Bezieling Verbinding auto

Je zou elke auto een menselijke schepping kunnen noemen.

Het essentiële verschil tussen Goddelijke scheppingen en menselijke scheppingen is dat Goddelijke scheppingen bezield zijn en menselijke scheppingen dat niet zijn.

Iedereen kent de ervaring wel dat je door wandelen in de natuur oplaadt, waardoor je je verfrist voelt. De natuur bestaat uit een diversiteit van verschillende levensvormen, met andere woorden bestaat uit een diversiteit van verschillende vormen van bezielde materie.

Bezielde materie geeft je dus energie, laadt je dus op.

Auto’s, met andere woorden menselijke scheppingen, zijn niet bezield en bestaan dus uit ‘dode’ materie. Dode materie onttrekt - vanuit een herinnering aan het leven en een daaruit voortkomend verlangen om te leven - levensenergie aan z’n directe omgeving.

Je auto kost jou dus levensenergie, ook al heb je het al geneutraliseerd met de Neutralisatie Verbinding auto en heeft jouw auto de Apparaat bezieling Verbinding auto ontvangen.
Door je auto wordt er dus levensenergie aan je onttrokken, waardoor je onder andere minder alert wordt en sneller vermoeid raakt.

De Bezieling Verbinding auto ‘bezielt’ jouw auto. Jouw auto krijgt door de Bezieling Verbinding auto als het ware een eigen, blijvende bezielende ‘behandeling’.

Let op: De Bezieling Verbinding auto kan uitsluitend werken als jouw auto geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding auto of een voorloper daarvan.

Met liefde gebouwd of niet

Antieke auto’s hebben duidelijk meer sfeer, meer karakter dan moderne auto’s. Dat heeft te maken met het verschil in fabricageproces. Vroeger werden auto’s op papier ontworpen en handmatig in elkaar gezet, tegenwoordig worden auto’s digitaal ontworpen en samengesteld met behulp van computers en robots.

Om een vergelijking met een huis te maken, het is onze ervaring dat je in een oud, ongestookt huis bij gelijke buitentemperatuur het minder snel koud hebt dan in een ongestookte nieuwbouw woning.
Door de aandacht en de liefde waarmee oude huizen gebouwd zijn en de volkomen natuurlijke oorsprong van de bouwmaterialen, zijn oude huizen dus ‘van nature’ al wat meer bezield dan nieuwbouw. Deze liefde, deze bezieling is voelbaar en geeft een omhullende, verwarmende energie.

Iets vergelijkbaars geldt zeker ook voor enerzijds handgemaakte auto’s en anderzijds auto’s die door robots in elkaar gezet worden.

De Bezieling Verbinding auto geeft jouw auto een energie van liefde, alsof je jouw auto met veel liefde voor jezelf hebt gebouwd en dat je deze liefde ook in de energie van jouw auto kunt voelen.

Het effect van de Bezieling Verbinding auto gaat duidelijk veel verder dan de liefde en bezieling die je in antieke auto’s kunt ervaren. Bovendien heeft de Bezieling Verbinding auto uiteraard een kosmische dag programmering.

Krachtiger verbonden met het Hogere

De Bezieling Verbinding auto bezielt jouw auto door de materialen waaruit de auto bestaat weer te verbinden met hun oorsprong in de natuur.Bovendien krijgt jouw auto door de Bezieling Verbinding auto ook iets van de bestuurder(s) mee waardoor de auto beter bij degene die de auto bestuurt, aansluit.Jouw auto wordt op deze manier als het ware bezield en krijgt daarmee z’n eigen verbinding met het Hogere. De auto voelt daardoor warmer, zachter en omhullender.

Dat heeft ook een effect op jou. Omdat na de Bezieling Verbinding auto geen levensenergie meer van je afgetapt wordt door jouw auto, krijg je zelf een krachtiger verbinding met het Hogere, waardoor je alerter blijft en gevaar eerder kunt bespeuren.
Tijden het rijden kun je dat ook zo ervaren.

Je zult ook minder snel vermoeid raken door het rijden.

Bezieling Verbinding auto werkt nog breder

Na de ontvangst van de Bezieling Verbinding auto geeft jouw auto het gevoel met een eigen bewustzijn 'mee te rijden’. Hierdoor geeft de auto bijvoorbeeld het gevoel dat bochten gemakkelijker, nog beter gecontroleerd genomen kunnen worden.

De auto heeft dus voelbaar meer bezieling en bewustzijn en voelt meer ‘levend'. Omdat de auto het gevoel geeft een eigen bewustzijn te hebben, voelt die daardoor duidelijk minder als een 'blind voertuig dat niet weet dat het bestaat'.

