Alma mater / pater behandeling

De Alma mater / pater behandeling is een behandeling die een beïnvloeding oplost, waarbij grootouders meestal zowel hun eigen kind als de kleinkinderen beïnvloeden, vanuit de behoefte een rol met status, een centrale rol in de familie te spelen.

Grootouders beïnvloeden hierbij één van de ouders (hun eigen kind) op zo'n wijze, dat zij hun kleinkinderen kunnen beïnvloeden. De grootouders hebben op deze wijze zowel grip op de ouder als op de kleinkinderen. Ze hebben zo een machtspositie, hun eigen koninkrijkje.

Ouders kunnen ook hun eigen kinderen die zelf nog geen kinderen hebben op deze wijze beïnvloeden. Deze beïnvloeding komt alleen veel minder vaak voor.

De beïnvloeding door de grootouders op hun eigen kind houdt in dat deze als ouder elke behoefte van zijn of haar kinderen (de kleinkinderen van de grootouders) altijd moet vervullen.
Tegelijkertijd veranderen ze iets in het systeem van hun kind (de ouder) waardoor ze toegang krijgen tot hun kleinkinderen en zo hun kleinkinderen ook beïnvloeden.

De ouder kan daardoor niet werkelijk volwassen worden, er wordt altijd op een gevoelsmatig niveau aan zijn of haar touwtjes getrokken door de beïnvloeding van de grootouders.
De ouder komt daardoor nooit werkelijk op eigen benen te staan en blijft gevoelsmatig altijd kind. De betreffende ouder kan immers nooit zelfstandig beslissingen nemen in de opvoeding van zijn of haar kinderen.

De kleinkinderen krijgen door deze beïnvloeding een opvoeding van één van hun ouders die minder goed voor hen is. Het is niet goed voor kinderen als een ouder geen duidelijke grenzen kan trekken.

De grootouders kunnen hun kleinkinderen niet beïnvloeden in hun opvoeding van de achterkleinkinderen.

Toch heeft de beïnvloeding van de grootouders op hun volwassen kind wel z’n sporen achtergelaten op de kleinkinderen.
Zij zijn er niet aan gewend dat er duidelijke grenzen getrokken worden naar kinderen en zullen dat in de opvoeding van hun eigen kinderen ook minder snel doen.

Gevoelsmatige invloed van deze vorm van beïnvloeding

De grootouders beïnvloeden hun kinderen op een wijze dat zij, als ouders, de behoeften van hun kinderen moeten vervullen.
Tegelijkertijd veranderen ze iets in het systeem van hun kinderen waardoor ze toegang krijgen tot hun kleinkinderen en ook de kleinkinderen kunnen beïnvloeden.

De kleinkinderen gaan opa en oma als 'maatstaf' zien: opa en oma weten het, zij hebben gelijk, zij weten hoe je moet leven en mama of papa is eigenlijk een beetje een klungel die het allemaal wat minder goed kan en doet dan opa en oma.

Mama of papa is eigenlijk een beetje een mislukkeling die het niet allemaal goed weet.
Opa en oma, die hebben het goed voor elkaar. Het is helemaal terecht als opa en opa mama of papa terechtwijzen, als hij of zij iets niet goed doet. Het is normaal als opa en oma mijn vader of moeder af en toe kleineren.

De ouder wordt dus niet als een zelfstandige volwassene behandeld door opa en oma.
Opa en oma spelen daarbij in op de onzekerheid van hun volwassen kind, de ouder, om in de opvoeding van zijn of haar kinderen een centrale rol te spelen en overwicht te hebben.

Wie kan de Alma mater / pater behandeling ontvangen?

De Alma mater / pater behandeling kan ontvangen worden door de grootouders of door de ouder.

Als de grootouders de Alma mater / pater behandeling ontvangen, lost het probleem zowel voor hen als voor hun kind en de kleinkinderen op.

Ontvangt de beïnvloede ouder de Alma mater / pater behandeling, dan lost het probleem voor deze ouder en zijn of haar kinderen op.
De grootouders blijven dan wel de drang houden om hun kind te beïnvloeden, al zal die beïnvloeding dan niet meer werken.

Als de grootouders of de beïnvloede ouder de Alma mater / pater behandeling niet willen ontvangen, dan heeft het geen zin om als kleinkind deze behandeling te ontvangen.

Er is dan wel een andere oplossing om het effect van deze vorm van beïnvloeding voor jezelf op te lossen. Je kunt dan 'als kleinkind' deze beïnvloeding voor jezelf oplossen met behulp van de Bezem behandeling.

Deze beïnvloeding lost dan niet voor jouw grootouders en ouder op en ook niet voor jouw eventuele broer(s) en/of zus(sen).

Ondersteunende Verbinding

Elke Verbinding werkt altijd ondersteunend op de behandelingen, maar de Ki-punt Verbinding, de Persoonlijke Neutralisatie Verbinding natuur en landbouw, de Gevoelswereld Verbinding en de Levensmoed Verbinding werken specifiek ondersteunend op de Alma mater / pater behandeling.

Ondersteunende behandelingen

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen. 

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.
Bovendien halveert de Wind behandeling de uitwerkingstijd van deze behandeling.
Je kunt dus na de ontvangst van de Wind behandeling de resultaten van deze behandeling binnen de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen
Kantelingen
Wholistische bewegingsoefeningen
Impuls oefeningen


andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten
en
Verbindingen

van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.


Als er bij jou veel loskomt door de Alma mater / pater behandeling, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter.

De Zuil behandeling, de Wind behandeling en de Beginverergering behandeling zijn daarom aanraders voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Voor wie?

Ongeveer 5% van alle mensen heeft de Alma mater / pater behandeling nodig.
Deze behandeling kan op elke leeftijd ontvangen worden.

Niveau

Deze behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Alma mater / pater behandeling maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde voor de Alma mater / pater behandeling ibedraagts € 280,-.