Zuiver communiceren behandeling

Heel veel onderlinge problemen tussen mensen worden veroorzaakt door onzuivere communicatie.

De Zuiver communiceren behandeling lost de innerlijke frictie op die ontstaat door twee volkomen verschillende manieren van onzuiver communiceren waarbij je:

  • in direct contact met een ander niet helemaal de waarheid spreekt
  • in negatieve zin met derden spreekt over wat er in het contact tussen jou en een ander besproken of gebeurd is


De Zuiver communiceren behandeling:

  • lost de invloed op die onzuivere communicatie van anderen op jou heeft gehad

en

  • maakt je bewust van je eigen onzuivere communicatie


Na de ontvangst van de Zuiver communiceren behandeling zul je vanzelf stoppen met onzuiver communiceren omdat het niet meer bij je past.

Daarnaast zal onzuivere communicatie van anderen jou niet meer direct 'raken'. Het glijdt dan als het ware meer van je af.

In direct contact met een ander

Je kunt in direct contact met een ander onzuiver communiceren:

  • door onzorgvuldig te communiceren
  • vanuit angst om helemaal er voor uit te komen wat je echt vindt
  • door bewust een ander te misleiden


Onzuivere communicatie geeft een verwarring in je systeem, omdat er een discrepantie is tussen wat er gezegd wordt en wat je voelt.

Of je er nu bewust van bent of niet, als er onzuiver gecommuniceerd wordt, registreert je systeem dat direct. Je voelt bewust of onbewust altijd aan of dat wat er gezegd wordt wel of niet helemaal klopt.

Er ontstaat vooral een discrepantie tussen voelen en denken als je aanneemt wat er gezegd wordt, terwijl er onzuiver gecommuniceerd wordt. Er ontstaat zo een vorm van een frictie tussen je voelen en denken, tussen jouw onbewuste en bewuste delen.

Ben je ervan bewust dat er onzuiver gecommuniceerd wordt, dan is de discrepantie er ook, maar dan kun je de oorzaak daarvan leggen bij degene die onzuiver communiceert.
Zo’n ‘bewuste’ discrepantie werkt veel minder diep in je door.

In negatieve zin met derden spreken over een ander

Je communiceert onzuiver als je privé dingen die besproken of voorgevallen zijn tussen jou en een ander aan derden doorvertelt, met andere woorden als je over anderen roddelt.

Je communiceert zuiver als je alle privé dingen die besproken zijn tussen jou en een ander voor jezelf houdt. Je spreekt hier dus op geen enkele manier met derden over.

Zuiver communiceren is essentieel om vriendschappen en relaties goed te houden.

Hoe belangrijk zuiver communiceren voor je relatie is, blijkt uit een inzicht dat Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, vanuit zijn ervaring heeft gekregen. Dit inzicht van Hellinger is dat als je met anderen - in negatieve zin - over jouw liefdesrelatie spreekt, jouw liefdesrelatie daardoor uiteindelijk stukloopt.

Dit inzicht komt ook overeen met ons eigen inzicht dat je de energetische eenheid van jouw relatie verbreekt als je met anderen privé-dingen uit jouw relatie bespreekt.

Lees ook het artikel: Zuiver communiceren

Retour afzender

De frictie die ontstaat door onzuiver communiceren gaat door de Zuiver communiceren behandeling retour afzender.

Voor wie?

Vrijwel iedereen heeft de Zuiver communiceren behandeling nodig.

Niveau

De Zuiver communiceren behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Zuiver communiceren behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Zuiver communiceren behandeling bedraagt € 140,-.