Beïnvloeding Verbindingen

Beïnvloeding Verbindingen kunnen bepaalde vormen van beïnvloeding oplossen.

Beïnvloeding Verbindingen kunnen daardoor direct aanvullend werken op de Beïnvloeding behandelingen van het Wholism Project.

Andere Beïnvloeding Verbindingen, die wat hun werking betreft wat verder afliggen van de Beïnvloeding behandelingen van het Wholism Project, kunnen het effect van bepaalde psychologische vormen van beïnvloeding oplossen.

Zwart wit Verbinding

Beïnvloeding kan alleen toegepast worden vanuit een energetische zwarte wolk.
Zonder deze ‘zwarte wolk’ is het onmogelijk om negatieve beïnvloeding toe te passen.

Als er ooit vanuit een huis of vanuit een andere plek bewust of onbewust een vorm van beïnvloeding is toegepast, dan blijft deze zwarte wolk voor onbepaalde tijd op die plek hangen.
Zo’n zwarte wolk is, als je er gevoelig voor bent, ook voelbaar in de betreffende ruimte.

De Zwart wit Verbinding lost zwarte wolken in jouw woning, bedrijf, werkplek, auto, caravan of boot op en lost restanten van zwarte wolken - uit dit en/of vorige levens - in jouw systeem op.

Als zo’n wolk eenmaal is opgelost door de Zwart wit Verbinding, kan die in die ruimte nooit meer opnieuw ontstaan.
Omdat de zwarte wolk essentieel is om beïnvloeding toe te kunnen passen, is het dus ook niet meer mogelijk om vanuit deze ruimte negatieve beïnvloeding toe te passen.

Iemand die - bewust of onbewust - negatieve beïnvloeding toepast, voelt zich niet meer thuis in een ruimte die de Zwart wit Verbinding heeft ontvangen.

Vanzelfsprekend blijft beïnvloeding op afstand vanuit ruimten die de Zwart wit Verbinding nog niet hebben ontvangen, wel mogelijk.
Je kunt je hiertegen beschermen met behulp van de Beïnvloeding behandelingen van het Wholism Project die jouw aangrijpingspunten voor negatieve beïnvloeding oplossen.
Lees meer