Impuls passend oefening

De Impuls passend oefening zorgt ervoor dat de vorm en de maat van de vagina van de vrouw en de maat van de penis van haar man beter op elkaar afgestemd worden, zodat je elkaar, als vaste liefdespartners, beter kunt voelen tijdens sexueel contact.

Aan de hand van de volgende voorbeelden kunnen je een indruk krijgen hoe dit te werk kan gaan:

  • is de vrouw zo wijd geschapen dat zij de penis van haar man niet voldoende 'omsluit', dan zal de vagina van de vrouw zich iets vernauwen
  • heeft de man een kleine penis en zijn vrouw een 'normale' vagina, dan zal de man een iets grotere penis krijgen
  • als de man een ‘te grote’ penis heeft voor de vagina van zijn vrouw, zal de penis van de man iets kleiner worden tijdens de erectie en zal de vagina van de vrouw zich iets verruimen.


De Impuls passend oefening helpt je dus, voorzover mogelijk, om op sexueel gebied als partners letterlijk beter op elkaar aan te sluiten.

Let op: De Impuls passend oefening werkt alleen als beide partners deze Verbinding ontvangen hebben.

Een nieuwe relatie

Krijg je in de toekomst een nieuwe relatie en jouw nieuwe partner vraagt de Impuls passend oefening ook aan, dan zullen jullie beiden qua maat en vorm ook weer optimaal 'op elkaar afgestemd worden’.

Hoe werkt de Impuls passend oefening?

De Impuls passend oefening werkt op de volgende wijze.
Vanaf de ontvangst van de 'Impuls passend oefening' gaan de kosmische dag Aartsengelen op energieniveau drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten 'door je heen werken’.

De kosmische dag Aartsengelen brengen op een heel subtiele wijze de geslachtsdelen van beide partners in beweging, waardoor die beter op elkaar afgestemd worden.

De subtiele energetische bewegingen waar deze Impuls oefening uit bestaat, zullen voor vrijwel niemand bewust voelbaar zijn. De positieve effecten ervan kunnen wel snel merkbaar worden.

De Impuls passend oefening is dus geen eenmalige impuls, maar een impuls die je drie keer per dag gedurende ongeveer vijf minuten ontvangt.

Ontwikkeling bevorderend

De Impuls passend oefening werkt 5% ontwikkeling bevorderend.
Jouw ontwikkelingssnelheid en ontwikkelingscapaciteit zal door deze oefening met ongeveer 5% vergroot worden.

Vergroting van jouw ontwikkelingssnelheid heeft het voordeel dat je gemakkelijker door jouw ontwikkelingen zult gaan, dus ook gemakkelijker door de ontwikkelingen van de behandelingen van het Wholism Project zult gaan.

Voor wie?

De Impuls passend oefening is voor beide partners van een liefdesrelatie waardevol en kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Tijdens jouw zwangerschap

Als je de Impuls passend oefening ontvangt tijdens jouw zwangerschap, ontvangt de baby de Impuls passend oefening niet. De Impuls oefening werkt dus niet in de baby door tijdens en na jouw zwangerschap.

Niveau

De Impuls passend oefening werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze Impuls oefening werkt over levens heen.
Het is dus een Impuls oefening waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Je kunt deze Impuls oefening als eerste Impuls oefening ontvangen. Er is ook geen voorafgaande behandeling van het Wholism Project nodig.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze Impuls oefening van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze Impuls oefening niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de oefening - die een Impuls oefening nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Impuls passend oefening richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere Impuls oefeningen of behandelingen de integratie van deze oefening niet kunnen verstoren, omdat andere Impuls oefeningen of behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze Impuls oefening dus ook vlak voor of vlak na een andere Impuls oefening of behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de Impuls oefening - waarin je door de ontwikkelingen van de Impuls oefening gaat.
De resultaten van Impuls oefeningen kunnen direct na de ontvangst van de impuls van de Impuls oefening voelbaar worden.
 
De uitwerkingstijd van de Impuls passend oefening is 3 maanden.

Uitwerking van de oefening

Impuls oefeningen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de Impuls oefening ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de Impuls oefening jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de Impuls oefening ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen.

Daarnaast wordt de impuls van de betreffende Impuls oefening blijvend en continu aan jou gegeven.

Aanvragen

Je kunt de Impuls passend oefening aanvragen door een e-mail te sturen aan Bas en Maria: basmaria@wholismproject.nl.

Stuur ons ook - als wij die nog niet hebben - een recente foto van jezelf waar je gezicht duidelijk op te zien is, samen met je vast-net nummer of Skype adres, zodat we even contact met je kunnen maken.

Bijdrage

De bijdrage voor de Impuls passend oefening is € 80,-