Levensvitamine behandeling

Levensvitaminen geven je een bruisend gevoel, een gevoel van echt leven.

Je maakt levensvitaminen aan door het leven vol aan te gaan.
Ga je het leven niet helemaal aan, dan maak je onvoldoende levensvitaminen aan. Je gaat je dan grauw en lusteloos voelen.

Als je het leven minder aangaat en je voelt je daardoor grauw en lusteloos, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. je blijft grauw en lusteloos
  2. je besluit onbewust om levensvitaminen bij je partner te roven. Je hoeft dan zelf het leven niet aan te gaan en voelt je tegelijkertijd niet grauw en lusteloos. Als je levensvitaminen bij je partner rooft, dan leidt dat bij je partner altijd tot dementie.

Functie levensvitaminen voor het geheugen

Levensvitaminen geven je niet alleen een bruisend gevoel, ze hebben ook nog een tweede functie.
Ze houden onverwerkt verleden 'drijvend' in de levensstroom.
Dat is belangrijk want als je het leven vol aangaat, is dat niet altijd te combineren met het verwerken van je verleden. Je moet verwerkingsprocessen daarom soms uitstellen.

Voldoende levensvitaminen maakt uitstellen van verwerkingsprocessen mogelijk. Ze houden onverwerkt verleden als het ware drijvend, zodat je het op een later moment alsnog kunt verwerken.

Zonder levensvitaminen zakt onverwerkt verleden naar de peilloze diepte van de ‘vergetelheid’, waardoor je er niet meer bij kunt om het te verwerken.

Het geheugen is een schakel tussen het heden en het verleden en is daarom altijd met het nu verbonden. Deze verbinding met het nu verbreekt als delen van het onverwerkte verleden te diep wegzakken. Zo verlies je delen uit je geheugen en word je dement.

Dementie behandeling

Als jouw partner dement is geworden nadat je onbewust ‘levensvitaminen’ aan hem of haar ging onttrekken, dan moet jouw partner de Dementie behandeling min of meer tegelijkertijd ontvangen met jouw Levensvitamine behandeling.

De Levensvitamine behandeling helpt jou dan om zelf het leven aan te gaan en geen levensvitamine bij jouw partner te roven.

Oer verdriet behandeling

Er is nog een behandeling die belangrijk is als je de Levensvitamine behandeling nodig hebt.
Dat is de Oer verdriet behandeling.
Vijftig procent van alle mensen met de Levensvitamine problematiek, hebben naast de Levensvitamine behandeling de Oer verdriet behandeling nodig om de achtergrond van hun tekort aan levensvitamine op te lossen.

De Oer verdriet behandeling helpt je om oude, diepe onverwerkte gevoelens te verwerken die eeuwenlang onderdrukt zijn geweest. Door het van generatie op generatie onderdrukken, zijn deze gevoelens steeds dieper verzonken in het menselijk systeem.
Deze gevoelens zijn door het eeuwenlang onderdrukken zo ’zwaar’ geworden dat ze als het ware in je systeem gestold zijn.

Zonder de Oer verdriet behandeling is dit verdriet niet ‘bereikbaar’, is het dus onmogelijk om er zodanig contact mee te maken dat je het kunt doorvoelen om het te verwerken.

Dit oerverdriet zit dus zo diep dat het zelfs met de Verzonken gevoel behandeling niet oplosbaar is.

Tekort aan levensvitaminen als reactie op oerverdriet
Een mogelijke reactie op het oerverdriet is om vanuit deze pijn het leven minder aan te gaan, waardoor een tekort aan levensvitaminen ontstaat.
Als dat bij jou het geval is, heb je naast de Levensvitamine behandeling ook de Oer verdriet behandeling nodig om jouw tekort aan levensvitaminen op te lossen.

Belangrijk voor iedereen
Iedereen heeft de Oer verdriet behandeling nodig. De oerverdriet problematiek heeft op iedereen een diepgaande invloed en kan tot uiteenlopende klachten leiden.

De oerverdriet problematiek leidt dus niet bij iedereen tot dementie of een tekort aan levensvitaminen.

Verdriet van de partner

Als je vanuit een tekort aan levensvitaminen onbewust besluit om levensvitaminen te roven bij jouw partner, veroorzaakt dat een diep verdriet bij jouw partner.
Dit verdriet gaat zo diep omdat iemand die zo dichtbij staat zoiets liefdeloos kan doen. Dit verdriet herinnert jouw partner tegelijkertijd aan het oerverdriet.

