Sexuele blokkade behandeling

De Sexuele blokkade behandeling lost sexuele blokkades op waardoor je niet of nauwelijks kunt genieten van sexueel contact. Je voelt je op dat gebied als het ware dood. Je doet het omdat je de ander er plezier mee doet, maar uit jezelf zou je het nooit doen.

Ongeveer 95% van alle vrouwen en 15% van alle mannen heeft deze behandeling nodig.
Ons advies aan vrijwel elke man is echter om deze behandeling toch te ontvangen. Dit in verband met volgende levens, waar je als vrouw kunt reïncarneren.

Je kunt door de Sexuele blokkade behandeling jouw scheppende kracht voelen groeien.
Deze prachtige scheppende oerkracht wordt voelbaar voor jou omdat jouw verbinding tussen Hemel en Aarde hersteld wordt door de uitwerking van deze behandeling.

Voor wie?

Ongeveer 95% van alle vrouwen en 15% van alle mannen heeft deze behandeling nodig.

Niveau

De Sexuele blokkade behandeling werkt op het Persoonlijkheidsniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Sexuele blokkade behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Sexuele blokkade behandeling bedraagt € 280,-.