Impuls neus oefening

De Impuls neus oefening is een continue energetische oefening, die voor iedereen bijzonder nuttig is.

De Impuls neus oefening helpt je om dingen beter te bespeuren, zowel op het tastbare als op het geestelijke niveau.
De Impuls neus oefening bevordert dus zowel je reukzin als je intuïtie.

Je hoeft zelf geen actieve bewegingen te maken voor de Impuls neus oefening.
De continue energetische impuls die je ontvangt, heeft de uitwerking van een subtiele energetische oefening, die zowel op energieniveau als fysiek in jou doorwerkt.

De Impuls neus oefening werkt ontwikkeling bevorderend.

Hoe werkt de Impuls neus oefening?

De Impuls neus oefening werkt als volgt.
Vanaf de ontvangst van de ‘Impuls neus oefening’ gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau 'door je heen werken’. Zij brengen je reukzin papillen op een heel subtiele wijze continu in beweging.

De subtiele energetische bewegingen waaruit deze Impuls oefening bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel heel snel merkbaar worden.

De Impuls neus oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een continu werkende impuls met een blijvende uitwerking.

Werking van de Impuls neus oefening

De Impuls neus oefening werkt op twee niveaus:

  • op de neus zelf
  • op je intuïtieWerking op je neus


De Impuls neus oefening is een structurele energetische oefening die de reukzin van de neus verbetert.Door de Impuls neus oefening worden de reukzin papillen in de neus licht geprikkeld om ze beter te laten functioneren. Je krijgt daardoor een reukzin die verfijnder werkt.
Werking op je intuïtie

Op geestelijk niveau ga je door de Impuls neus oefening dingen sneller en beter bespeuren.

De Impuls neus oefening verbetert dus je intuïtie. Je komt dingen eerder op het spoor, bijvoorbeeld als er iets niet klopt.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls neus oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend. Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

Iedereen heeft de Impuls neus oefening nodig.

De Impuls neus oefening kan op elke leeftijd ontvangen worden.Als je de Impuls neus oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls neus oefening niet. De oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls neus oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze Impuls oefening werkt over levens heen.

Het is dus een Impuls oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.

Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt de impuls van deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Impuls oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Impuls oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 


De Impuls neus oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.Je kunt deze Impuls oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.

De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 


De uitwerkingstijd van de Impuls neus oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls neus oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Kosten

De Impuls neus oefening kost € 80,-