Symboliek website

Deze website is zo ontworpen dat de symboliek ervan overeenkomt met het doel van het Wholism Project.

Verbinding Hemel en Aarde

De onderste balk symboliseert Moeder Aarde, de blauwe balk de kosmos en de paarse balk het spirituele. De goudgele kleur van de achtergrond symboliseert het licht van de kosmische dag.

Het ontwerp van de site drukt op deze wijze een verbinding uit tussen Hemel en Aarde en dat is exact wat het Wholism Project beoogt: De mensheid ondersteunen in een bijzondere kosmische ontwikkelingsperiode waardoor een Hemel op Aarde kan ontstaan.

De gulden snede

Alles wat harmonieus overkomt, voldoet aan het principe van de gulden snede. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste.
In de natuur kom je de maatverdeling van de gulden snede dan ook bijna altijd tegen. Het principe van de gulden snede werd ook veel toegepast in de maatverdeling van bijvoorbeeld huizen uit de zeventiende eeuw.
De verhoudingen van de maten in onze website zijn waar mogelijk ook zo gekozen dat zij overeenkomen met de gulden snede.
 

Hierboven twee afbeeldingen die de gulden snede weergeven.
Links de verhoudingen van de gulden snede, die ook terugkomen in een schelp.
Rechts het patroon van bijvoorbeeld een zonnebloem, dat volgens de wetmatigheid van de gulden snede is opgebouwd.

Een kort animatiefilmpje van Walt Disney 'Donald in mathemagic land' uit 1959 geeft op een speelse en inzichtelijke wijze aan hoe de gulden snede al door de Grieken in de bouw van hun beroemde tempels en beelden werd toegepast. Ook wordt getoond hoe de gulden snede de basis vormt van veel vormen in de natuur.

Slow-info

Naast harmonie hebben we er ook naar gestreefd om zoveel mogelijk rust en eenvoud in de site te brengen.
De meeste sites komen over als een schreeuw om aandacht voor meerdere aspecten tegelijkertijd. Dat is een logisch gevolg van deze jachtige maatschappij, waar het meer om de buitenkant dan om de binnenkant gaat.

De jachtige maatschappij wordt ook getypeerd door fastfood. Het is jezelf de tijd niet meer gunnen om je behoorlijk te voeden. Een paar jaar geleden is als een reactie hierop de Slow Food beweging ontstaan. Mensen die hier mee bezig zijn trekken heel bewust tijd uit om van goede voedingsmiddelen met zorg maaltijden te bereiden.
Slow Food heeft duidelijk met onze binnenkant te maken. Een met liefde en zorg bereide maaltijd, die je in een prettige sfeer met elkaar tot je neemt, blijft veel langer in je herinnering, dan het kroketje dat je al wandelend opeet omdat je op tijd bij je volgende afspraak moet zijn. Een goede maaltijd komt dus veel dieper bij je binnen, daardoor zul je je dat veel langer her-inneren.
 

In het Wholism Project wordt niet de buitenkant, maar juist onze binnenkant primair gesteld en als je goed met je eigen binnenkant verbonden bent, drukt dat zich onder andere uit in een innerlijke rust en een behoefte aan eenvoud.

Als je weer eenmaal aan innerlijke rust gewend bent, wil je niet anders meer. Je zult dan ook meer en meer een bewuste selectie van de informatie maken die je tot je wilt nemen, zodat je die een plaats kunt geven voordat je de volgende informatie tot je neemt. Je gaat dan meer en meer voor slow-info.
Door zoveel mogelijk rust en eenvoud in de site te brengen, geeft dat de lezer de mogelijkheid de betekenis en waarde van de teksten in zich op te nemen en in te voelen of  de informatie en inzichten innerlijk resoneren.

Ontwerp en bouw website

De website is ontworpen in een prettige samenwerking met grafisch ontwerper Thijs Andela (info@casalmonte.com).
 

De website is gebouwd door Zite Media te Delft.
Menno en Chris hebben deze klus, die veel gecompliceerder was dan aanvankelijk werd gedacht, geklaard.