Dementie behandeling

Dementie, een aandoening waarbij chronisch geheugenverlies optreedt, heeft altijd twee oorzaken:

 • onverwerkt verleden

en

 • een vorm van beïnvloeding door je partner


Dementie heeft te maken met onverwerkt verleden, met gebeurtenissen die je niet volledig verwerkt hebt en die je niet onder ogen wilt ‘zien’ en ook niet wilt voelen.

Volkomen onbekend is de rol van je partner. Jouw partner kan je op zo’n wijze beïnvloeden dat dat tot dementie leidt. Hij of zij onttrekt dan ‘levensvitamine’ aan jou.

Levensvitamine is het ‘vitamine’ dat er voor zorgt dat je het leven aangaat. Als de hoeveelheid levensvitaminen in jou lager wordt, leidt dat ertoe dat je grauwer en lustelozer wordt.

Je hebt daardoor niet meer de kracht om in verbinding te blijven met de zwaarste delen van jouw onverwerkte verleden en die zakken dan ook weg, daar kun je dan niet meer bij. Je kunt ze dan ook niet meer verwerken.
 
Het geheugen is een schakel tussen het heden en het verleden en is daarom altijd met het nu verbonden. Deze verbinding met het nu verbreekt als delen van jouw onverwerkte verleden wegzakken. Zo verlies je delen uit jouw geheugen en word je dement.

Oer verdriet behandeling

De Oer verdriet behandeling helpt je om oude, diepe onverwerkte gevoelens te verwerken die eeuwenlang onderdrukt zijn geweest. Door het van generatie op generatie onderdrukken, zijn deze gevoelens steeds dieper verzonken in het menselijk systeem.
Deze gevoelens zijn door het eeuwenlang onderdrukken zo ’zwaar’ geworden dat ze als het ware in je systeem gestold zijn.

Zonder de Oer verdriet behandeling is dit verdriet niet ‘bereikbaar’, is het dus onmogelijk om er zodanig contact mee te maken dat je het kunt doorvoelen om het te verwerken.

Dit oerverdriet zit dus zo diep dat het zelfs met de Verzonken gevoel behandeling niet oplosbaar is.

Het oerverdriet bestaat dus uit de zwaarste delen van jouw onverwerkte verleden waarmee je als eerste het contact verliest als je begint te dementeren.

Het is daardoor dan ook niet verwonderlijk dat 80% van de oorzaak van dementie in de oerverdriet problematiek ligt. Bij enkelen kan dementie zelfs volledig opgelost worden door de Oer verdriet behandeling.

De overige 20% van de oorzaak van dementie wordt opgelost door de Dementie behandeling.
Belangrijk voor iedereen
Iedereen heeft de Oer verdriet behandeling nodig. De oerverdriet problematiek heeft op iedereen een diepgaande invloed en kan tot uiteenlopende klachten leiden.

De oerverdriet problematiek leidt dus niet bij iedereen tot dementie of een tekort aan levensvitaminen.

Hulp voor de beïnvloedende partner

Als je partner ‘levensvitamine’ aan jou onttrekt, dan moet hij of zij de Levensvitamine behandeling min of meer tegelijkertijd met jouw behandeling(en) voor de dementie ontvangen.

De Levensvitamine behandeling helpt jouw partner dan om zelf het leven aan te gaan en geen levensvitamine bij jou te roven.

Verdriet

Als jouw partner vanuit een tekort aan levensvitaminen onbewust besluit om levensvitaminen bij jou te roven, veroorzaakt dat een diep verdriet bij jou. Dit verdriet gaat zo diep omdat iemand die zo dichtbij staat zoiets liefdeloos kan doen.
Dit verdriet herinnert jou tegelijkertijd aan het oerverdriet.

Om dat oerverdriet niet te hoeven voelen, koppel je jezelf vervolgens los van dit oerverdriet, waardoor de verbinding tussen het heden en het verleden verbroken wordt.
Omdat deze verbinding verbroken wordt, verlies je delen uit jouw geheugen en word je dement.

Samenvatting
Door de roof van levensvitaminen ontstaat op energieniveau een omslagpunt:

 • jouw verdriet over deze energieroof 
 • dat jou herinnert aan het oerverdriet

leidt tot dementie, om het oerverdriet geestelijk te kunnen ontlopen. 

Dementie vormt dus een vlucht uit de werkelijkheid, de realiteit.

Beide partners onttrekken levensvitaminen aan elkaar

Als beide partners levensvitaminen aan elkaar onttrekken, dan kunnen beiden last van dementie krijgen.

