Waakhond Verbinding

De Waakhond Verbinding beschermt jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen.

Kosmische dag Engelen bewaken jouw bezittingen, (huur)woning en/of bedrijf waarvoor jij de Waakhond Verbinding hebt aangevraagd. Je ontvangt dus een energetische bescherming voor jouw bezit, woning of bedrijf.

Het is daarbij wel van belang dat je zelf alle gebruikelijke voorzorgsmaatregelen neemt om diefstal te voorkomen. Je moet diefstal dus niet 'uitlokken' door waardevolle spullen openlijk te laten liggen of door bijvoorbeeld de keukendeur van je woning niet op slot te doen, als je weg bent of slaapt.

Alles wat je zelf kunt doen, moet je dus zelf ook doen. Na de ontvangst van de Waakhond Verbinding blijft het daarom zinvol om bijvoorbeeld een beveiligingscamera op te hangen in een winkel, bedrijf of een duur huis.

Effecten van kosmische dag engelen dicht bij jou in de buurt

Als je de Waakhond Verbinding hebt aangeschaft, zijn er altijd kosmische dag Engelen dicht bij jou in de buurt, om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.

Hun aanwezigheid is niet alleen voelbaar, maar geeft ook nog een bijzondere mogelijkheid.

Warme omhulling
Als je je op de kosmische dag Engelen richt die dicht bij jou in de buurt zijn, dan kun je, als je daar gevoelig voor bent, een prettige en geruststellende warme omhulling voelen.

Engel contact Verbinding

Omdat er door de Waakhond Verbinding altijd kosmische dag Engelen dicht bij jou in de buurt zijn, geeft je dat - na de ontvangst van de Engel contact Verbinding - de mogelijkheid om contact met hen te maken en zelfs om hen specifieke vragen te stellen over het leven in de kosmische dag en het leven op Aarde.

Door je te richten op de Engel contact Verbinding kun je ook:

  • dieper contact maken met jezelf en je gevoel
  • gevoelens en symptomen dieper doorvoelen
  • beter keuzes maken op basis van je gevoel

Individuele bescherming

De Waakhond Verbinding beschermt jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen.
De enige uitzondering is jouw auto. Die heeft de Waakhond Verbinding auto nodig.

Ben je getrouwd of woon je samen, dan heeft jouw echtgeno(o)t(e) of partner zelf ook een Waakhond Verbinding nodig voor de bescherming van zijn of haar persoonlijke bezittingen.

De Waakhond Verbinding werkt dus individueel. Alleen voor minderjarige kinderen en huisdieren wordt een uitzondering gemaakt, zie hieronder.

Bescherming van de bezittingen van jouw kinderen

De bezittingen van jouw inwonende kinderen worden automatisch ook beschermd als jij als ouder de Waakhond Verbinding hebt.

De bescherming van de bezittingen van jouw inwonende kinderen stopt zodra zij een vaste baan of een andere inkomstenbron hebben waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Bescherming tegen kidnapping

De Waakhond Verbinding verkleint het risico dat jouw (minderjarige) kind of inwonende partner wordt gekidnapt of fysiek aangevallen.

Bescherming van jouw huisdier

De Waakhond Verbinding verkleint het risico op diefstal van jouw huisdier(en).

Werkwijze Waakhond Verbinding

De kosmische dag engelen werken, als je de Waakhond Verbinding hebt aangeschaft, door jou heen.
Ze beschermen via jou:

  • jouw inwonende partner en minderjarige kinderen tegen ontvoering en aanvallen

en

  • jouw eigendommen tegen diefstal en beschadiging


Jouw eigen Waakhond Verbinding beschermt jou echter niet tegen eventuele ontvoering en aanvallen.

Je wordt wel beschermd door de Waakhond Verbinding van je inwonende partner, inwonende kind of huisdier.

Nog betere bescherming

Als meerdere gezinsleden die samen in één huis wonen de Waakhond Verbinding ontvangen, wordt elk gezinslid nog beter beschermd. 

Je wordt dan via je gezinsleden door meerdere ‘Waakhond Verbindingen’ beschermd.

Een leerproces wordt gerespecteerd

Als jij of jouw inwonende kinderen nog iets van een diefstal, inbraak of ontvoering moeten leren, voorkomt de Waakhond Verbinding dat niet.

Vanuit respect voor jouw of hun leerweg zullen de kosmische dag Engelen een diefstal, inbraak of ontvoering niet in de weg staan, als jij of zij daar nog iets van zouden moeten leren.
De kosmische dag Engelen mogen zo’n ontwikkelingsmogelijkheid zelfs niet in de weg staan.

Niet om bescherming vragen

Je mag de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding niet om extra bescherming vragen.
De kosmische dag Engelen weten zelf exact wat hun taak is en wat niet onder hun taak valt.
Zij weten zelf altijd exact wat op elk moment het beste is om te doen en zullen daarom nooit ingaan op een verzoek.

Geen waarschuwingen

De kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding zullen je nooit ergens voor waarschuwen. Je blijft dus ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet en besluit.

Risico's blijven vermijden

Het blijft belangrijk om risico's te vermijden en niet roekeloos te worden 'omdat jij en jouw partner de Waakhond Verbinding hebben en dus toch wel beschermd worden’.

Als je zelf onnodige risico's neemt en roekeloos wordt, zullen de kosmische dag Engelen jou niet beschermen als daar gevaar uit voortkomt.

Geen persoonlijke bescherming

Jouw Waakhond Verbinding biedt geen persoonlijke bescherming voor jouzelf.

Als jouw inwonende partner een Waakhond Verbinding aanvraagt, word je wel door de Waakhond Verbinding van jouw partner beschermd, voor zover je niets meer hoeft te leren van een ontvreemding, ontvoering of fysieke aanval.
Hetzelfde geldt ook voor de Waakhond Verbinding van jouw inwonende kind, zolang jouw kind bij jou in huis woont.

Waakhond Verbinding voor dieren

Als je alleenstaand bent, kan het zinvol zijn om de Waakhond Verbinding niet alleen voor jouzelf, maar ook voor jouw huisdier aan te vragen.

Jouw eigen Waakhond Verbinding geeft jou een levenslange bescherming van jouw huisdieren en bezittingen. Jouw Waakhond Verbinding werkt zelfs over levens heen.

Als je ook een Waakhond Verbinding voor jouw huisdier aanvraagt, word jij zelf ook beschermd via de Waakhond Verbinding van jouw huisdier.

Houd er wel rekening mee, dat de werking van de Waakhond Verbinding van jouw huisdier stopt, als jouw huisdier overlijdt. Om zelf beschermd te blijven, zou je voor een volgend huisdier ook een Waakhond Verbinding moeten aanvragen.


Je kunt alleen een Waakhond Verbinding voor je huisdier aanvragen als je al een Waakhond Verbinding voor jezelf hebt aangevraagd.

Waakhond Verbinding auto

Auto's vallen niet onder de bescherming van jouw persoonlijke Waakhond Verbinding.
Voor elke auto is een aparte Waakhond Verbinding auto nodig.

Is jouw auto officieel eigendom van jouw inwonende partner, dan mag jij in principe ook zelf de Waakhond Verbinding auto voor deze auto aanvragen.  
De auto is dan alleen beschermd op de momenten dat jij zelf in de auto van jouw inwonende partner rijdt.

Vraagt jouw inwonende partner, die de auto officieel bezit, de Waakhond Verbinding auto aan, dan is de auto altijd beschermd, dus ook als jij in de auto rijdt.

Is jullie auto officieel jullie beider eigendom, dan maakt het niet uit of jij of jouw partner de Waakhond Verbinding auto voor jullie auto aanvraagt. Jullie auto is dan altijd beschermd, ongeacht of jij of jouw partner in jullie auto rijdt.

Nieuwe auto
Vervang je jouw auto door een nieuwe auto, dan wordt de nieuwe auto beschermd door jouw Waakhond Verbinding auto.

Koop je een tweede auto erbij, dan is daarvoor een extra Waakhond Verbinding nodig.

Een tweede huis

De Waakhond Verbinding beschermt jouw huis (inclusief schuurtjes en garage op hetzelfde perceel) en jouw persoonlijke bezittingen.

