Apparaat bezieling Verbinding bedrijf

Je zou elk apparaat een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door een wandeling in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Apparaten, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Apparaten kosten jou dus levensenergie, zelfs - al is het in mindere mate - als ze uitstaan.
Door apparaten word je oppervlakkiger, je vervlakt, er wordt levensenergie aan je onttrokken.


De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf ‘bezielt’ elk apparaat in jouw bedrijf. Elk apparaat krijgt door de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf als het ware een eigen, blijvende ‘behandeling’, die werkt zolang het apparaat geneutraliseerd is.

De enige uitzondering zijn auto’s, die hebben de Apparaat bezieling Verbinding auto nodig.

Let op: De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf kan uitsluitend werken als jouw bedrijf geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of een voorloper daarvan.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf bezielt apparaten door de grondstoffen waaruit zij bestaan en de energiebron die hen aandrijft, weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.

Apparatuur wordt op deze manier als het ware weer bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op alle werknemers. Omdat er na de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf geen levensenergie meer van hen afgetapt wordt door apparatuur in het bedrijf, krijgen ze zelf weer een krachtiger verbinding met het Hogere.

Als je de juiste gevoeligheid hiervoor bezit, is dat ook duidelijk voelbaar.

Metingen vóór en na de Apparaat bezieling Verbinding huis

De onderstaande metingen zijn gedaan met de Apparaat bezieling Verbinding huis.
Deze metingen gelden net zo zeer voor een bedrijf die de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf heeft aangeschaft, omdat de werking van beide Apparaat bezieling Verbindingen identiek is.

Al voelend hebben we, Bas en Maria, gemeten tot op welke afstanden een wasmachine zonder en met de Apparaat bezieling Verbinding huis respectievelijk energie trekt of juist geeft.

Wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis
Uit onze proefjes blijkt duidelijk dat een wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis de meeste energie trekt als die aan staat.
 

Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop wasmachine
energie trekt
Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 5
Wasmachine staat aan, is in werking 11Wasmachine met Apparaat bezieling Verbinding huis
De wasmachine geeft een gevoel van warmte en laadt ons zelfs voelbaar op.

 

Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop wasmachine
energie geeft
Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 11
Wasmachine staat aan, is in werking 22

Voor welke bedrijven?

Elk bedrijf heeft profijt bij de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf kan uitsluitend werken als jouw bedrijf geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of een voorloper daarvan.

Wil je een apparaat ook buiten jouw geneutraliseerde bedrijf gebruiken, dan is het noodzakelijk om het apparaat apart te neutraliseren met één van de volgende Neutralisatie Verbindingen:

Tweede bedrijf

Voor een tweede bedrijf is het nodig een tweede Apparaat bezieling Verbinding bedrijf aan te schaffen.

Levenslange werking

Door de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf ontvangen alle huidige en toekomstige apparaten van het bedrijf een bezielde energie.

Geef je een apparaat dat het bedrijf gebruikt heeft, cadeau of in bruikleen aan een ander bedrijf, dan behoudt het apparaat zijn bezielde werking, voor zover het apparaat zich in een omgeving bevindt die geneutraliseerd is met één van de Neutralisatie Verbindingen.

Een 'bezield' apparaat dat zich tijdelijk in een ongeneutraliseerde omgeving bevindt, krijgt opnieuw een bezielde energie zodra het weer in een geneutraliseerde omgeving komt.

Eenmanszaak

Als je een eenmanszaak hebt en je werkt aan huis, dan werkt de Apparaat bezieling Verbinding huis ook voor de apparaten van jouw eenmanszaak.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Geen week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het voor de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf niet nodig om een week tussentijd aan te houden t.o.v. de activatie van andere Verbindingen.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Apparaat bezieling Verbinding bedrijf

Standaard 26 m bij 26 m € 340,-
Maatwerk t/m 1000 m² € 0,50 per m², met een minimumprijs van € 380,-*
  > 1000 m² € 0,125 per m², met een minimumprijs van € 540,-**

 

* De genoemde minimum bijdragen zijn inclusief € 40,- extra bijdrage voor het maatwerk
**** Bij een terrein van meer dan 1000 m² wordt jouw bijdrage: 
   
€ 540,- (= 1000 m² x € 0,50 + € 40,- maatwerk) voor de eerste 1000 m² +
€ 0,125 per m² voor de extra vierkante meters boven 1000 m².


Beschikt jouw bedrijf over veel opslagruimten waar veel minder apparatuur wordt gebruikt, geef dat dan zo aan, dat het ons, Bas en Maria, duidelijk wordt hoe groot het opslag gedeelte van jouw bedrijf is ten opzichte van het operationele deel.
Wij houden er dan bij het opstellen van de bijdrage rekening mee dat in de opslagruimten het aantal apparaten dat in gebruik is, beduidende lager zal liggen dan in het operationele deel van het bedrijf.

De exacte bijdrage voor jouw maatwerk Apparaat bezieling Verbinding bedrijf ontvang je na de aanvraag.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer