Onderzoek

Het Wholism Project heeft gericht (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar de effecten van de producten, de voorlopers van de Verbindingen. 

Het is bijna niet mogelijk de effecten van behandelingen te onderzoeken, daarvoor zijn de reacties te individueel. Gelukkig spreken de ervaringen van deelnemers op zich al voldoende. Je vindt deze persoonlijke ervaringen via links in de teksten over de behandelingen en via het overzicht van de ervaringen met de behandelingen.

Hieronder vind je een overzicht van de onderzoeken naar de werking van onze producten.
De Verbindingen die deze producten opvolgen werken twee keer zo sterk als onze producten.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een proef of onderzoek met onze Verbindingen, dan kun je hiervoor contact met ons opnemen via info@wholismproject.nl.

Dertig procent ziekteverzuimdaling

Een meerjarig ziekteverzuimonderzoek onder 300 medewerkers van een NUTS bedrijf, waarbij de kantoren met behulp van Benzoliet geneutraliseerd waren, heeft geleid tot een ziekteverzuimdaling van ruim 30% ten opzichte van een controlegroep met meer dan 300 medewerkers en ten opzichte van het eigen ziekteverzuimverleden.
Lees meer: Forse Ziekteverzuimdaling door omgevingsstraling

Statistische analyse Ziekteverzuimonderzoek

Dit opzienbarende resultaat is geanalyseerd door een onafhankelijk statistisch onderzoeksbureau. De onderzoeksresultaten bleken statistisch significant te zijn met een betrouwbaarheidscoëfficient van 95%.
Download:  Statistische analyse Ziekteverzuim onderzoek

Effecten Ozaliet en Benzoliet zichtbaar gemaakt met Levend Bloedanalyse             

In deze proef wordt aan de hand van foto’s van rode en witte bloedlichaampjes aangetoond dat elektromagnetische straling en andere verstorende omgevingsstraling het bloedbeeld beïnvloedt.
Ozaliet en Benzoliet (voorlopers van de Vitalisatie Verbinding en de Neutralisatie Verbindingen) zorgen zichtbaar voor een direct herstel.
Lees meer: Levend Bloedanalyse

Aurafotografie

Aurafotografie is een zeer gevoelige methode met een grote diagnostische waarde.

Onder andere heeft deze proef met aurafotografie zichtbaar gemaakt dat er een scheiding optreedt tussen het voelen en het denken.
Deze scheiding is terug te zien in onze maatschappij.
Lees meer over het onderzoek met aurafotografie
 

Dr Doepp heeft de uitslag van de aurafotografie bevestigd met onderzoek waaruit is gebleken dat elektromagnetische straling ons voelen loskoppelt van ons denken. Het voelen komt daarbij in het onderbewuste.
Lees meer: Draadloze maatschappij koppelt ons los van ons voelen

Bioresonantie tests tonen de werking van Portaliet aan bij gebruik van de mobiele telefoon

Tientallen bioresonantie tests hebben aangetoond dat Portaliet de verzwakkende straling van de mobiele telefoon op ons systeem neutraliseert.. De straling van de mobiele telefoon (en andere mobiele apparaten) verzwakt ons hierdoor niet meer.
Noot: De Mobiel Verbinding, de opvolger van Portaliet werkt twee keer zo sterk als Portaliet.
Lees meer: Bioresonantie test Portaliet

Meridiaanwaarden vóór en na neutralisatie

In 1995 heeft de therapeute mevrouw I. Schoots de meridiaan waarden van een proefpersoon gemeten vóór en na de Neutralisatie van de omgevingsstraling met behulp van verpakkingen Benzoliet.
Na de neutralisatie kwamen praktisch alle meridiaanwaarden op de normwaarde of dichterbij de normwaarde.
Lees meer

Gedachtenvormfotografie door Prof. David Schweitzer

Gedachtenvormfotografie, (Thought-Form Photography) ontwikkeld door Professor David Schweitzer, is een methode om geheugenpatronen in water te fotograferen.

Prof. Schweitzer heeft ontdekt dat water in principe een bandrecorder in vloeibare vorm is. Water kan bijvoorbeeld geluid, trillingen van geometrische vormen, gevoelens en gebeden in zich opslaan en is dus behalve energiedrager ook informatiedrager.

Gedachtenvormfoto’s van leidingwater dat in contact werd gebracht met Ozaliet en Benzoliet, tonen aan dat Ozaliet en Benzoliet de levenskracht van het water enorm verhogen.
De structuren van het ‘Benzoliet-water’ lijken op vortex bronwater. Bij de geometrische structuren van het ‘Ozaliet-water’ lijkt het volgens David Schweitzer alsof er een architect aan het werk is geweest.
Lees meer: Gedachtenvormfotografie van Ozaliet en Benzoliet

IJskristal fotografie van Ozaliet door Dr M. Emoto

De Japanse onderzoeker Dr M. Emoto onderzoekt en fotografeert water op een vergelijkbare wijze. Aan de hand van gefotografeerde ijskristallen toont hij aan dat gedachten, gevoelens en gebeurtenissen een indruk achterlaten in het water.

