Apparaat bezieling Verbinding auto

Je zou elk apparaat een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door een wandeling in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Apparaten, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Apparaten kosten jou dus levensenergie, zelfs - al is het in mindere mate - als ze uitstaan.
Door apparaten word je oppervlakkiger, je vervlakt, er wordt levensenergie aan je onttrokken.


De Apparaat bezieling Verbinding auto ‘bezielt’ jouw auto, bus of vrachtwagen. Jouw auto, bus of vrachtwagen krijgt door de Apparaat bezieling Verbinding auto als het ware een eigen, blijvende ‘behandeling’.

Let op: De Apparaat bezieling Verbinding auto kan uitsluitend werken als jouw auto, bus of vrachtwagen geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding auto of een voorloper daarvan.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Apparaat bezieling Verbinding auto bezielt jouw auto, bus of vrachtwagen door de grondstoffen waaruit die bestaat en de brandstof die de auto, bus of vrachtwagen aandrijft, weer te verbinden met hun natuurlijke oorsprong.

Bovendien krijgt elke auto, bus of vrachtwagen door de Apparaat bezieling Verbinding auto ook iets van jouzelf mee waardoor die beter bij jou aansluit.

Jouw auto, bus of vrachtwagen wordt op deze manier als het ware weer bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op jou. Omdat er na de Apparaat bezieling Verbinding auto geen levensenergie meer van je afgetapt wordt door jouw auto, bus of vrachtwagen, krijg je zelf weer een krachtiger verbinding met het Hogere.

Als je de juiste gevoeligheid hiervoor bezit, is dat ook duidelijk voelbaar.

Auto voelt groter

Een auto die de Apparaat bezieling Verbinding auto heeft ontvangen, voelt ruimer en groter.
De auto voelt minder als een kleine, beklemmende ruimte van metaal en kunststof.

Je voelt je tijdens het autorijden daardoor meer verbonden met de omgeving en de natuur.

Metingen vóór en na de Apparaat bezieling Verbinding auto

Al voelend hebben we, Bas en Maria, gemeten tot op welke afstanden een auto zonder en met de Apparaat bezieling Verbinding auto respectievelijk energie trekt of juist geeft.

Auto zonder Apparaten bezieling Verbinding auto
Uit onze proefjes blijkt duidelijk dat een auto zonder Apparaat bezieling Verbinding auto de meeste energie trekt als de motor draait.
 


Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop de auto
energie trekt
Auto uit 1,5
Auto stationair 7,5
Auto met draaiende motor 17


Auto met Apparaten bezieling Verbinding auto
De auto geeft je energie, laadt je op, waardoor je minder snel moe wordt tijdens het rijden en dus alerter kunt blijven.
 

Uit / aan / in werking Afstand in meters waarop de auto
energie geeft
Auto uit 4
Auto stationair 17,5
Auto met draaiende motor 17,5

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Apparaat bezieling Verbinding auto kan uitsluitend werken als jouw auto, bus of vrachtwagen geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding auto of een voorloper daarvan.

Tweede auto

Voor een tweede auto, bus of vrachtwagen is het nodig een tweede Apparaat bezieling Verbinding auto aan te schaffen.

Levenslange werking

Door de Apparaat bezieling Verbinding auto ontvangen jouw huidige en de auto’s die in de toekomst je huidige auto vervangen een bezielde energie.

Geef je jouw auto cadeau of in bruikleen aan iemand anders, dan behoudt jouw auto, bus of vrachtwagen zijn bezielde werking in combinatie met de Neutralisatie Verbinding auto.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Eerst voelen dan beslissen

De Apparaat bezieling Verbinding auto kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Apparaat bezieling Verbinding auto online aanvragen.

Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.

Geen week tussentijd    
Als je meerdere Verbindingen tegelijk wilt aanvragen, is het voor de Apparaat bezieling Verbinding auto niet nodig om een week tussentijd aan te houden t.o.v. de activatie van andere Verbindingen.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.

Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Apparaat bezieling Verbinding auto nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.

Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.

In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Apparaat bezieling Verbinding auto

€ 60,-, ongeacht de grootte van jouw auto, bus of vrachtwagen.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.

In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.

Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.

Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer


Een ervaring


Alsof mijn auto en ik nu echt samen zijn

‘Heb zojuist de Apparaat bezieling Verbinding auto geactiveerd.

Alsof mijn auto en ik nu echt samen zijn. Voelde een enorme verbondenheid energie door mij heen gaan en een blijdschap.’
Jacqueline Z. Nijmegen