Heb je twee huizen, bijvoorbeeld een woonhuis en een eigen vakantiewoning, dan heb je daarvoor een tweede Waakhond Verbinding nodig.

Als jij en jouw inwonende Partner beiden de Waakhond Verbinding ontvangen hebben, werken jullie Waakhond Verbindingen zowel voor jullie woonhuis als voor jullie tweede huis.
Een extra Waakhond Verbinding voor het tweede huis is dan niet nodig.

Verhuur van jouw huis

Bezit je een huis dat je verhuurt, dan is daarvoor een aparte Waakhond Verbinding nodig.
Deze Waakhond Verbinding beschermt dan het huis dat je verhuurt, maar niet de persoonlijke eigendommen van de huurder.

Jouw bezittingen in het huis dat je verhuurt, zoals installaties, apparatuur en de eventuele inventaris van het verhuurde huis, vallen wel onder de bescherming van de Waakhond Verbinding.

Eenmanszaak aan huis

Heb je een eenmanszaak en werk je aan huis, dan heb je daarvoor geen aparte Waakhond Verbinding nodig.
Jouw persoonlijke Waakhond Verbinding beschermt dan ook jouw bedrijfs inventaris.

In alle andere gevallen is de Waakhond Verbinding bedrijf nodig om jouw bedrijfsbezittingen te beschermen.
Heb je een eigen praktijk en huur je daarvoor een aparte ruimte, dan is daarvoor dus ook de Waakhond Verbinding bedrijf nodig.

Voor wie?

Voor iedereen die zijn of haar bezit, inwonende kind(eren) en/of huisdier(en) wil beschermen tegen ontvreemding of vandalisme.

Waakhond Verbinding voor een bedrijf of eigen praktijk

De Waakhond Verbinding kan ook voor een bedrijf of praktijk aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Waakhond Verbinding voorkomt inbraak of diefstal, ook door eigen personeel.

Let op: De Waakhond Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Waakhond Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Waakhond Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen in het bedrijfspand, dus niet in hun eigen woonomgeving.

De bijdrage bedraagt € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt de bijdrage met € 30,- verhoogd.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Waakhond Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Bijdrage

De bijdrage voor de Waakhond Verbinding, waarmee al jouw bezittingen worden beschermd tegen diefstal en beschadiging door (kwaadwillende) anderen, bedraagt:

Voor individuen: Waakhond Verbinding

€ 140,- per persoon, inclusief de bezittingen van inwonende kinderen. 

De bescherming van de bezittingen van jouw inwonende kinderen stopt als zij een baan of andere inkomstenbron hebben waarmee ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor dieren: Waakhond Verbinding met 50% korting

€ 70,- per huisdier.

Let op: Je kunt alleen een Waakhond Verbinding voor je huisdier aanvragen als je al een Waakhond Verbinding voor jezelf of je inwonende partner hebt aangevraagd.Voor een praktijk of bedrijf: Waakhond Verbinding bedrijf

€ 150,- voor een eigen praktijk of bedrijf tot maximaal vijf werknemers. Voor elke werknemer meer wordt de bijdrage met € 30,- verhoogd.

Voor auto’s: Waakhond Verbinding auto

€ 70,- voor één auto.

 

Ervaringen

 

Reed naast een slingerende vrachtwagen

‘Ineens viel mij mijn kracht op die ik voelde toen ik in de auto zat op de snelweg.
Ik reed naast een slingerende vrachtwagen en voelde mij in mijn kracht, zeker van mezelf, maar ook beschermd en een gevoel dat er niets zou gebeuren, want ik was minstens even sterk als die grote jongen die naast mij reed. (En we hebben beslist geen grote auto hoor :~)

Een bijzondere gewaarwording.

Na de Auto Verbinding voel ik mij één met mijn/onze auto, maar de kracht die ik nu voelde is er sinds de Waakhond Verbinding auto.
Wil O, Gouda


Voel me meer omhuld

‘Sinds de Waakhond Verbinding voel ik mij meer omhuld en voelt het of de engelen dichtbij zijn en is hun hulp bijna tastbaar.’
Wil O, Gouda