Afhankelijk van de energie waarmee het water in contact komt, vormt het harmonieuze of chaotische ijskristallen.

Onderstaande foto toont een ijskristal van water dat in contact werd gebracht met Ozaliet. Het kristal is van een hoge zuiverheid en werd door het instituut van Dr. Emoto gewaardeerd met een 9 op een schaal van 1 tot 10.

‘Door naar binnen te keren ontstaat er een opening naar buiten’
 

Microcirculatie

Tijdens onze reis naar Rusland in 2001 heeft Dr Helena van het academisch ziekenhuis in Chelyabinsk de microcirculatie in haar eigen lichaam gemeten, eerst zonder en daarna met een testbuisje Ozaliet.

Onder invloed van Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, verbeterde de microcirculatie direct.
Volgens de literatuur vertraagt een goed functionerende microcirculatie het verouderingsproces.
Lees meer

Neutraliseren radioactiviteit

In 2001 zijn we onderzoek begonnen naar de mogelijkheden die Ozaliet, de voorloper van de Vitalisatie Verbinding, biedt om:

  • radioactief besmette mensen te helpen in een betere gezondheidstoestand te komen.
  • radioactieve straling kwalitatief te veranderen, zodat het niet meer gevaarlijk is.

Lees meer

Fruitrot gehalveerd en de smaak van het fruit verbeterd door neutralisatie van koelcellen/opslagruimte

Een driejarige proef toont aan dat fruitrot meer dan gehalveerd kan worden door de koelcellen te neutraliseren en het fruit vooraf te behandelen met Ozaliet:
 
‘Vier jaar geleden kwam ik in contact met Ir. B. van Woelderen van de Stichting Wholisme, die mij het een en ander vertelde over de werking van Ozaliet en Benzoliet.

Geïnteresseerd in waar hij mee bezig was, kwam ik met hem overeen een proef te doen met Ozaliet en Benzoliet i.v.m. het bewaren van mijn hardfruit in de koelcellen (gangbare soorten appels en peren). Het betreft een bewaarperiode van half september tot eind maart.

Gedurende drie jaar dat ik de proef heb uitgevoerd waarbij de koelcel ontstoord is met Benzoliet en door behandeling van het fruit met Ozaliet voor het de koelcellen inging, is mij gebleken, dat het percentage uitval tijdens ieder bewaarseizoen meer dan gehalveerd was.
Bovendien heeft het een positief effect op de smaak van het fruit, wat ook door meerdere gebruikers bevestigd is.

Voor mij een reden deze ervaring aan de praktijk door te willen geven.’

J.H. Wessel Jansen
februari 1997

De Neutralisatie Verbinding huis of bedrijf is de overeenkomstige Verbinding voor een neutralisatie met behulp van Benzoliet en Ozaliet.
Het effect van de Neutralisatie Verbinding op de vermindering van fruitrot zal daardoor zelfs nog groter zijn.

Cosmetica en subtiele lichaamsfuncties


Ons lichaam is een bijzonder instrument dat veel verfijndere functies heeft dan wij over het algemeen weten.

Door onze onwetendheid hierover kunnen wij deze functies onbedoeld verstoren. Dit doen we o.a. met onze lichaamsverzorging, cosmetica, kleding en door de constructie- en inrichtingsmaterialen van ons huis.

Omdat wij een onvolledig contact hebben met het bewustzijn van ons lichaam voelen we niet altijd aan dat ons lichaam tot in de kleinste details bijzondere en subtiele functies heeft. We verstoren zonder ons daar bewust van te zijn, onze subtiele lichaamsfuncties daardoor veelvuldig.

Omdat we benieuwd zijn naar die speciale functies van het lichaam en hoe we die functies bijvoorbeeld door make-up kunnen verstoren, hebben we allerlei lichaamsdelen gechanneld. De inzichten die daaruit voortkwamen hebben we met behulp van de kinesiologische armtest nagetest en verder uitgewerkt.

Dit onderzoek staat niet in direct verband met onze Verbindingen en producten. Wel zijn er een aantal tips gegeven hoe onze Verbindingen en producten bepaalde schadelijke effecten kunnen verminderen.
Lees meer

Overig onderzoek
 

Elektrodermaal onderzoek

Opheffen blokkades, verbeterd regulatie vermogen.
 

Zambrini speekseltest

Versterking immuunsysteem.
 

Elektrofotografie (Kirlian fotografie)

Hiaten in uitstraling verdwijnen en de uitstraling wordt duidelijk krachtiger.

 

Elektro-acupunctuur volgens Voll (EAV)

Beter gebalanceerde meridianen.