Om dat oerverdriet niet te hoeven voelen, koppelt jouw partner zich vervolgens los van dit oerverdriet, waardoor de verbinding tussen het heden en het verleden verbroken wordt.
Omdat deze verbinding verbroken wordt, verliest je partner delen uit zijn of haar geheugen en wordt dement.

Het roven van levensvitaminen bij jouw partner, leidt daardoor altijd en onherroepelijk tot dementie bij jouw partner.

Samenvatting
Door de roof van levensvitaminen ontstaat op energieniveau een omslagpunt:

  • het verdriet van jouw partner over deze energieroof 
  • dat hem of haar herinnert aan het oerverdriet

leidt tot dementie bij jouw partner, om het oerverdriet geestelijk te kunnen ontlopen. Dementie vormt dus een vlucht uit de werkelijkheid, de realiteit.

Als beide partners levensvitaminen aan elkaar onttrekken

Het komt ook voor dat beide partners levensvitaminen aan elkaar onttrekken.
Als dat het geval is, dan kunnen beiden last van dementie krijgen.

Beide partners hebben dan vrijwel altijd elk drie behandelingen nodig:

  • de Levensvitamine behandeling om geen levensvitaminen aan elkaar te onttrekken
  • de Dementie behandeling

en


In voorkomende gevallen kunnen wij, Bas en Maria, uitzoeken of alledrie behandelingen voor jou en jouw partner daadwerkelijk aangewezen zijn.

Geen levensvitaminen bij je partner willen roven

10% van alle mensen die uit zichzelf een tekort aan levensvitaminen hebben, besluit onbewust om geen levensvitaminen bij zijn of haar partner te roven. De resterende 90% wil dit onbewust wel doen.

Als je een tekort aan levensvitaminen hebt en je geen levensvitaminen bij je partner rooft, houd je zelf dus een tekort aan levensvitaminen en blijf je je daardoor grauw en lusteloos voelen. Je gaat het leven onvoldoende aan.
De Levensvitamine behandeling helpt je om het leven meer aan te gaan, waardoor je weer voldoende levensvitamine aanmaakt.

Ondersteunende Verbindingen

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Vitalisatie Verbinding en de Levensmoed Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Levensvitamine behandeling.

Ondersteunende behandelingen

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen. 

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.
Bovendien halveert de Wind behandeling de uitwerkingstijd van deze behandeling.
Je kunt dus na de ontvangst van de Wind behandeling de resultaten van deze behandeling binnen de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen


Kantelingen
Wholistische bewegingsoefeningen

Impuls oefeningen
andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten
en
Verbindingen
 van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.Als er bij jou veel loskomt door de Levensvitamine behandeling, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter.

De Zuil behandeling, de Wind behandeling en de Beginverergering behandeling zijn daarom
aanraders voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Voor wie?

Ongeveer 20% van alle mensen heeft de Levensvitamine behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Levensvitamine behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

De Levensvitamine behandeling kan als eerste behandeling ontvangen worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd van de Levensvitamine behandeling is 3 maanden.


Ons advies is daarom om na de ontvangst van deze behandeling gedurende 3 maanden geen andere diepgaande energetische behandelingen te ondergaan.

Tijdens de Integratietijd van deze behandeling is het wel mogelijk om behandelingen 'zonder integratietijd' te ontvangen.
Dit zijn behandelingen die op zo'n specifiek gebied werken, dat zij de integratie van andere behandelingen niet verstoren.
De tekst Behandelingen zonder integratietijd geeft een overzicht van alle behandelingen die je vlak vóór of na een andere behandeling kunt ontvangen.

Daarnaast mag na een maand een Transmutatie Channeling ontvangen worden uit de categorie Transmutatie Channelingen voor specifieke problemen.
 
Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden.
Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Levensvitamine behandeling is 9 maanden.

Verkorting uitwerkingstijd
Door de ontvangst van Wind behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot vier en een halve maand. 

De Processor behandeling, die je na de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, halveert de uitwerkingstijd nogmaals, zodat je in slechts een kwart van de aangegeven uitwerkingstijd door alle processen van deze behandeling heen kunt zijn.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Stuur ons ook een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, als we die nog niet van jou hebben.
Mocht je nog niet eerder contact met ons opgenomen hebben, stuur ons dan ook je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Levensvitamine behandeling is € 120,-