Apparaat bezieling Verbinding werk

Je zou elk apparaat een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door een wandeling in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Apparaten, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Apparaten kosten jou dus levensenergie, zelfs - al is het in mindere mate - als ze uitstaan.
Door apparaten word je oppervlakkiger, je vervlakt, er wordt levensenergie aan je onttrokken.


De Apparaat bezieling Verbinding werk ‘bezielt’ elk apparaat waar je op jouw werk mee werkt.  Elk apparaat krijgt door de Apparaat bezieling Verbinding werk als het ware een eigen, blijvende ‘behandeling’, die werkt zolang het apparaat geneutraliseerd is.

De enige uitzondering is jouw auto van de zaak, die heeft de Neutralisatie Verbinding auto en de Apparaat bezieling Verbinding auto nodig.
Krijg je even een auto van de baas mee, dan zorgt de Apparaat bezieling Verbinding werk in combinatie met jouw eigen Neutralisatie Verbinding auto ervoor dat die, zolang jij die in gebruik hebt, bezield is.

Let op: De Apparaat bezieling Verbinding werk kan uitsluitend werken als jouw werkomgeving geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding werk of een voorloper daarvan.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Apparaat bezieling Verbinding werk bezielt apparaten door de grondstoffen waaruit zij bestaan en de energiebron die hen aandrijft, weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.

Bovendien krijgt elk apparaat door de Apparaat bezieling Verbinding werk ook iets van jouzelf mee waardoor het beter bij jou aansluit.

Apparatuur wordt op deze manier als het ware weer bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op jou. Omdat er na de Apparaat bezieling Verbinding werk geen levensenergie meer van je afgetapt wordt door apparatuur in jouw werkomgeving, krijg je zelf weer een krachtiger verbinding met het Hogere.

Als je de juiste gevoeligheid hiervoor bezit, is dat ook duidelijk voelbaar.

Metingen vóór en na de Apparaat bezieling Verbinding huis

De onderstaande metingen zijn gedaan met de Apparaat bezieling Verbinding huis.
Deze metingen gelden net zo zeer voor jouw werkomgeving waarvoor je de Apparaat bezieling Verbinding werk hebt aangeschaft, omdat de werking van beide Apparaat bezieling Verbindingen identiek is.

Al voelend hebben we, Bas en Maria, gemeten tot op welke afstanden een wasmachine zonder en met de Apparaat bezieling Verbinding huis respectievelijk energie trekt of juist geeft.

Wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis
Uit onze proefjes blijkt duidelijk dat een wasmachine zonder Apparaat bezieling Verbinding huis de meeste energie trekt als die aan staat.
 

Uit / aan / in werking 

Afstand in meters waarop wasmachine  

energie trekt

Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 5
Wasmachine staat aan, is in werking 11Wasmachine met Apparaat bezieling Verbinding huis
De wasmachine geeft een gevoel van warmte en laadt ons zelfs voelbaar op.
 

Uit / aan / in werking

Afstand in meters waarop wasmachine

energie geeft

Wasmachine zonder stroom 1
Wasmachine met stroom, niet in werking 11
Wasmachine staat aan, is in werking 22

Voor wie?

De Apparaat bezieling Verbinding werk is een weldaad voor iedereen die buitenshuis werkt. Deze Verbinding maakt jouw werk minder vermoeiend en verhoogt daardoor de kwaliteit van jouw werk.

Heb je een eenmanszaak, waarbij je vanuit je eigen geneutraliseerde huis werkt, waarvoor je ook de Apparaat bezieling Verbinding huis hebt, dan heb je geen Apparaat bezieling Verbinding werk nodig.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Apparaat bezieling Verbinding werk kan uitsluitend functioneren als je de Neutralisatie Verbinding werk hebt of als het bedrijf waar je werkt is geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of een voorloper daarvan.

Wil je een apparaat ook buiten het geneutraliseerde bedrijf gebruiken, dan is het noodzakelijk om het apparaat apart te neutraliseren met één van de volgende Neutralisatie Verbindingen:

Is de praktijk- of bedrijfsruimte jouw eigen bezit of het bezit van jouw partner, dan is daar altijd een Apparaat bezieling bedrijf voor nodig, ongeacht de afmetingen van de praktijk- of bedrijfsruimte. 

Levenslange werking

Door de Apparaat bezieling Verbinding werk ontvangen alle huidige en toekomstige apparaten waarmee je werkt een bezielde energie.

Wordt een apparaat dat je op je werk gebruikt door een andere werknemer gebruikt, dan behoudt het apparaat zijn bezielde werking, voor zover het apparaat zich in een omgeving bevindt die geneutraliseerd is met één van de Neutralisatie Verbindingen.

Een 'bezield' apparaat dat zich tijdelijk in een ongeneutraliseerde omgeving bevindt, krijgt opnieuw een bezielde energie zodra het weer in een geneutraliseerde omgeving komt.

Thuis werken

Als je een eenmanszaak hebt en je werkt aan huis, dan werkt jouw Apparaat bezieling Verbinding huis ook voor de apparaten van jouw eenmanszaak.

Voor elke andere eenmanszaak is de Apparaat bezieling Verbinding werk of de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf nodig.

Eigen praktijk of eenmanszaak buitenshuis

Huur je voor jouw eenmanszaak een praktijk- of bedrijfsruimte buitenshuis, dan heb je daarvoor de Apparaat bezieling Verbinding werk of de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf nodig.
Dit hangt af van de afmetingen van de ruimte die je huurt.
 

  • praktijk- of bedrijfsruimte van maximaal 10 meter lengte en maximaal 10 meter breedte: 
Apparaat bezieling Verbinding werk
  • praktijk- of bedrijfsruimte van meer dan 10 bij 10 m: Apparaat bezieling Verbinding bedrijf


Is de praktijk- of bedrijfsruimte jouw eigen bezit of het bezit van jouw partner, dan is daar altijd een Apparaat bezieling bedrijf voor nodig, ongeacht de afmetingen van de praktijk- of bedrijfsruimte.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

De Apparaat bezieling Verbinding werk kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Apparaat bezieling Verbinding werk online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Geen week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het voor de Apparaat bezieling Verbinding werk niet nodig om een week tussentijd aan te houden t.o.v. de activatie van andere Verbindingen.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Apparaat bezieling Verbinding werk nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Apparaat bezieling Verbinding werk

Als je de Apparaat bezieling Verbinding huis ook hebt: €170,-
Zonder deze combinatiekorting: €340,-

Let op: per Apparaat bezieling Verbinding huis wordt slechts éénmaal combinatiekorting op de bijdrage gegeven op de Apparaat bezieling Verbinding werk.
De combinatiekorting mag gebruikt worden voor jezelf of voor een ander inwonend gezinslid.

Volgorde
Het maakt voor de combinatiekorting niet uit of je eerst de Apparaat bezieling Verbinding huis of eerst de Apparaat bezieling Verbinding werk aanvraagt.
In beide gevallen ontvang je € 170,- combinatiekorting op de bijdrage.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer