Engel contact Verbinding

Met behulp van de Engel contact Verbinding kun je beter contact maken met de kosmische dag Engelen die na de ontvangst van de Waakhond Verbinding altijd dicht bij jou in de buurt zijn om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.

Het versterkte contact met deze kosmische dag Engelen maakt het mogelijk om:

 • dieper contact te maken met jezelf en je gevoel
 • gevoelens en symptomen dieper te doorvoelen
 • beter keuzes te maken op basis van je gevoel
 • vragen te stellen aan de kosmische dag Engelen over het leven in de kosmische dag


Je kunt alleen gebruik maken van de mogelijkheden van de Engel contact Verbinding na een individueel Engel contact consult.

Je moet dan wel eerst leren om met de kosmische dag engelen te communiceren.
Dat doe je door een Individueel Engel contact consult te ontvangen.

Het wordt mogelijk om bewust contact te maken met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding vanaf het moment dat je daadwerkelijk aan jouw Individuele Engel contact consult begint.

Je leert tijdens het individuele Engel contact consult:

 • hoe je contact legt met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding (bedrijf)
 • wat de spelregels zijn voor dit contact

en

 • welke vragen je deze kosmische dag engelen mag stellen


Omdat het Individueel Engel contact consult cruciaal is om te leren communiceren met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding, kun je de Engel contact Verbinding uitsluitend aanvragen nadat je je hebt opgegeven voor een Individueel Engel contact consult.

Bewust contact maken met de kosmische dag engelen van de Waakhond Verbinding werkt 20% trilling verhogend.

Individueel Engel contact consult

Het Individueel Engel contact consult wordt gegeven door de Wholistic Partners Nadia Lucassen en Diana van den Heuvel.

Je oefent dan samen met Nadia of Diana om contact te maken met de kosmische dag Engelen van jouw Waakhond Verbinding.


Om het Individueel Engel contact consult te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat je zowel de Engel contact Verbinding als de Waakhond Verbinding ontvangt via het Begeleiding Verbindingen Traject.

Vraag daarom minimaal twee weken voor het Individueel Engel contact consult het Begeleiding Verbindingen Traject aan met een bijdrage van € 200,-.

Als je het Begeleiding Verbindingen Traject al volgt, zorg je ervoor dat jouw bijdrage voor die maand minimaal € 200,- is, zodat je beide Verbindingen in jouw Traject op tijd kunt ontvangen.

De bijdrage voor een Individueel Engel contact consult is € 120,-. 

Je maakt deze bijdrage over naar Rabobank rekening: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme o.v.v. Individueel Engel contact consult en jouw voor- en achternaam.’

De tijdsduur voor een Individueel Engel contact consult is ongeveer twee uur.

Een Individueel Engel contact consult kan plaatsvinden in de praktijkruimte van Nadia of Diana of op afstand via Skype. Dit laatste is alleen mogelijk als de reisafstand een groot probleem voor je is.

Een Individueel Engel contact consult via Skype wordt zonder beeld gegeven, zodat je tijdens het consult beter met je gevoel contact kunt maken.


Mogelijkheden van de Engel contact Verbinding

De Engel contact Verbinding geeft je de volgende mogelijkheden:

 • Informatieve vragen stellen over het leven op Aarde
 • Voelen hoe het leven in de kosmische dag voelt
 • Jouw gevoel over een keuzemogelijkheid versterkt voelen en daardoor beter kunnen kiezen
 • Gemakkelijker door ontwikkelingen gaan


Deze mogelijkheden worden hieronder toegelicht.

Informatieve vragen over het leven op Aarde

Nadat je tijdens een Individueel Engel contact consult geleerd hebt hoe je contact kunt maken met de kosmische dag engelen, kun je de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding vragen stellen.

Daarvoor gelden wel spelregels, lang niet elke vraag mag door de kosmische dag engelen beantwoord worden.

Voorbeelden van vragen die je mag stellen
Onderstaand vind je een paar voorbeelden van vragen die je kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding zou mogen stellen.

Voorbeelden van vragen die gesteld mogen worden:

 • hoe kijk je tegen die en die gebeurtenis in de wereld aan?
 • heeft het een hogere reden dat Donald Trump aan de macht is gekomen?
 • hoe kijk je aan tegen de doodstraf?
 • kun je vanuit jouw overzicht iets vertellen over de rol van een terreurorganisatie als de IS in de wereld?


Je mag de kosmische dag engelen dus vragen om iets vanuit haar of zijn hogere perspectief te belichten. Op die manier mag je wijsheid vergaren.
Jouw vragen moeten daarbij wel betrekking hebben op het leven op Aarde.