De werking van de Bezieling Verbinding auto houdt dus veel meer in dan alleen het gevoel dat de auto met liefde gemaakt is.

Blijvende bezieling

Koop je een andere auto, dan blijft jouw oude auto bezield en wordt jouw nieuwe auto automatisch ook bezield.
De bezieling van jouw vorige auto blijft echter alleen voelbaar als die ook geneutraliseerd is.

De bezieling van een auto die niet meer geneutraliseerd is, zal opnieuw voelbaar worden zodra de auto weer geneutraliseerd wordt met de Neutralisatie Verbinding auto.

Voor wie?

De Bezieling Verbinding auto is een aanwinst voor elke auto, de bestuurder en inzittenden.

Aanvullende Verbindingen

De Apparaat bezieling Verbinding auto, de Sfeer Verbinding, de Bezieling Verbinding huis en de Bezieling Verbinding bedrijf werken aanvullend op de Bezieling Verbinding auto.

Werkt alleen in geneutraliseerde omgeving

De Bezieling Verbinding auto kan uitsluitend werken als jouw auto geneutraliseerd is met de Neutralisatie Verbinding auto of een voorloper daarvan.

Tweede auto
Voor een tweede auto is het nodig een tweede Bezieling Verbinding auto aan te schaffen.

Eerst voelen dan beslissen

De Bezieling Verbinding auto kun je niet eerst voelen via de afbeelding 'Eerst voelen dan beslissen'.

Gratis op proef ervaren

Je kunt deze Verbinding niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Aanvragen

Je kunt de Bezieling Verbinding auto online aanvragen.


Voor vragen kun je contact opnemen met Bas en Maria door een e-mail te sturen naar basmaria@wholismproject.nl.Geen tussentijd    
Je hoeft geen tussentijd aan te houden tussen de activatie van de Bezieling Verbinding auto en een andere Verbinding.

Na de aanvraag

Nadat je de aangevraagde Verbinding hebt betaald, ontvang je een activatie e-mail voor de aangevraagde Verbinding.Vervolgens kun je zelf het moment kiezen waarop je de Verbinding activeert. Dat doe je met je intentie door bijvoorbeeld in jezelf te zeggen: ‘Ik activeer de Bezieling Verbinding huis nu'.
Het leuke daarvan is dat je het moment van activatie bewust kunt meemaken en zo de energie verandering kunt voelen.Mocht je een week na ontvangst van de bevestigings e-mail jouw Verbinding zelf nog niet geactiveerd hebben, dan gebeurt dit automatisch.In jouw persoonlijke profiel op de website vind je altijd alle gegevens over (de status van) jouw bestelling en de Verbindingen die je al hebt ontvangen.

Bijdrage Bezieling Verbinding auto

€ 60,-, ongeacht het formaat van de auto. Voor een camper of vrachtwagen geldt dus dezelfde prijs.

Aanbieding boek Spiritueel Intelligente Materie

Wil je meer weten over de bijzondere ontwikkelingsweg van de Verbindingen en hun voorgangers, de producten van het Wholism Project, dan kun je gebruik maken van onze speciale aanbieding voor het boek Spiritueel Intelligente Materie.In de derde druk van Spiritueel Intelligente Materie wordt ook de ontwikkeling van de Verbindingen als opvolgers van de producten beschreven.Als je minimaal voor € 120,- aan Verbindingen aanvraagt, kun je de derde druk van dit boek bestellen voor € 14,- inclusief verzendkosten in plaats van de boekhandelprijs van € 20,-.Buiten Nederland geldt € 10,- plus de verzendkosten.Als je gebruik wilt maken van deze aanbieding, vermeld dit dan:

  • In het opmerkingenveld bij de bestelling van een Verbinding tijdens de aanvraagprocedure

of

  • Stuur direct na jouw bestelling een e-mail naar basmaria@wholismproject.nl onder vermelding van jouw naam, je volledige adres en het aanvraagnummer of bijdragenummer

 

Ervaringen


Een lachende auto

‘Als ik nu aan mijn auto denk, dan zie ik een ‘lachende auto’ voor mij. Prettig!’


Voelde weer een beetje fijner

‘Toen ik de Bezieling Verbinding auto activeerde voelde ik een trilling verhoging, ontroering, liefde en dankbaarheid.

Vanmorgen mocht ik een langere rit maken. Zoals jullie weten ben ik geen fan van auto rijden. Dankzij diverse Verbindingen voelt het wel fijner. Maar nu voelde het weer een beetje fijner.’
Dank!

Diana vdH, Boskoop