Beide partners hebben dan vrijwel altijd elk drie behandelingen nodig:

en de


In voorkomende gevallen kunnen wij, Bas en Maria, uitzoeken of alledrie behandelingen voor jou en jouw partner daadwerkelijk aangewezen zijn.

Dementie en vorige levens

We schetsen hieronder een beeld hoe dementie in vorige levens door kan werken in je huidige leven.

In een vorig leven heb je iets meegemaakt dat je toen niet verwerkt hebt.
Tegelijkertijd had je een partner in dat vorige leven die levensvitaminen aan jou onttrok.

Als de hoeveelheid levensvitaminen in jou lager wordt, leidt dat ertoe dat je grauwer en lustelozer wordt, het leven minder aangaat.

Je hebt daardoor niet meer de kracht om in verbinding te blijven met de zwaarste delen van jouw onverwerkte verleden en die zakken dan ook weg. Je kunt dan niet meer bij deze onverwerkte gevoelens waardoor je ze ook niet meer kunt verwerken.
 
Het geheugen is een schakel tussen het heden en het verleden en is daarom altijd met het nu verbonden. Deze verbinding met het nu verbreekt als delen van jouw onverwerkte verleden wegzakken. Zo verlies je delen uit jouw geheugen en word je dement.

Dat vorige leven eindigt door jouw overlijden.

In een volgend leven blijft de problematiek bestaan waarmee je in het vorige leven gestorven bent (dementie gekoppeld aan een specifiek onverwerkt verleden uit dat vorige leven).
 

 1. Je leeft in je huidige leven zonder partner of hebt een partner die geen levensvitaminen aan jou onttrekt.

  Op oudere leeftijd ontwikkel je dan opnieuw dementie, doordat de problematiek uit het vorige leven nog altijd bestaat. 

  De invloed van de partner uit het vorige leven zit, voorzover het deze oude problematiek betreft, nog steeds in je systeem. Hierdoor ontwikkel je door het oude onverwerkte verleden uit jouw vorige leven nogmaals dementie.

   
 2. Je leeft in je huidige leven met een nieuwe partner die ook levensvitaminen aan jou onttrekt.
De nieuwe partner versterkt dan jouw dementie problematiek. Zelfs als je in dit leven al jouw onverwerkt verleden uit je huidige leven hebt verwerkt, versterkt de nieuwe partner nog wel altijd de oude dementie problematiek van onverwerkt verleden uit vorige levens.

  Dit onverwerkte verleden uit jouw vorige leven kun je zonder behandeling niet verwerken.

  Het verwerken ervan is onmogelijk door de oude dementie problematiek uit jouw vorig leven.
  Dit onverwerkte verleden is zo ver weggezakt, dat het onbereikbaar is geworden.

Kan iedereen met dementie geholpen worden?

We testen dat ongeveer 60% van mensen met dementie geholpen kunnen worden met de combinatie van de benodigde bovengenoemde behandelingen.

Bij de overige 40% is het dementie proces zover gevorderd dat er onomkeerbare beschadigen in de hersenen ontstaan zijn.

Als iemand de benodigde bovengenoemde behandeling(en) krijgt en desondanks treedt er geen verbetering van de dementie op, dan is er toch een groot voordeel dat de behandelingen ontvangen zijn.
Dat voordeel is dat de persoon in kwestie in volgende levens geen dementie meer zal ontwikkelen, omdat de diepere oorzaak van dementie over levens heen is opgelost.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Concentratie Verbinding en de Innerlijk contact Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Dementie behandeling.

Ondersteunende behandelingen

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen. 

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.
Bovendien halveert de Wind behandeling de uitwerkingstijd van deze behandeling.
Je kunt dus na de ontvangst van de Wind behandeling de resultaten van deze behandeling binnen de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen


Kantelingen
Wholistische bewegingsoefeningen

Impuls oefeningen
andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten
en
Verbindingen
 van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.Als er bij jou veel loskomt door de Dementie behandeling, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter.

De Zuil behandeling, de Wind behandeling en de Beginverergering behandeling zijn daarom
aanraders voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Voor wie?

Ongeveer 20% van alle mensen heeft de Dementie behandeling nodig, om dementie op te lossen, dementie te voorkomen of de innerlijke achtergrond die in vorige levens tot dementie geleid heeft, op te lossen.

Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Dementie behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Dementie behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd van de Dementie behandeling is 3 maanden.

Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Dementie behandeling is 9 maanden.

Verkorting uitwerkingstijd
Door de ontvangst van Wind behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. 

De Processor behandeling, die je na de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, halveert de uitwerkingstijd nogmaals, zodat je in slechts een kwart van de aangegeven uitwerkingstijd door alle processen van deze behandeling heen kunt zijn.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Dementie behandeling is € 120,-