Start Verbindingen

Start Verbindingen zetten kosmische nacht programmeringen die bepalen hoe jouw systeem functioneert en reageert, om in kosmische dag programmeringen.

Omdat kosmische nacht programmeringen altijd beperkend werken en kosmische dag programmeringen juist vrij zijn van beperkingen, geeft elke Start Verbinding jou een unieke mogelijkheid om een volgende stap verder de kosmische dag in te zetten.

Angst voor tekort is een centraal thema in de kosmische nacht. Elke basisprogrammering van de kosmische nacht is in lijn hiermee gebaseerd op een angst voor tekort.
Dit is de achterliggende reden waarom kosmische nacht programmeringen altijd beperkend werken.

Start Verbindingen polen deze angst voor tekort - in lijn met de spelregels van de kosmische dag - om in een basisprogrammering die uitgaat van overvloed.

De kosmische dag basisprogrammering ‘overvloed’ zorgt ervoor dat alles wat je systeem echt nodig heeft of waar je systeem behoefte aan heeft, automatisch wordt aangevuld.

Start Verbindingen hebben als een centraal thema dat zij, elk op hun eigen werkingsgebied, van beperkende kosmische nacht programmeringen nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de kosmische dag maken, die op het principe van overvloed gebaseerd zijn.

Geld magie Verbinding

Geld is oorspronkelijk bedoeld als ruilmiddel. Door de introductie van geld hoefde je geen eten of goederen meer met elkaar te ruilen, maar kon je iets wat je graag wilde hebben met geld kopen.

In de loop van de tijd is geld van een ruilmiddel steeds meer een machtsmiddel geworden.
Geld heeft dan ook in de huidige wereld een enorme macht.

De handelsoorlogen die regelmatig plaatsvinden tussen allerlei landen, geven aan hoe belangrijk geld in deze wereld is geworden en dat geld een macht op zich vormt.

De Geld magie Verbinding lost de kosmische nacht programmering op waardoor geld zo’n enorme macht heeft dat je je kunt laten verblinden door (de magie van) geld.

Lees meer

Levend water Verbinding

De Levend water Verbinding is ontstaan naar aanleiding van een gesprek dat weergegeven is in de tekst Boodschap van de dolfijnen.
Dit was een gesprek op geestelijk niveau met een groep dolfijnen op 29 juni 2019.

De dolfijnen gaven ons tijdens dit gesprek onder andere de volgende boodschap door:
“We nodigen iedereen die dit leest uit om contact te leren maken met de geestelijke wereld van het water, de wereld van liefde die het water is.”

De Levend water Verbinding helpt je om dit contact te maken met de geestelijke wereld van water.

Water is een drager van gevoelens en werkt daardoor ook als een liefdesbron.

Met behulp van de Levend water Verbinding kun je, via het water in je lichaam, jouw gevoelens en jouw liefde intenser voelen.
Lees meer

Mijn oorsprong Verbinding

We hebben allemaal onze eigen oorsprong, daar waar je oorspronkelijk vandaan komt.
Met ‘waar je oorspronkelijk vandaan komt’ wordt niet jouw oorsprong in dit leven bedoeld, maar het leven waarin je ooit voor de eerste keer geïncarneerd bent.

De Mijn oorsprong Verbinding helpt je om op een onbewust gevoelsmatig niveau in contact te komen met jouw meest oorspronkelijke leven.

Na de ontvangst van de Mijn oorsprong Verbinding kun je ook bewust gevoelsmatig contact maken met jouw meest oorspronkelijke leven. Dat doe je door je met je intentie op jouw oorsprong, dit allereerste leven van jou te richten.

Als je op deze manier bewust gevoelsmatig contact maakt met jouw meest oorspronkelijke leven, dan geeft jou dat een enorme boost, een enorme power, waardoor je veel beter in je kracht kunt gaan staan.

Je voelt dan ook sterker wie je bent en waarin je je onderscheidt van anderen.

Lees meer

Vrouw zijn Verbinding

Elke vrouw heeft in de kosmische nacht een programmering meegekregen waardoor haar totale ontwikkelingscapaciteit standaard met 15% beperkt is.

