Bezieling Verbinding bedrijf

Je zou elk gebouw een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door wandelen in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Gebouwen, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Een bedrijfsgebouw kost de werknemers dus levensenergie, ook als het geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding bedrijf en het de Apparaat bezieling Verbinding bedrijf heeft ontvangen.
Door het bedrijfsgebouw wordt er dus levensenergie aan elke werknemer onttrokken, waardoor die oppervlakkiger en minder alert wordt en het sneller koud heeft.

De Bezieling Verbinding bedrijf ‘bezielt’ het bedrijfsgebouw.
Het bedrijfsgebouw krijgt door de Bezieling Verbinding bedrijf als het ware een eigen, blijvende bezielende ‘behandeling’.

Let op: De Bezieling Verbinding bedrijf kan uitsluitend werken als het bedrijf geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of een voorloper daarvan.

Met liefde gebouwd of niet

Oude huizen, oude gebouwen hebben vrijwel altijd meer sfeer dan nieuwbouw. Dat heeft te maken met het verschil in materialen waarmee oude gebouwen en nieuwbouw gebouwd zijn en de liefde waarmee een gebouw gebouwd is.

Het is onze ervaring dat je in een oud, ongestookt huis bij gelijke buitentemperatuur het minder snel koud hebt dan in een ongestookte nieuwbouw woning.
Door de aandacht en de liefde waarmee oude huizen gebouwd zijn en de volkomen natuurlijke oorsprong van de bouwmaterialen, zijn oude huizen dus ‘van nature’ al wat meer bezield dan nieuwbouw. Deze liefde, deze bezieling is voelbaar en geeft een omhullende, verwarmende energie.

De Bezieling Verbinding bedrijf geeft het bedrijf een energie van liefde, alsof het bedrijfsgebouw met veel liefde door jezelf is gebouwd en deze liefde ook voelbaar is in de energie van het bedrijfsgebouw.

Het effect van de Bezieling Verbinding bedrijf gaat duidelijk veel verder dan de liefde en bezieling die je in oude bedrijfsgebouwen kunt ervaren. Bovendien heeft de Bezieling Verbinding bedrijf uiteraard een kosmische dag programmering.

Innovatiever

De Bezieling Verbinding bedrijf bezielt het bedrijfsgebouw door de bouwmaterialen waaruit het bestaat weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.Bovendien krijgt het bedrijfsgebouw door de Bezieling Verbinding bedrijf ook iets van jouzelf en de werknemers mee waardoor het beter bij jou en hen aansluit.Het bedrijfsgebouw wordt op deze manier als het ware weer bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere.

Dat heeft ook een effect op alle werknemers. Omdat er na de Bezieling Verbinding bedrijf geen levensenergie meer van werknemers afgetapt wordt door het bedrijfsgebouw, krijgt elke werknemer een krachtiger verbinding met het Hogere.
Dat werkt inspiratie verhogend, waardoor werknemers innovatiever worden. Dat heeft uiteraard een positief effect op de bedrijfsresultaten.

Blijvende bezieling

Verhuist het bedrijf in de toekomst naar een nieuw bedrijfspand, dan blijft het oude bedrijfspand bezield en wordt het nieuwe bedrijfspand automatisch ook bezield.
De bezieling van het oude bedrijfspand blijft echter alleen voelbaar als het bedrijfspand ook geneutraliseerd is.

De bezieling van een bedrijfspand dat niet meer geneutraliseerd is, zal opnieuw voelbaar worden zodra het bedrijfspand weer geneutraliseerd wordt met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

Voor wie?

De Bezieling Verbinding bedrijf is een aanwinst voor elk bedrijf.

Aanvullende Verbindingen

De Apparaat bezieling Verbinding bedrijf, de Sfeer Verbinding en de Bezieling Verbinding auto werken aanvullend op de Bezieling Verbinding bedrijf.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Bezieling Verbinding bedrijf kan uitsluitend werken als het bedrijfsgebouw geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding bedrijf of een voorloper daarvan.

Tweede bedrijfsgebouw
Voor een tweede bedrijfsgebouw is een tweede Bezieling Verbinding bedrijf nodig.

Eerst voelen dan beslissen

De Bezieling Verbinding huis kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt als eigenaar of directeur van het bedrijf de Bezieling Verbinding bedrijf online aanvragen.
Vermeld bij je aanvraag het aantal werknemers inclusief directie.Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.Geen tussentijd    

Je hoeft geen tussentijd aan te houden tussen de activatie van de Bezieling Verbinding bedrijf en een andere Verbinding.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Bezieling Verbinding bedrijf nu'.

Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.In jouw persoonlijke profiel op de website: ‘Mijn Gegevens’ vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Bezieling Verbinding bedrijf

Vanaf € 75,- voor 5 werknemers, ongeacht de grootte van het bedrijfsgebouw. Voor elke werknemer extra wordt € 15,- in rekening gebracht.

Elke Bezieling Verbinding bedrijf neutraliseert één bedrijfsgebouw inclusief de eventuele garage.
Andere bedrijfsgebouwen op hetzelfde terrein moeten elk apart een Bezieling Verbinding bedrijf ontvangen.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.

Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer