Levensvitamine behandeling

Levensvitaminen geven je een bruisend gevoel, een gevoel van echt leven.

Je maakt levensvitaminen aan door het leven vol aan te gaan.
Ga je het leven niet helemaal aan, dan maak je onvoldoende levensvitaminen aan. Je gaat je dan grauw en lusteloos voelen.

Als je het leven minder aangaat en je voelt je daardoor grauw en lusteloos, dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. je blijft grauw en lusteloos
  2. je besluit onbewust om levensvitaminen bij je partner te roven. Je hoeft dan zelf het leven niet aan te gaan en voelt je tegelijkertijd niet grauw en lusteloos. Als je levensvitaminen bij je partner rooft, dan leidt dat bij je partner altijd tot dementie.

Functie levensvitaminen voor het geheugen

Levensvitaminen geven je niet alleen een bruisend gevoel, ze hebben ook nog een tweede functie.
Ze houden onverwerkt verleden 'drijvend' in de levensstroom.
Dat is belangrijk want als je het leven vol aangaat, is dat niet altijd te combineren met het verwerken van je verleden. Je moet verwerkingsprocessen daarom soms uitstellen.

Voldoende levensvitaminen maakt uitstellen van verwerkingsprocessen mogelijk. Ze houden onverwerkt verleden als het ware drijvend, zodat je het op een later moment alsnog kunt verwerken.

Zonder levensvitaminen zakt onverwerkt verleden naar de peilloze diepte van de ‘vergetelheid’, waardoor je er niet meer bij kunt om het te verwerken.

Het geheugen is een schakel tussen het heden en het verleden en is daarom altijd met het nu verbonden. Deze verbinding met het nu verbreekt als delen van het onverwerkte verleden te diep wegzakken. Zo verlies je delen uit je geheugen en word je dement.

Verdriet van de partner

Als je vanuit een tekort aan levensvitaminen onbewust besluit om levensvitaminen te roven bij jouw partner, veroorzaakt dat een diep verdriet bij jouw partner.
Dit verdriet gaat zo diep omdat iemand die zo dichtbij staat zoiets liefdeloos kan doen. Dit verdriet herinnert jouw partner tegelijkertijd aan het oerverdriet.

Om dat oerverdriet niet te hoeven voelen, koppelt jouw partner zich vervolgens los van dit oerverdriet, waardoor de verbinding tussen het heden en het verleden verbroken wordt.
Omdat deze verbinding verbroken wordt, verliest je partner delen uit zijn of haar geheugen en wordt dement.

Het roven van levensvitaminen bij jouw partner, leidt daardoor altijd en onherroepelijk tot dementie bij jouw partner.

Samenvatting
Door de roof van levensvitaminen ontstaat op energieniveau een omslagpunt:

  • het verdriet van jouw partner over deze energieroof 
  • dat hem of haar herinnert aan het oerverdriet

leidt tot dementie bij jouw partner, om het oerverdriet geestelijk te kunnen ontlopen. Dementie vormt dus een vlucht uit de werkelijkheid, de realiteit.

Geen levensvitaminen bij je partner willen roven

10% van alle mensen die uit zichzelf een tekort aan levensvitaminen hebben, besluit onbewust om geen levensvitaminen bij zijn of haar partner te roven. De resterende 90% wil dit onbewust wel doen.

Als je een tekort aan levensvitaminen hebt en je geen levensvitaminen bij je partner rooft, houd je zelf dus een tekort aan levensvitaminen en blijf je je daardoor grauw en lusteloos voelen. Je gaat het leven onvoldoende aan.
De Levensvitamine behandeling helpt je om het leven meer aan te gaan, waardoor je weer voldoende levensvitamine aanmaakt.

Voor wie?

Ongeveer 20% van alle mensen heeft de Levensvitamine behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

De Levensvitamine behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Levensvitamine behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Levensvitamine behandeling bedraagt € 140,-.