Ingebrachte stukken behandeling

Ingebrachte stukken zijn stukken die anderen bij jou inbrengen. Deze ingebrachte stukken zorgen ervoor dat je gevoelens van jezelf onderdrukt.
De Ingebrachte stukken behandeling lost deze ingebrachte stukken in jou op.

Bovendien lost de Ingebrachte stukken behandeling alle aangrijpingspunten in jou op, die het mogelijk maken dat anderen deze onderdrukkende stukken bij jou kunnen inbrengen.

Ongeveer 60% van alle mensen heeft deze behandeling nodig.

Waarom brengen anderen stukken bij jou in?

Gevoelens werden in de kosmische nacht vaak als bedreigend ervaren.
Mensen kunnen bijvoorbeeld gevoelens van zichzelf die met liefde te maken hebben of met sexuele gevoelens als bedreigend ervaren.

Deze angst voor hun eigen gevoelens kan zover gaan, dat ze ook niet willen dat mensen uit hun directe omgeving dit soort gevoelens tonen.

Om te voorkomen dat anderen uit hun directe omgeving deze gevoelens tonen, brengen ze stukken in, die de betreffende gevoelens bij anderen onderdrukken. Zo worden ze in hun directe omgeving niet meer geconfronteerd met de gevoelens waar ze zelf zo bang voor zijn.

Ingebrachte stukken beïnvloeding is dus een vorm van beïnvloeding die meestal in familieverband plaatsvindt.

Reacties op de behandeling

Je kunt na de uitwerkingstijd van de Ingebrachte stukken behandeling de gevoelens die door ingebrachte stukken werden onderdrukt weer voelen, tonen en uiten.

Je moet daarvoor nog wel patronen, met andere woorden ingesleten gewoonten in jezelf doorbreken.

Voor wie?

Ongeveer 60% van alle mensen heeft de Ingebrachte stukken behandeling nodig.

Niveau

De Ingebrachte stukken behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Ingebrachte stukken behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ingebrachte stukken behandeling bedraagt € 140,-.