Bezieling Verbindingen

De Verbindingen binnen de categorie Bezieling Verbindingen bezielen allerlei verschillende  menselijke creaties, zoals bijvoorbeeld apparaten.

Je zou menselijke creaties ook menselijke scheppingen kunnen noemen.
Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door een wandeling in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Elke menselijke schepping kost jou daarom levensenergie, zelfs - al is het in mindere mate - als apparaten niet in gebruik zijn en dus uitstaan.
Door het onttrekken van levensenergie door menselijke scheppingen worden mensen oppervlakkiger en vervlakken ze.

Apparaat bezieling Verbindingen

De vier Apparaat bezieling Verbindingen, de Apparaat bezieling Verbinding huis, - bedrijf, - werk en - auto zijn de eerste Bezieling Verbindingen die geïntroduceerd zijn.

Door de Apparaat bezieling Verbinding huis wordt alle apparatuur in jouw huis bezield. Je zult daardoor thuis minder snel moe worden en weer sneller opladen als je thuis komt van je werk.

De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf bezielt alle apparatuur binnen jouw bedrijf.
Dit komt de arbeidsprestaties van de werknemers ten goede. Ze zullen beter in hun eigen energie behouden en dus minder snel vermoeid raken.


De Apparaat bezieling Verbinding werk bezielt alle apparatuur op jouw werk, voorzover jij ermee werkt. Zijn er andere werknemers die van dezelfde apparatuur gebruik maken, dan profiteren die ook van de bezieling.

De Apparaat bezieling Verbinding auto bezielt jouw auto. Auto rijden wordt daardoor minder vermoeiend, waardoor je onder andere alerter deel kunt nemen aan het verkeer.

Bezieling Verbindingen

De drie Bezieling Verbindingen, Bezieling Verbinding huis, - bedrijf en - auto bezielen de dode materie waar huizen, bedrijven en auto's van gemaakt zijn, waardoor ze geen levensenergie meer aan jou onttrekken.

Als er levensenergie aan jou onttrokken wordt, word je oppervlakkiger en krijg je het sneller koud.