De Hogere bedoeling van het beperken van de ontwikkelingscapaciteit van de vrouw was dat de man daardoor het voortouw in de kosmische nacht kon nemen.
Dat was noodzakelijk omdat de man van nature beter toegerust was om het Hogere doel van de kosmische nacht te realiseren. Dit Hogere doel was het verlagen van ons trillingsgetal, zodat we ons steeds meer met de materie konden verbinden.

De vrouw is daar minder geschikt voor, omdat zij van nature een sterkere verbinding met het Hogere heeft. Vrouwen hebben daardoor een hoger trillingsgetal, wat onder andere tot uiting komt in het hogere stemgeluid van vrouwen.

Zonder de beperking van de ontwikkelingscapaciteit van vrouwen, zou het voor de mensheid moeilijker zijn geweest om ons trillingsgetal te verlagen. Deze ingebrachte disbalans tussen het mannelijke en het vrouwelijke was dus essentieel om dit doel te kunnen bereiken.

De Vrouw zijn Verbinding lost deze kosmische nacht programmering in jou op die tijdens al jouw vrouwenlevens je ontwikkelingscapaciteit met 15% beperkte.

De Vrouw zijn Verbinding is zowel voor vrouwen als voor mannen een onmisbare Verbinding.

Als je als vrouw de Vrouw zijn Verbinding ontvangt, stijgt jouw ontwikkelingscapaciteit van 85% naar 100%.
Deze percentages gelden voor de situatie waarin je geen ontwikkeling remmende producten en ook geen ontwikkeling bevorderende producten gebruikt.

Daarnaast versterkt de Vrouw zijn Verbinding je innerlijke vrouw, waardoor er een beter evenwicht tussen het voelen en het willen ontstaat. Je wordt hierdoor evenwichtiger en beter in balans.

Lees meer

Zien is eten Verbinding

In de kosmische nacht was het de bedoeling om ons steeds meer met de materie te verbinden door ons trillingsgetal te verlagen.

We hebben om deze reden een programmering meegekregen waardoor we de verleiding van eten en het kopen van allerlei onnodige spullen moeilijk kunnen weerstaan.

Te veel eten verzwaart ons letterlijk en onnodige spullen aanschaffen verzwaart ons geestelijk.

Het is zodoende een vorm van verleiding die je afleidt van jouw verbinding met het Hogere en daarmee ook van je levensopdracht.

Deze programmering heeft dus een trillingsgetal verlagende en daardoor een verzwakkende werking op jou.

De Zien is eten Verbinding helpt je om deze kosmische nacht programmering op te lossen.

Je krijgt door de Zien is eten Verbinding een nog sterkere verbinding tussen Hemel en Aarde, waardoor je minder te verleiden bent door allerlei puur Aardse geneugten.

Je kunt door de Zien is eten Verbinding een vorm van waardigheid in jezelf voelen die mensen  uit vroegere culturen hadden, zoals bijvoorbeeld de Indianen-cultuur.

Indianen stelden hun waardigheid centraal en lieten zich niet verleiden tot dingen die niet in lijn waren met hun visie en wijsheid.

Lees meer

Zijde spiegel Verbinding

Zijde heeft een krachtige spiegelende werking.
Zijde spiegelt jou hoe je met jezelf en jouw gevoel omgaat.

Als je bijvoorbeeld teveel vanuit je wil leeft, forceer je jezelf.
Zijde toont dat dan door opvallend snel te scheuren.

De Zijde spiegel Verbinding versterkt de spiegelende werking van zijde op zo'n wijze dat er een bewustwordingsproces in jou op gang komt.

De Zijde spiegel Verbinding maakt jou er dus meer bewust van hoe je in het leven staat.
De Zijde spiegel Verbinding maakt het leven nog duidelijker een spiegel om van te leren.

Door dit bewustwordingsproces kun je jezelf bewust gaan bijsturen op de punten waarin je niet in balans bent of vanuit een disbalans handelt.
Lees meer