Signaal Verbinding

Wij, Bas en Maria, kregen het idee voor de Signaal Verbinding naar aanleiding van de Me Too beweging.

Door de Me Too beweging wordt zeer terecht aandacht gevraagd voor het grensoverschrijdend gedrag van veel mannen ten opzichte van vrouwen.

Eén aspect blijft echter onderbelicht bij de Me Too beweging. Dat is wat vrouwen op een ander niveau kunnen uitstralen.
Een vrouw kan in wezen (half) bewust of onbewust drie signalen uitzenden:

  • een heel beslist ‘nee’
  • een duidelijk ‘ja’, ik sta open voor avances 
  • een twijfel, deels ‘nee’ en deels ‘ja’


Als een vrouw bewust of onbewust heel duidelijk ‘nee’ uitstraalt, dan is de kans beduidend kleiner dat zij aangerand wordt dan wanneer zij twijfelt of onbewust openstaat voor een man.
Een man vindt geen (energetische) ingang bij een vrouw die een heel beslist ‘nee’ uitstraalt.
Zij voelt door haar duidelijke ‘nee’ voor hem niet aantrekkelijk.

Sta je als vrouw onbewust open voor de toenadering van mannen of als je deels ‘nee’ en ‘ja’ uitstraalt, dan voelt een man een energetische ingang bij jou.
Dat maakt je aantrekkelijk en bereikbaar voor een man, je geeft hem dan door wat je uitstraalt een opening, een ingang, waar hij gebruik van maakt.

De Signaal Verbinding doet twee dingen:

  • maakt je bewuster van wat je als vrouw uitstraalt. Je kunt je uitstraling vervolgens zelf bewust aanpassen.
  • versterkt jouw signalen, waardoor anderen je beter begrijpen en respecteren wat je aangeeft


Met behulp van de Signaal Verbinding kun je zo traumatische ervaringen van misbruik of verkrachting voorkomen of tenminste de kans dat jou zoiets overkomt sterk verkleinen.

Net zo belangrijk voor mannen

In het ene leven word je als vrouw geboren en in het andere leven als man.
Jouw vrouwenlevens en mannenlevens vullen elkaar aan en werken spiegelend op elkaar.
Beide ervaringen heb je voor jouw ontwikkeling over levens heen nodig.

In een vrouwenleven kun je bijvoorbeeld voelen dat het gevaarlijk is om jouw vrouwzijn helemaal uit te stralen en om die reden onderdruk je je vrouwelijkheid en sexuele gevoelens deels.

In een volgend leven als man zijn er twee mogelijke reacties op dit vrouwenleven, waarin je jouw vrouwelijkheid voor een deel onderdrukt hebt:

  • je beperkt jezelf als man ook, met als gevolg dat je niet volledig in jouw mannelijke kracht durft te gaan staan

of

  • vanuit het beeld dat je door jouw vorige leven over mannen hebt, overschrijdt je als man in woorden en/of daden de grenzen van vrouwen


Met behulp van de Signaal Verbinding kun je deze 'oorzaak en gevolg' reacties over levens heen voor jezelf doorbreken, waardoor je zowel in mannenlevens en vrouwenlevens beter in balans kunt zijn.

Veel breder werkingsgebied

De Signaal Verbinding werkt voor het krachtiger uitzenden van signalen op allerlei gebieden, dus niet alleen op het gebied van sexualiteit.

De Signaal Verbinding maakt alle signalen die je uitzendt eenduidiger en daardoor ook duidelijker, zowel voor jezelf als voor anderen.
Je krijgt door de Signaal Verbinding een krachtiger uitstraling.

De Signaal Verbinding is onder andere ook belangrijk voor bijvoorbeeld ouders van (kleine) kinderen. Als je als ouder één boodschap uitzendt, geeft dat duidelijkheid aan jouw kinderen en zullen ze daardoor veel beter naar je luisteren. Kinderen weten dan ook precies waar zij aan toe zijn en dat geeft hen ook een gevoel van zekerheid en veiligheid.

Voor leidinggevenden en leerkrachten is de Signaal Verbinding ook een heel belangrijke Verbinding. De boodschap die je met behulp van de Signaal Verbinding overbrengt is eenduidiger, waardoor die dieper binnenkomt bij degenen die deze boodschap ontvangen en dus ook beter onthouden wordt.

Huisdieren zullen beter naar je luisteren naarmate je eenduidiger bent in wat je van hen wilt.

Last but not least is het voor jezelf veel prettiger als je innerlijk eenduidig bent in wat je denkt, voelt en wilt. Niet weten wat je wilt, werkt ontkrachtend en maakt onzeker.

Voor wie?

De Signaal Verbinding is voor iedereen een belangrijke Verbinding.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Ervaringen

Lees meer over de Ervaringen met de Signaal Verbinding.

Traject

De Signaal Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Signaal Verbinding bedraagt € 140,-.