Behandelingen overzicht

We bieden een groeiend aantal behandelingen aan die op steeds diepere niveaus hun werk doen. Onderstaand vind je een overzicht van deze behandelingen.

Het is daarbij goed je te realiseren, dat we ons hebben ontwikkeld tot een kanaal voor deze behandelingen. Naarmate ons kanaal hogere energieën kan doorgeven, mogen wij nog dieper werkende behandelingen aanbieden.
We geven deze energieën door en realiseren ons, dat wij dat zelf niet zouden kunnen.

In het onderstaande behandelingen overzicht zijn de behandelingen naar niveau en naar toepassing ingedeeld.

Traject Ontwikkelingsbehandelingen

Voetnoten

  1. De Ontwikkelingstocht behandeling en de Levenspatroon behandeling heeft niet iedereen nodig en staan daarom tussen haakjes.
     
  2. Voordat de Onderlaag behandeling ontvangen kan worden, moeten nog een aantal behandelingen uit andere behandeling categorieën ontvangen worden. Deze behandelingen worden genoemd in de tekst over de Onderlaag behandeling onder het kopje ‘Volgorde’.


Overige Ontwikkelingsbehandelingen

 

Beïnvloeding problemen


Brede problemen


Specifieke problemen

 

Transmutatie Channelingen specifieke problemen


Specifieke problemen op persoonlijkheidsniveau


Kosmische dag mogelijkheden

 

Incarnatie behandelingen


Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau


Na de onderlaag


Oer behandelingen

 

Niveaus 

Onze behandelingen werken op zielenniveau, wezensniveau, eenheidsniveau, scheppingsniveau of persoonlijkheidsniveau.
Alle behandelingen werken door tot op het incarnatieniveau.

Lees meer: Zes creatieniveaus


Toepassingen behandelingen

Hieronder vind je per categorie een korte uitleg over de verschillende toepassingen.

Ontwikkelingsbehandelingen

Zoals de naam van dit type behandelingen al aangeeft zijn deze behandelingen specifiek gericht op ontwikkelen. Ze helpen om je onverwerkte verleden op de verschillende niveaus alsnog te verwerken.

Het zijn de behandelingen die je weer heel kunnen maken in alle betekenissen van het woord ‘heel’. Ze leiden je stap voor stap terug naar een innig contact met onze oorsprong.
Dat is een ont-wikkel proces waarbij je je steeds meer van je wikkels ontdoet en daardoor steeds verder in verbinding komt met je eigen kern.
Lees meer

Beïnvloeding problemen

De behandelingen in deze categorie hebben één overeenkomst, namelijk beïnvloeding door interactie met anderen.
Elke behandeling in deze categorie lost een andere vorm van ‘beïnvloeding’ op.
Lees meer

Brede problemen

Zoals de naam al aangeeft, zijn de behandelingen in de tweede categorie bedoeld om brede, algemene problemen op te lossen, die ontwikkeling in de weg staan. 
Ze zijn niet voor iedereen nodig, maar ze zijn essentieel als dat wel het geval is.
Lees meer

Specifieke problemen

Met de behandelingen in deze categorie kun je allerlei specifieke problemen oplossen.
Lees meer

Transmutatie Channelingen specifieke problemen

De verschillende Transmutatie Channelingen zijn een prachtig hulpmiddel om specifieke problemen op te lossen, waarbij wij als het ware voor jou door het probleem gaan.

Tijdens de uitwerkingstijd van de Transmutatie Channeling ga je vervolgens zelf door de ontwikkelingen die tijdens de Transmutatie Channeling op gang zijn gebracht.

Een Transmutatie Channeling wordt opgenomen met een digitale voice recorder en geeft je inzichten in de achtergrond van jouw problematiek.
Lees meer

Specifieke Problemen op persoonlijkheidsniveau

De behandelingen binnen de categorie ‘Specifieke problemen op persoonlijkheidsniveau’ zijn diepgaande behandelingen.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens’, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven word je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke recept voor dit leven.

De behandelingen uit deze categorie vergroten jouw mogelijkheden om jouw levensopdracht(en) op een kosmische dag wijze te vervullen.

Lees meer

Kosmische dag mogelijkheden

De behandelingen in deze categorie zijn het meest toekomst gericht. Zij maken toekomstige mogelijkheden van de kosmische dag nu al beschikbaar. Je kunt dus nu al van een aantal nieuwe en vrijwel onbegrensde mogelijkheden van de kosmische dag gebruik maken.

