Apparaat bezieling Verbinding huis

Je zou elk apparaat een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door een wandeling in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Apparaten, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Apparaten kosten jou dus levensenergie, zelfs - al is het in mindere mate - als ze uitstaan.
Door apparaten word je oppervlakkiger, je vervlakt, er wordt levensenergie aan je onttrokken.


De Apparaat bezieling Verbinding huis ‘bezielt’ elk apparaat in jouw huis, tuin, schuur of garage.  Elk apparaat krijgt door de Apparaat bezieling Verbinding huis als het ware een eigen, blijvende ‘behandeling’, die werkt zolang het apparaat geneutraliseerd is.

De enige uitzondering is jouw auto, die heeft de Apparaat bezieling Verbinding auto nodig.

Let op: De Apparaat bezieling Verbinding huis kan uitsluitend werken als jouw huis en tuin geneutraliseerd zijn met de Neutralisatie Verbinding huis of een voorloper daarvan.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Apparaat bezieling Verbinding huis bezielt apparaten door de grondstoffen waaruit zij bestaan en de energiebron die hen aandrijft, weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.

Bovendien krijgt elk apparaat door de Apparaat bezieling Verbinding huis ook iets van jouzelf mee waardoor het beter bij jou aansluit.

Apparatuur wordt op deze manier als het ware weer bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op jou. Omdat er na de Apparaat bezieling Verbinding huis geen levensenergie meer van je afgetapt wordt door apparatuur in je huis en tuin, krijg je zelf weer een krachtiger verbinding met het Hogere.

Als je de juiste gevoeligheid hiervoor bezit, is dat ook duidelijk voelbaar.

Metingen vóór en na de Apparaat bezieling Verbinding huis

Al voelend hebben we, Bas en Maria, gemeten tot op welke afstanden een wasmachine zonder en met de Apparaat bezieling Verbinding huis respectievelijk energie trekt of juist geeft.

Wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis
Uit onze proefjes blijkt duidelijk dat een wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis de meeste energie trekt als die aan staat.
 

Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop wasmachine
energie trekt
Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 5
Wasmachine staat aan, is in werking 11


Wasmachine met Apparaat bezieling Verbinding huis
De wasmachine geeft een gevoel van warmte en laadt ons zelfs voelbaar op.
 

Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop wasmachine
energie geeft
Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 11
Wasmachine staat aan, is in werking 22

Bezielde wasmachine geeft levensenergie aan wasgoed en maakt schoner

Een met de Apparaat bezieling Verbinding huis ‘bezielde’ wasmachine geeft ook levensenergie aan het wasgoed.

Vooral voor zijden stoffen is dat belangrijk. Zijden stoffen zijn kwetsbaar en gevoeliger dan andere stoffen voor het onttrekken van energie door een 'onbezielde' wasmachine.

Door een ‘bezielde’ wasmachine laten vlekken in wasgoed ook gemakkelijker los. De Apparaat bezieling Verbinding huis helpt dus ook om wasgoed schoner te krijgen.

Ook voor implantaten

De Apparaat bezieling Verbinding huis werkt ook voor implantaten.

Een kunststof of metalen implantaat krijgt door de Apparaat bezieling Verbinding huis meer jouw eigen energie en bezieling.

Implantaten zullen door de werking van de Apparaat bezieling Verbinding huis ook minder snel afgestoten worden.

Het is aan te raden voor een implantaat om ook de Materie Transmutatie behandeling aan te vragen.
De Materie Transmutatiegave die je door deze behandeling ontvangt, geeft je de mogelijkheid om specifieke stoffen en materialen op energieniveau te verzachten en energetisch beter te laten aansluiten bij de mens.

Voor wie?

De Apparaat bezieling Verbinding huis is een aanwinst voor elk huishouden.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Apparaat bezieling Verbinding huis kan uitsluitend werken als jouw huis en tuin geneutraliseerd zijn met de Neutralisatie Verbinding huis of een voorloper daarvan.

Wil je een apparaat ook buiten jouw geneutraliseerde huis en tuin gebruiken, dan is het noodzakelijk om het apparaat apart te neutraliseren met één van de volgende Neutralisatie Verbindingen:

Tweede huis

Voor een tweede huis is het nodig een tweede Apparaat bezieling Verbinding huis aan te schaffen.

Levenslange werking

Door de Apparaat bezieling Verbinding huis ontvangen al jouw huidige en toekomstige apparaten een bezielde energie.

Geef je een apparaat dat je zelf gebruikt hebt, cadeau of in bruikleen aan iemand anders, dan behoudt het apparaat zijn bezielde werking, voor zover het apparaat zich in een omgeving bevindt die geneutraliseerd is met één van de Neutralisatie Verbindingen.

Een 'bezield' apparaat dat zich tijdelijk in een ongeneutraliseerde omgeving bevindt, krijgt opnieuw een bezielde energie zodra het weer in een geneutraliseerde omgeving komt.

Bedrijven

Als je een eenmanszaak hebt en je werkt aan huis, dan werkt de Apparaat bezieling Verbinding huis ook voor de apparaten van jouw eenmanszaak.

Voor elk ander bedrijf is de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf nodig.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

De Apparaat bezieling Verbinding huis kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Apparaat bezieling Verbinding huis online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Geen week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het voor de Apparaat bezieling Verbinding huis niet nodig om een week tussentijd aan te houden t.o.v. de activatie van andere Verbindingen.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Apparaat bezieling Verbinding huis nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Apparaat bezieling Verbinding huis

€ 340,-, ongeacht de grootte van jouw huis.

Combinatiekorting

Als je de Apparaat bezieling Verbinding werk ook hebt, ontvang je € 170,- korting op de aanvraag van de Apparaat bezieling Verbinding huis.

Let op: per Apparaat bezieling Verbinding werk wordt slechts éénmaal combinatiekorting gegeven op de Apparaat bezieling Verbinding huis en andersom.
De combinatiekorting mag gebruikt worden voor jezelf of voor een ander inwonend gezinslid.

Volgorde
Het maakt voor de combinatiekorting niet uit of je eerst de Apparaat bezieling Verbinding huis of eerst de Apparaat bezieling Verbinding werk aanvraagt.
In beide gevallen ontvang je € 170,- combinatiekorting.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer