Meesterschap over je leven

Het onderstaande stuk beschrijft hoe je ook in moeilijke perioden in je leven elke keer een positieve uitweg kunt vinden.
Dit is een van de mogelijkheden die de kosmische dag ons biedt.

In de kosmische nacht had de mensheid niet de mogelijkheid om pijnlijke gebeurtenissen echt te verwerken. We konden over het algemeen niet meer dan ze wegdrukken. De gehele reguliere geneeskunde is op dit principe gebaseerd.
Het wegdrukken verzwakte ons, maar dat was ook de bedoeling, ons trillingsgetal moest omlaag zodat we ons meer en meer met de materie konden verbinden.

Omdat we trauma’s niet echt konden verwerken, zijn onder andere de begrippen dader en slachtoffer ontstaan en dus ook bijvoorbeeld medelijden.
Door het wegdrukken van onze trauma’s kwamen die in ons onderbewuste. Hierdoor gingen we ook reageren van uit ons onderbewuste. Dit is wat ons ego genoemd wordt.

In de kosmische dag kunnen we door ons verleden te verwerken dit onderbewuste weer bewust maken. We kunnen zo ‘donker’ tot ‘licht’ maken, onze trauma’s transformeren tot wijsheid en ze gebruiken als groeimogelijkheid.

Middelpunt van het Universum

Zie jezelf als middelpunt van het Universum. Jij reageert uniek op jouw omgeving. Dat komt omdat jij uniek bent. Je reageert alleen op dingen die jou aanspreken, die jou raken. Daarom zijn de reacties van mensen zo verschillend.

Als je geen medelijden meer (met iets) in jezelf hebt, dan heb je ook geen medelijden met anderen. Dan word je dus niet meer gestuurd door iets (onbewust) in jezelf, dan ben je vrij om vanuit wijsheid, vanuit een overzicht te reageren, dan kun je de ander helpen om ook te groeien naar een staat van innerlijke vrede, van overgave aan het leven.

Op alle dingen waar je nog op reageert zitten leermogelijkheden. Iets in de buitenwereld resoneert met jouw binnenwereld. Jouw reactie op de buitenwereld geeft aan dat je nog iets in je binnenwereld kunt oplossen.

De kortste weg en de weg met de minste pijn is je richten op je innerlijke reactie, er contact mee maken. Het maakt niet uit of je reactie bestaat uit pijn, verdriet, boosheid of bijvoorbeeld een fysieke klacht, het principe blijft gelijk. Accepteer dat het jouw reactie is, omarm je reactie, heb je reactie lief, dan smelt deze als sneeuw voor de zon. Niet altijd in een paar minuten, maar wel in een zo kort mogelijke tijd.

De langste weg en de meest pijnlijke is je reactie ontkennen en hem weg drukken. Dit kun je doen met je wil of bijvoorbeeld met een medicijn, zoals een pijnstiller. Hoe goed je je reactie ook wegdrukt of onderdrukt, hij blijft bestaan en zal je onbewust beïnvloeden.
Gebeurtenissen in je omgeving zullen je erop wijzen dat deze reactie nog niet verwerkt is, puur omdat jouw innerlijk dan gaat mee resoneren op de gebeurtenis. Dit geldt ook voor onverwerkte gebeurtenissen uit vorige levens.

Elke keer dat je een innerlijke reactie omarmt en (alsnog) verwerkt, word je geestelijk iets lichter, iets opgeruimder, een sterker kanaal voor liefde.
Elke keer dat je iets wegdrukt of onderdrukt, sluit je jezelf iets meer af, kom je verder van je essentie af te staan, daalt je trillingsfrequentie. Uiteindelijk is deze weg ziekmakend.

Je kunt het maximale uit je leven halen door je onverwerkte verleden alsnog te verwerken, je werkt dan je achterstallig onderhoud weg. De 'Verwezenlijk je Levensopdracht' behandeling kan je hierbij helpen door je gehele verleden te transmuteren, dat wil zeggen door licht te laten schijnen over jouw onverwerkte stukken, over het donker in jou.

Je diepere voelen

Je achterstallig onderhoud kun je het snelst loslaten door elk signaal van je lichaam, van je systeem serieus te nemen, door het aandacht te geven, door je er op te richten en het te omarmen. Daarvoor moet je vaak naar je dieper voelen.

Je hebt twee soorten voelen:

  • Het voelen dat door je (ongecontroleerde) denken beïnvloed wordt, heeft zijn oorsprong altijd in (onbewuste) angst. Dit oppervlakkige voelen dat gestuurd wordt door angsten, vormt allerlei emoties. Je zou het daarom het emotionele voelen kunnen noemen.
  • Het diepere voelen is je pure voelen, dat in je buik zetelt. Je kunt er contact mee maken door met je aandacht, met je intentie naar je buik te gaan. Het diepere voelen is verbonden met het innerlijk weten.


Als je voor het eerst naar je diepere voelen gaat dan kun je gehinderd worden door ongecontroleerde gedachten, door angst dus. Kies er dan opnieuw voor om contact te maken met je diepere voelen, accepteer domweg niet dat je angst jou leidt.
Maak deze keuze net zo vaak als nodig is. De aanhouder wint!

De uitslag van het diepere voelen kan volledig strijdig zijn met het emotionele voelen.
Het emotionele voelen wordt ook gestuurd door angst, terwijl het diepere voelen liefde als basis heeft.

Je lost niet alleen je achterstallige onderhoud zo snel mogelijk op door naar je diepere voelen te gaan, maar je brengt ook je omgeving in ontwikkeling door naar je diepere voelen te luisteren. Het is de sleutel tot ontwikkeling, de sleutel om een volwaardig leven te leiden, een leven met het minste lijden en de meeste leiding.

Moeilijke beslissingen

Moeilijke beslissingen in je leven kunnen ook het beste genomen worden vanuit het diepere voelen.
Maak daarvoor contact met je diepere voelen en stel jezelf de wegen voor die je zou kunnen nemen bij de verschillende keuze mogelijkheden. Je diepere voelen geeft je dan heldere gevoelsmatige antwoorden, zodat je de keuze kunt maken die voor jou het beste is.

Als een keuze voor jou het beste is, laat deze dan niet vertroebelen door angst hoe jouw omgeving er op gaat reageren. Je helpt noch jezelf noch je omgeving daarmee.
Als je jouw keuze (mede) door jouw omgeving laat bepalen, dan krijg je een misbaksel, die voor jezelf en je omgeving uiteindelijk niet goed is.

Dit geldt ook voor beslissingen die pijnlijk voor anderen kunnen zijn. Als je de beslissing neemt om uit je relatie te stappen die niet meer functioneert, dan doet dat uiteraard beide partners pijn. Toch mag dat nooit een reden zijn om de relatie toch maar in stand te houden. Daarmee doe je jezelf en de ander te kort. Je blijft dan in een ongezonde (on)balans leven, die je ontwikkeling, je geluk in de weg staat.

Neem je de beslissing om een ‘slechte’ relatie te verbreken dan creëer je voor jezelf en je partner een enorme ontwikkelingsmogelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van je partner of hij of zij daar al of niet gebruik van maakt.

Kapitein op eigen schip

In contact met je diepere voelen kun je je leven echt leven, kun je werkelijk kapitein worden op je eigen schip. Je neemt het leven zoals het naar je toekomt in het vertrouwen dat er altijd een positieve uitweg is.

Deze positieve uitweg is niet te vinden als je er voor kiest vanuit angst je keuzes te maken. Alleen in contact met je diepere voelen kun je tot de juiste keuze komen.
Die keuze hoeft niet altijd direct duidelijk te worden. Geef het dan de tijd. Soms moet een situatie rijpen voordat de juiste keuze gemaakt kan worden.

Stormen, moeilijke tijden in je leven, worden op deze manier tot enorme ontwikkelingsmogelijkheden, waar je sterker uit kunt komen dan je er in gegaan bent. Het zijn als je er zo in staat louterende tijden, tijden van rijping en wijsheid vergaren.

Zo wordt het leven, een leven dat het dubbel en dwars waard is om geleefd te worden.