Zo kun je met de Medicijnen Neutralisatie impuls de bijwerkingen van medicijnen neutraliseren en met de Liefdesvoeding verbinding word je letterlijk door Liefde gevoed.
Lees meer

Incarnatie behandelingen

Er zijn in totaal zes verschillende Incarnatie behandelingen.
Dit zijn de Incarnatie behandeling en vijf specifieke Incarnatie behandelingen.

De Incarnatie behandeling is nodig als je niet volledig geïncarneerd bent, omdat delen van jou niet meegegaan zijn in het incarnatieproces.

De vijf specifieke Incarnatie behandelingen lossen specifieke incarnatie programmeringen van de ziel op waardoor je met een verzwakkende gerichtheid incarneert.

Zo kun je met een diepgaand gevoel van tegenzin incarneren, te sterk op de toekomst gericht incarneren, te sterk op het verleden gericht incarneren, te sterk op het Hogere gericht incarneren of je eigen incarnatie onbewust ontkennen.
Lees meer

Kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau

De kosmische dag mogelijkheden op persoonlijkheidsniveau zijn diepgaande behandelingen die het vermogen hebben om je te ondersteunen in het vervullen van je levensopdrachten.

De persoonlijkheid is opgebouwd uit elementen van het zielen-, wezens’, eenheids- en scheppingsniveau.
Elk leven wordt je geboren met een andere persoonlijkheid, een persoonlijkheid die het beste aansluit bij jouw levensopdracht(en). Het is jouw unieke 'recept' voor dit leven.
Lees meer

De behandelingen uit deze categorie vergroten jouw mogelijkheden om jouw levensopdracht(en) op een kosmische dag wijze te vervullen.

Oer behandelingen

Een Oer behandeling is een combinatie van een afstandsbehandeling en een geleide behandeling door één van onze Wholistic Partners.

Elke Oer behandeling lost specifieke fysieke blokkades op, blokkades die zijn vastgezet in je lichaam.

Tijdens de vier of vijf sessies van een Oer behandeling, in de praktijk van een speciaal hiervoor opgeleide Wholistic Partner, ontvang je tegelijkertijd op afstand via Bas en Maria het ontwikkelingspad voor de betreffende Oer behandeling.

Dit ontwikkelingspad maakt het mogelijk om gedurende de uitwerkingstijd van de behandeling door de ontwikkelingen te gaan die nodig zijn om de fysieke blokkades op te lossen.

De geleide behandeling die je in de praktijk van één van onze Wholistic Partners ontvangt, bestaat meestal uit een behandeling met fysieke aanraking.

Het ontwikkelingspad dat je op afstand ontvangt en de geleide behandeling zijn beide noodzakelijk om deze blokkades te kunnen oplossen.
Lees meer

 

Overige informatie

Afstandsbehandelingen

Onze behandelingen worden op afstand gegeven. De ervaring leert dat dit even sterk werkt als tijdens een bijeenkomst.

Bij een eerste behandeling hebben we hiervoor een foto van jezelf nodig en een vast-net nummer of Skype adres, zodat we even persoonlijk contact kunnen maken en een afspraak kunnen maken voor de behandeling.

Tijdens de behandeling

Je kunt er voor kiezen om tijdens het moment dat je de afstandsbehandeling ontvangt even in meditatie te gaan of in jezelf te keren. Door er echt voor te gaan zitten, kunnen een aantal mensen de eerste effecten van de behandeling ervaren.

Voor de uitwerking van de behandeling maakt het niets uit of je op dat moment iets ervaart of niet.

Begeleiding

In de bevestigings e-mail die je ongeveer een half uur na een behandeling ontvangt, staat een link naar een artikel met aantal praktische tips. Hierin lees je onder andere hoe je na het ontvangen van een behandeling zelf kunt transmuteren en hoe je van een glas water een versterkend middel voor jezelf kunt maken.

Als je enkele maanden na een behandeling opnieuw tegen een probleem aanloopt of een probleem zich nog niet heeft opgelost, kunnen we voor jou uitzoeken wat de oorzaak hiervan is en hoe je dit probleem het snelst kunt oplossen. Bijvoorbeeld via een Transmutatie Channeling of een vervolgbehandeling.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je vastloopt of het gevoel hebt dat een behandeling bij jou niet (voldoende) werkt. We kunnen je vrijwel altijd weer verder helpen en inzicht geven in jouw proces.

Persoonlijk traject

Het is mogelijk ons te vragen een persoonlijk traject uit te stippelen.
Dat kan een traject zijn om bepaalde persoonlijke problemen op te lossen of om je een specifiek ontwikkelingsdoel te bereiken. Wij zoeken dan uit welke behandelingen nodig zijn om dit doel te bereiken.

Wil je een persoonlijk traject, zend dan een e-mail aan basmaria@wholismproject.nl

Integratie- en uitwerkingstijden

Onze behandelingen hebben verschillende integratie- en uitwerkingstijden.

De integratietijd is de tijd die tenminste moet verstrijken voordat je een andere diepwerkende energetische behandeling kunt ontvangen.

De uitwerkingstijd is de periode waarin je op de behandeling kunt blijven reageren en de resultaten zichtbaar gaan worden. Deze tijdsduur kan wel van persoon tot persoon verschillen.
Lees meer: Integratie- en uitwerkingstijden

Lees meer: Behandelingen zonder integratietijd

Zoveel mogelijk behandelingen ontvangen

Een groeiend aantal mensen willen vanuit een innerlijke ontwikkelingsdrang graag zoveel mogelijk behandelingen in zo’n kort mogelijke tijd ontvangen en lopen dan aan tegen de integratietijden van drie à vier maanden waarbinnen geen andere diepgaande energetische behandelingen ontvangen mogen worden.

Transmutatie Channelingen geven de mogelijkheid om gedurende de integratietijd van een behandeling aan je zelf te blijven werken.

Een maand na een behandeling mogen vrijwel alle Transmutatie Channelingen ontvangen worden. Transmutatie Channelingen zijn diepgaande behandelingen, maar omdat ze over één specifiek onderwerp gaan, verstoren ze de integratie van de voorgaande behandeling niet.

De enige uitzonderingen zijn de Scheppingsplan Transmutatie Channeling, de Familie Scheppingsplan Transmutatie Channeling, Familie Transmutatie Channelingen en de (Deel) Relatie Transmutatie Channeling op het persoonlijkheidsniveau en de Ouderrelatie Transmutatie Channeling. Deze mogen pas ontvangen worden als de integratietijd van de voorgaande behandeling voorbij is.

Behandelingen zonder integratietijd kunnen ook tijdens de integratietijd van een andere behandeling ontvangen worden.

Van kosmische nacht naar dag

We bevinden ons in een overgangstijd van de kosmische nacht naar de kosmische dag.
Omdat de spelregels van deze nacht en dag lijnrecht tegenover elkaar staan, eist dit veel van onze persoonlijke ontwikkeling. Al onze behandelingen werken volgens de principes van de kosmische dag.

De Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling heeft onder andere als doel mensen van het kosmische nacht bewustzijn naar het kosmische dag bewustzijn te brengen.
Alle andere behandelingen ondersteunen je in je ontwikkeling verder de kosmische dag in en brengen je in contact met de fantastische mogelijkheden die de kosmische dag ons biedt.

Aquarius Labyrint

Een afbeelding van het Aquarius Labyrint kun je gratis downloaden door hier te klikken.

Het Aquarius Labyrint vormt een verbinding tussen Hemel en Aarde en werkt door deze verbinding onder andere transmuterend en aardend. Het kan je helpen om soepel door jouw processen heen te gaan.

Lees meer over de werking van het Aquarius Labyrint.

Verschillende benamingen behandelingen

Er worden vier verschillende benamingen gebruikt als laatste (deel van het) woord bij de behandelingen: behandeling, heling, impuls en verbinding.

Behandeling, heling of impuls hebben hierbij dezelfde betekenis. Deze behandelingen hebben als gemeenschappelijke noemer dat ze je ‘actief’ in een ontwikkeling brengen, dieper jezelf in, dieper de kosmische dag in.

Verbindingen zijn letterlijk verbindingen, die je in contact brengen met een kosmische dag informatiebron. Elke informatiebron brengt je in contact met andere kosmische dag kwaliteiten en/of mogelijkheden.
Lees meer

Drie Voeding Verbindingen

Er zijn twee Verbindingen en een behandeling die direct of indirect een invloed hebben op onze voeding. Dat zijn de Frequentie Verbinding, de Voedingsstoffen Verbinding en de Liefdesvoeding verbinding, die tot de behandelingen behoort.
Lees meer over de onderlinge verschillen tussen deze drie Verbindingen.

