Impuls evenwicht oefening

De Impuls evenwicht oefening is een energetische oefening die de evenwichtsorgaantjes in je oren heel licht in beweging brengt.

Door de Impuls evenwicht oefening:

  • optimaliseert je gevoel van evenwicht
  • vermindert hoogtevrees
  • verandert - voor jou persoonlijk - de uitwerking van trilling verlagende muziek in een trilling verhogende werking


Muziek kan trilling verhogend, neutraal of trilling verlagend werken.
Of muziek trilling verhogend, neutraal of trilling verlagend op je systeem inwerkt, hangt ervan af hoe jouw systeem op de muziek resoneert.
Muziek met een sterke beat werkt bijvoorbeeld trilling verlagend op je systeem.

Met behulp van de Impuls evenwicht oefening wordt de eventuele trilling verlagende werking van muziek voor jou persoonlijk veranderd in een trilling verhogende werking.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls evenwicht oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls evenwicht oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls evenwicht oefening?

De Impuls evenwicht oefening werkt als volgt.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls evenwicht oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je evenwichtsorgaantjes in je oren op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel heel snel merkbaar worden.

De Impuls evenwicht oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Je hoeft zelf dus niets voor deze oefening te doen.

Uitwerking van de Impuls evenwicht oefening op jou

De Impuls evenwicht oefening kan je een optillend gevoel in je hoofd geven, bijna een tikkeltje ‘high’ gevoel, waarbij je je wel volkomen stevig en goed verankerd in jezelf blijft voelen.
Tijdens de ontvangst van deze Impuls oefening is dit het meest sterk voelbaar.

Je kunt je ook speelser voelen. Het is dan alsof je een heel prettige ‘golvende’ energie in jezelf voelt, enigszins vergelijkbaar met waterplanten die mee bewegen op stromingen in het water.

Je kunt ook het gevoel krijgen dat je je heel spontaan wat meer opricht. Dat kan je het gevoel geven van 'meer in je kracht staan’. Je wilt dan met meer moed het leven aangaan.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls evenwicht oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

Iedereen heeft de Impuls evenwicht oefening nodig.
De Impuls evenwicht oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Als je de Impuls evenwicht oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls evenwicht oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls evenwicht oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze oefening werkt over levens heen.
Het is dus een oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Impuls evenwicht oefening maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Impuls evenwicht oefening bedraagt € 95,-.