Bezieling Verbinding huis

Je zou elk huis een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door wandelen in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Huizen, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Je huis kost jou dus levensenergie, ook al heb je het al geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding huis en heeft het de Apparaat bezieling Verbinding huis ontvangen.
Door je huis wordt er dus levensenergie aan je onttrokken, waardoor je oppervlakkiger wordt en het sneller koud hebt in huis.

De Bezieling Verbinding huis ‘bezielt’ jouw huis. Jouw huis krijgt door de Bezieling Verbinding huis als het ware een eigen, blijvende bezielende ‘behandeling’.

Let op: De Bezieling Verbinding huis kan uitsluitend werken als jouw huis en tuin geneutraliseerd zijn met de Neutralisatie Verbinding huis of een voorloper daarvan.

Met liefde gebouwd of niet

Oude huizen hebben vrijwel altijd meer sfeer dan nieuwbouw. Dat heeft te maken met het verschil in materialen waarmee oude huizen en nieuwbouw gebouwd zijn en de liefde waarmee een huis gebouwd is.

Het is onze ervaring dat je in een oud, ongestookt huis bij gelijke buitentemperatuur het minder snel koud hebt dan in een ongestookte nieuwbouw woning.
Door de aandacht en de liefde waarmee oude huizen gebouwd zijn en de volkomen natuurlijke oorsprong van de bouwmaterialen, zijn oude huizen dus ‘van nature’ al wat meer bezield dan nieuwbouw. Deze liefde, deze bezieling is voelbaar en geeft een omhullende, verwarmende energie.

De Bezieling Verbinding huis geeft jouw huis een energie van liefde, alsof je jouw (huur)huis met veel liefde voor jezelf hebt gebouwd en deze liefde ook voelbaar is in de energie van jouw huis, appartement of kamer.

Het effect van de Bezieling Verbinding huis gaat duidelijk veel verder dan de liefde en bezieling die je in oude huizen kunt ervaren. Bovendien heeft de Bezieling Verbinding huis uiteraard een kosmische dag programmering.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Bezieling Verbinding huis bezielt jouw huis door de bouwmaterialen waaruit het bestaat weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.Bovendien krijgt jouw huis door de Bezieling Verbinding huis ook iets van jouzelf en jouw medebewoners mee waardoor het beter bij jullie aansluit.Jouw huis wordt op deze manier als het ware bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op jou. Omdat er na de Bezieling Verbinding huis geen levensenergie meer van je afgetapt wordt door jouw huis, krijg je zelf weer een krachtiger verbinding met het Hogere.
Als je de juiste gevoeligheid hiervoor bezit, is dat ook duidelijk voelbaar.

Blijvende bezieling

Verhuis je in de toekomst naar een nieuw huis, dan blijft jouw oude huis bezield en wordt jouw nieuwe huis automatisch ook bezield.
De bezieling van jouw oude huis blijft echter alleen voelbaar als het huis ook geneutraliseerd is.

De bezieling van een huis dat niet meer geneutraliseerd is, zal opnieuw voelbaar worden zodra het huis weer geneutraliseerd wordt met de Neutralisatie Verbinding huis.

Voor wie?

De Bezieling Verbinding huis is een aanwinst voor elk woonhuis.

Aanvullende Verbindingen

De Apparaat bezieling Verbinding huis, de Sfeer Verbinding, de Bezieling Verbinding bedrijf en de Bezieling Verbinding auto werken aanvullend op de Bezieling Verbinding huis.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Bezieling Verbinding huis kan uitsluitend werken als jouw huis geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding huis of een voorloper daarvan.

Tweede huis
Voor een tweede huis is het nodig een tweede Bezieling Verbinding huis aan te schaffen.

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Bezieling Verbinding huis.

Eerst voelen dan beslissen

De Bezieling Verbinding huis kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Bezieling Verbinding huis online aanvragen.Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.Geen tussentijd    

Je hoeft geen tussentijd aan te houden tussen de activatie van de Bezieling Verbinding huis en een andere Verbinding.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Bezieling Verbinding huis nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Bezieling Verbinding huis

€ 150,-, ongeacht de grootte van jouw huis.

Elke Bezieling Verbinding huis neutraliseert één woonhuis inclusief garage en/of schuur(tjes).
Voor een eventueel tweede woonhuis op hetzelfde terrein is een tweede Bezieling Verbinding huis nodig.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding itijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer