Overgaan Verbinding

De Overgaan Verbinding lost de effecten op van eventuele 'onnatuurlijke omstandigheden' rond:

 • jouw overlijden in vorige levens
 • het heengaan in dit huidige leven

en

 • het overgaan in toekomstige levens


Een 'onnatuurlijke omstandigheid’ tijdens het overgaan wordt bijvoorbeeld al veroorzaakt doordat de meeste vrouwen panty’s aan krijgen na hun overlijden en daarmee ook begraven of gecremeerd worden. Panty’s hebben een sterk afsluitend effect.

Andere voorbeelden van 'onnatuurlijke omstandigheden’ tijdens het overgaan zijn:

 • cosmetica met synthetische bestanddelen om de overledene er beter uit te laten zien
 • synthetische kleding die de overledene aangetrokken wordt
 • kunststof bekleding van de kist


De Overgaan Verbinding lost ook de gevolgen op die ontstaan als je overgaat door een fysieke schok, zoals:

 • een botsing of ongeluk
 • verdrinking
 • brand
 • verstikking
 • gewelddadige dood
 • vergiftiging etc.


Door zo'n schok raakt het etherische lichaam gestresst en blijft er een verwrongen gevoel over.
Het etherische lichaam kan daardoor niet in een natuurlijke rust en balans overgaan.

De Overgaan Verbinding lost dit soort symptomen op en herstelt zo de natuurlijke rust en balans van het etherische lichaam.
De fysieke schok heeft daardoor geen effect meer op het overgaan en op volgende levens.

Effect op het overgaan

Om meer inzicht te krijgen wat het effect is van 'onnatuurlijke omstandigheden’ rond het overgaan, hebben we hierover een vraag gesteld aan het vrouwelijke familielid van ons, waar we regelmatig contact mee hebben om meer inzicht te krijgen over de effecten van Verbindingen voor het Hiernamaals.

Uit dit gesprek is het idee voor de Overgaan Verbinding ontstaan.

Het effect van panty’s op het overgaan

We hebben ons overleden familielid gevraagd: ‘Hoe was het om panty's te dragen na uw overlijden en zo begraven te worden?’

Haar antwoord was:

“Wat een leuke vraag. Ik heb daar toen niet zo bij stilgestaan natuurlijk.

Er gebeurt zoveel in de eerste dagen na jouw 'overgaan', terwijl je daar beneden nog steeds roerloos stil ligt. Mooi dood te wezen in je kist en iedereen die even naar je komt kijken, met tranen in de ogen. Dat is een overrompelende opeenvolging van ontwikkelingen en verandering. Dan sta je er niet direct bij stil dat je met panty's aan in je kist ligt.

Maar ik ga daar nu op intunen, of je daar sowieso zelf nog last van hebt, want je bent natuurlijk veel minder met je lichaam verbonden. Je lichaam is dan alleen nog een soort ankerpunt, om de overgang te voelen tussen je oude leven op Aarde en het Hiernamaals.

Als ik daar op intune, voel ik een verschil tussen mijn onder- en bovenlijf. Het bovenlijf voelt ruimer. Dat deel van mij kan gemakkelijker overgaan naar hogere sferen. Mijn onderlijf loopt wat achterstand op, blijft langer gebonden aan de Aarde.

En ik bedoel daarmee: alle informatie die in mijn bovenlijf 'zetelt', dat deel van mij, kan gemakkelijker de weg naar 'boven' vinden. Dat deel van mij moet moeite doen om 'mijn onderlijf' mee naar boven te krijgen. Dat voelt een beetje als een last tijdens het overgaan.

Dit speelt zich af op een subtiel niveau waar je je als mens minder bewust van bent.
De binnenkant van je binnenkant, de informatie die is opgeslagen in je cellen.”

Bas en Maria: Het zou interessant zijn om een demo te doen alsof u toen, na uw overgaan, geen panty's had gedragen en of dat nog een effect heeft op het nu.

“Dat lijkt me ook heel bijzonder om dat verschil te voelen. Ik ga me daar op richten.

Eerst komt er een gevoel van triestheid omhoog. Triestheid over het grote verschil.
Dat voorspelt weinig goeds :~) Dat geeft aan dat het effect van panty's, het beklemmende effect na je overgaan, groot is.

Ik ga me nu richten op hoe dat voelt, om zonder panty's in je kist te liggen en zonder panty's begraven te zijn en welk effect dat op de lange duur op je heeft, in het Hiernamaals en mogelijk zelfs op een volgend leven.

Als ik me daar op richt, voel ik dat ik duidelijk veel gemakkelijker en lichter 'opstijg'. Het voelt etherischer. Je voelt je minder aan de Aarde gebonden. Oneerbiedig gezegd voel ik me met panty's meer een worst waar ik mezelf uit moet zien te wurmen.

Het voelt meer als een worsteling, met panty's. Dat geldt ook voor een broek van polyester, maar iets minder. Dat zit wat losser om je heen, hoewel dat ook heel beperkend en afsluitend voelt.

Het effect op jezelf in het Hiernamaals
Als je met panty's bent overgegaan, of met andere kunststof kleding, voelt de overgang tussen de Aarde en het Hiernamaals moeizamer, het voelt meer als een krachtsinspanning om van de ene naar de andere plaats te gaan.
Dat geeft je het gevoel dat het ook even moeizaam zal voelen om daarna weer de reis naar de Aarde te maken. Dat de Aarde een zware plaats is om naartoe te gaan. Je incarneert dan met een ander gevoel over het leven op Aarde. Het maakt dat je er onbewust meer tegenop ziet.

Dat heeft een effect op je leven in het Hiernamaals. Het Hiernamaals en de Aarde voelen dan verder van elkaar en moeizamer om van de ene naar de andere plaats te gaan.

Het gevoel van strijd blijft dan een grotere rol in je spelen. Net als een kind dat een zware geboorte heeft meegemaakt. Die maakt een andere start dan een kind dat er binnen een uurtje was. Dat heeft een invloed op je voor de rest van je leven. Die herinnering zit in je cellen opgeslagen.

Op dit moment in het gesprek kregen we, Bas en Maria, het idee voor de Overgaan Verbinding.
Door de vragen die daarna tijdens het gesprek door ons overleden familielid aan ons gesteld werden, ontdekten we hoe breed deze Verbinding werkt.

Werkingsgebied Overgaan Verbinding

Heeft het eten wat je gegeten hebt en nog in je maag zit als je overgaat nog een invloed op je, bijvoorbeeld koffie of cola?

Bas en Maria: Ja en de 'Overgaan Verbinding' lost het effect daarvan ook op.

En als je bijvoorbeeld geëlektrocuteerd wordt of je komt om tijdens een auto ongeluk?

Bas en Maria: Dat effect wordt ook opgelost door de Overgaan Verbinding.
Als je door geweld om het leven komt, dan wordt de schok die dat op het lichaam heeft, opgelost door de Overgaan Verbinding. 
De gevoelsmatige gevolgen van het geweld worden niet opgelost door de Overgaan Verbinding.

Als je omkomt door verdrinking, verbranding of door een vulkaanuitbarsting, wordt de schok die dat op je lichaam en daardoor op jouw overgaan heeft gehad, opgelost door de Overgaan Verbinding. De gevoelsmatige schok die zo'n gebeurtenis veroorzaakt, kun je alleen in een volgend leven verwerken.

De Overgaan Verbinding lost dus alle effecten op die een fysieke schok of een beklemming veroorzaakt hebben op jouw lichaam en geest tijdens al jouw levens, je huidige leven en je toekomstige levens.

De Overgaan Verbinding lost het effect van 'onnatuurlijk' overgaan tijdens jouw vorige levens op, wat een effect op jou heeft in het nu, in je huidige leven en ook op jouw toekomstige levens.

Voor wie?

Voor iedereen die:

 • lichter door het leven wil gaan
 • na het overlijden zijn of haar overgang naar het Hiernamaals zo goed en gemakkelijk mogelijk wil laten verlopen
 • in toekomstige levens ook soepel wil overgaan

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Overgaan Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Overgaan Verbinding bedraagt € 140,-.


Een ervaring


Van zwaarte naar lichtheid

‘Na het ontvangen van de Overgaan Verbinding voelt het werkelijk een overgang
van de zwaarte naar lichtheid.

In dromen lossen complexe patronen in diep gevoel op waarna het telkens
voelt of er een last van mij afvalt, of telkens opnieuw de zon doorbreekt.’
Wil O, Gouda