Engel Verbindingen

Engel Verbindingen hebben als overeenkomst dat kosmische dag Engelen een cruciale rol spelen in de werking van de betreffende Verbinding.

De rol die de kosmische dag Engelen spelen, kan bij de verschillende Engel Verbindingen wel volkomen anders zijn.

Zo beschermen de kosmische dag Engelen van de Waakhond Verbinding jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen.

Na de ontvangst van de Engel contact Verbinding kun je duidelijk dieper contact maken met jezelf en je gevoel en is het zelfs mogelijk om specifieke vragen te stellen aan de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding.

Engel Verbindingen zijn dus Verbindingen waarbij je op heel verschillende wijzen hulp krijgt van Kosmische dag Engelen.

Doel Verbindingen
Naast de Engel Verbindingen zijn er drie Doel Verbindingen waarbij kosmische dag Engelen jou helpen om een door jou gesteld doel te bereiken.
Lees meer: Doel Verbindingen

Waakhond Verbinding

De Waakhond Verbinding beschermt jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen.

Kosmische dag Engelen bewaken jouw bezittingen, (huur)woning en/of bedrijf waarvoor jij de Waakhond Verbinding hebt aangevraagd. Je ontvangt dus een energetische bescherming voor jouw bezit, woning of bedrijf.

Het is daarbij wel van belang dat je zelf alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen neemt om diefstal te voorkomen. Je moet diefstal dus niet 'uitlokken' door waardevolle spullen openlijk te laten liggen of door bijvoorbeeld de keukendeur van je woning niet op slot te doen, als je weg bent of slaapt.

Alles wat je zelf kunt doen, moet je dus zelf ook doen. Na de ontvangst van de Waakhond Verbinding blijft het daarom zinvol om bijvoorbeeld een beveiligingscamera op te hangen in een winkel, bedrijf of een duur huis.

Lees verder

Engel contact Verbinding

Met behulp van de Engel contact Verbinding kun je beter contact maken met de kosmische dag Engelen die na de ontvangst van de Waakhond Verbinding altijd dicht bij jou in de buurt zijn om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.

Het versterkte contact met deze kosmische dag Engelen maakt het mogelijk om:

  • dieper contact te maken met jezelf en je gevoel
  • gevoelens en symptomen dieper te doorvoelen
  • beter keuzes te maken op basis van je gevoel
  • vragen te stellen aan de kosmische dag Engelen over het leven in de kosmische dag


Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Engel contact Verbinding na een individueel Engel contact consult.

Je moet dan wel eerst leren om met de kosmische dag engelen te communiceren.
Dat doe je door een Individueel Engel contact consult te ontvangen.

Het wordt mogelijk om bewust contact te maken met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding vanaf het moment dat je daadwerkelijk aan jouw Individuele Engel contact consult begint.

Je leert tijdens het individuele Engel contact consult:

  • hoe je contact legt met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding (bedrijf)
  • wat de spelregels zijn voor dit contact

en

  • welke vragen je deze kosmische dag engelen mag stellen


Omdat het Individueel Engel contact consult cruciaal is om te leren communiceren met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding, kun je de Engel contact Verbinding uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor een Individueel Engel contact consult.

Bewust contact maken met de kosmische dag engelen van de Waakhond Verbinding werkt 20% trilling verhogend.

Lees verder