Behandelingen voor kinderen

Alle behandelingen zijn ook voor kinderen geschikt, met uitzondering van de Liefdesvoeding verbinding en de Liefdeadem verbinding. Deze behandelingen kunnen ontvangen worden vanaf 28 jaar, de leeftijd waarop je volledig geïncarneerd bent.

Het voordeel om kinderen te laten behandelen, is dat zij heel snel en soepel door de ontwikkelingsprocessen heen gaan.

Je mag als ouder voor je kind beslissen of je kind een behandeling mag ontvangen zolang je als ouder voor je kind beslist dat het naar de huisarts moet gaan. Die leeftijd kan van kind tot kind verschillen.
Zodra het kind deze zelfstandigheid bereikt heeft, moet je je kind vragen of het een behandeling wil ontvangen.

Het kan onderling versterkend zijn om een behandeling gelijktijdig met het hele gezin te ontvangen.

Als beide biologische ouders voor de geboorte van een kind de Verwezenlijk je Levensopdracht behandeling of de Verwezenlijk je innerlijk Huwelijk behandeling ontvangen hebben, heeft het kind deze behandeling(en) niet meer nodig.
Lees meer: Kinderen en behandelingen

Als een volwassene zelf geen beslissing kan nemen

Zolang een volwassene in redelijkheid zelf kan beslissen of hij of zij een behandeling wil ontvangen, moet hij of zij dat ook zelf doen.

Als een ander deze beslissing neemt zonder dat de volwassene, waar het om gaat, ‘ja’ heeft gezegd, gaat hij of zij over de vrije wil van deze volwassene heen.

De enige uitzondering is als een volwassene zelf geen beslissing (meer) kan nemen.

Er zijn globaal drie redenen waarbij een volwassene zelf geen beslissing kan nemen:

  • Iemand is in coma of onder narcose
  • Iemand is zo dement dat hij of zij zelf geen zinnige beslissing kan nemen
  • Iemand is zo geestesziek dat een beslissing nemen onmogelijk is


In zulke gevallen mag/mogen alleen degene(n) die het meest dichtbij de persoon in kwestie staat/staan deze beslissing nemen.

Een hulp daarbij is om de persoon in kwestie op zielenniveau aan te spreken en te vragen wat hij of zij wil.
Hierin kunnen wij behulpzaam zijn. Het enige dat wij hiervoor nodig hebben is het verzoek en een recente foto.
Lees meer

Behandelingen en Verbindingen voor dieren

De meeste Verbindingen en een aantal behandelingen zijn ook geschikt voor dieren.
In het volgende overzicht lees je hier meer over.

Het is belangrijk om een dier te vragen of het de behandeling wil ontvangen. Wij kunnen dat ook voor je doen.

De kosten van deze behandelingen voor dieren bedragen de helft van de normale prijs.

Verbindingen en behandelingen voor tuinen

Eén Verbinding is speciaal ontwikkeld om de bodemvoeding te optimaliseren.
Tuinen profiteren daarnaast mee van een aantal Verbindingen voor het huis en jezelf.

En er is één behandeling die geschikt is voor bijvoorbeeld een dierbare boom in je tuin.
Lees meer in het volgende overzicht

Verschil behandelingen en Verbindingen

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen de behandelingen en Verbindingen.

Het belangrijkste verschil tussen behandelingen en Verbindingen is dat zij een verschillende oorsprong hebben.
 

Bij de behandelingen is overgave aan het proces waar je doorheen gaat belangrijk.
De Verbindingen bieden je mogelijkheden tot ontwikkeling, die je zelf kunt gaan, als je ervoor kiest.
Lees meer

Aanvullende werking behandelingen en Verbindingen

De behandelingen en de Verbindingen versterken elkaar duidelijk en vullen elkaar aan.
Lees meer

Contact

Ons e-mailadres is basmaria@wholismproject.nl

Onze behandelingen maken een weg vrij,
een weg die je vervolgens nog wel zelf moet gaan.
De behandelingen helpen je daarbij niet alleen met wegwijzers
maar lossen obstakels ook zoveel mogelijk op.