Ideologische doelstelling van
Stichting Wholisme

Stichting Wholisme heeft als ideologische doelstelling mensen helpen bij de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

Om dit doel te kunnen bereiken zijn energetische behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen en Bewegingsoefeningen ontwikkeld.

De bijdragen die hiervoor worden gegeven, komen ten goede aan het verwezenlijken van de Hogere doelen van het Wholism Project en aan goede doelen die de doelstellingen van het Wholism Project bevorderen.

Goede doelen

In lijn met de ideologische doelstelling van Stichting Wholisme wordt het eventuele surplus aan inkomende gelden aan goede doelen geschonken.

Omdat de reeds bestaande goede doelen vrijwel uitsluitend ‘kosmische nacht’ goede doelen zijn, zal het Wholism Project zelf goede doelen, die het intreden van de kosmische dag bevorderen, gaan creëren.

Deze goede doelen zullen - net als alle behandelingen, Kantelingen, (Impuls)oefeningen en Verbindingen van het Wholism Project - geleid gecreëerd worden, met andere woorden geleid door de Hogere leiding van het Wholism Project.

Mocht het ooit zover komen, dan zullen we dit bekend maken op deze pagina, voorzover het gecreëerde goede doel naar buiten gebracht kan en mag worden zonder de energetische werkzaamheid daarvan te verstoren.