doorvoelen, dan beleef je als het ware de onverwerkte gebeurtenis stap voor stap weer terug en het kan best tijd kosten om dat goed te doen.

Je kunt de twee stappen die nodig zijn voor het doorvoelen vanuit je stiltepunt:

  • je richten op je stiltepunt

en

  • je vervolgens richten op de onverwerkte gevoelens die je wilt doorvoelen

in minder dan één minuut doen.

Werkt dieper

Doorvoelen vanuit je stiltepunt werkt dieper en sneller, omdat je systeem meerdere lagen van jouw onverwerkte gevoelens, van jouw symptoom, tegelijkertijd oplost.
Je hoeft daardoor een symptoom minder vaak te doorvoelen om hetzelfde aantal lagen van een symptoom op te lossen.

Je zwengelt het proces als het ware aan met behulp van het doorvoelen vanuit je stiltepunt en vervolgens doet je systeem de rest.

Je hoeft daardoor niet meer alles bewust te blijven volgen met je gevoel en je hoeft ook niet meer alles 'bewust' of actief te doorvoelen.

Lijkt meer op de uitwerking van een behandeling

Als je vanuit je stiltepunt doorvoelt, lijkt de uitwerking van het doorvoelen meer op de uitwerking van een behandeling.

Je kunt na het doorvoelen vanuit je stiltepunt zelfs eerst een beginverergering ervaren van de symptomen die je hebt doorvoeld.

Door je via je stiltepunt te richten op de symptomen die je wilt verwerken, initieer je het verwerkingsproces. Jouw systeem neemt daarna het verwerkingsproces als het ware over en lost hetgeen doorvoeld moet worden vervolgens procesmatig op.


Jouw systeem lost daarbij de effecten van onverwerkte gebeurtenissen tegelijkertijd op, in alle lagen van je systeem waar de gebeurtenis sporen heeft achtergelaten.