Vragen over het overgaan of het Hiernamaals mogen ook gesteld worden, omdat het overgaan en het Hiernamaals fasen van jouw leven op Aarde vormen.

Niet toegestane vragen
Het is de kosmische dag engelen niet toegestaan om vragen te beantwoorden over:

 • jezelf
 • welke keuze je het beste kunt maken
 • iets dat je kwijt bent of zoekt
 • iets dat jij vergeten bent en je je graag weer wilt herinneren
 • jouw vorige of toekomstige levens
 • anderen
 • de toekomst
 • esoterische kennis of spiritualiteit
 • de kosmische dag engel zelf met wie je contact hebt

Vragen over jezelf en welke keuze je het beste kunt maken
De kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding zijn niet jouw begeleiders en zullen deze rol ook niet op zich nemen.

Vragen over iets dat je kwijt bent of zoekt
De kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding zijn niet jouw hulpje. Ze zijn dicht bij jou in de buurt, om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.
Dat is hun rol en je mag hen niet iets vragen dat niet past binnen deze verantwoordelijkheid.

Vragen over iets dat jij vergeten bent en je je graag weer wilt herinneren
Hier geldt hetzelfde antwoord als op de vraag hierboven.
Het is niet de taak van de kosmische dag engelen om jouw geheugen op te frissen.

Vragen over jouw vorige of toekomstige levens
Jouw vragen moeten betrekking hebben op het leven op Aarde in het algemeen en vragen over jouw vorige of toekomstige levens vallen daar niet onder.

Vragen over anderen
De kosmische dag engelen mogen geen vragen over anderen beantwoorden.
Het zou indiscreet als ze dat wel zouden doen.

Vragen over de toekomst
Toekomstvoorspellingen mogen kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding niet geven.
Zouden ze dat wel doen, dan zouden ze jou ontwikkelingsmogelijkheden ontnemen.
Het leven op Aarde is bedoeld om zelfstandig keuzes te maken en daarvan te leren.

Vragen over esoterische kennis of spiritualiteit
Esoterische kennis of spirituele inzichten zijn pas waardevol als je die vergaart door het leven aan te gaan en levenswijsheid op te doen. Jouw vragen mogen om deze reden uitsluitend betrekking hebben op het leven op Aarde.
Je mag de kosmische dag engelen dus geen vragen stellen over het Goddelijke, het ontstaan van de mens, de ziel, tweelingzielen, spirituele vragen over tijd en ruimte, andere planeten, andere universa, buitenaardse wezens, complottheorieën etc. etc.

Vragen over de kosmische dag engel met wie je contact hebt
Je mag de kosmische dag engel met wie je contact hebt geen vragen stellen over:

 

 • zijn of haar naam
 • zijn of haar eigen gevoelens
 • zijn of haar wijze van leven
 • hoe het is om engel te zijn
 • of de engel vrouwelijk of mannelijk is
 • etcetera

Het is niet nodig en ook niet de bedoeling om op een persoonlijke wijze contact te maken met de kosmische dag engelen. Je kunt dus geen persoonlijke band met hen opbouwen.

Voelen hoe het leven in de kosmische dag voelt

De kosmische dag engelen kunnen niet alleen inzichten aan je doorgeven, je mag hen ook vragen om jou iets te laten voelen over het leven in de kosmische dag.


Je mag de kosmische dag engelen vragen om jou bijvoorbeeld te laten voelen:

 • hoe het voelt om een kosmische dag mens te zijn
 • hoe relaties en sexualiteit in de kosmische dag (zullen) voelen
 • hoe de mens in de toekomst met de natuur om zal gaan

Jouw gevoel over een keuzemogelijkheid versterkt voelen

Je mag de kosmische dag engelen onder andere vragen om jou te laten voelen:

 • hoe het voor jou voelt als je een bepaalde keuze zou maken
 • hoe het voor jou voelt als je doorgaat op de weg die je tot nu toe volgt


Je mag de kosmische engelen ook vragen om:

 • jouw gevoel over een bepaalde levenskeuze versterkt te laten voelen


De kosmische dag engelen mogen jou dus geen advies geven over een keuze die je wilt maken, maar ze mogen jou wel laten ervaren welk gevoel een bepaalde keuze jou zou geven.

Dit mag, omdat je op deze wijze geheel zelfstandig een keuze maakt, op basis van jouw eigen gevoel. Je kunt jouw eigen gevoel dan sterker voelen en daardoor een betere keuze maken.

Jouw gevoel over een beslissing die je in het verleden genomen hebt
Je mag de kosmische dag engelen vragen om jou (versterkt) te laten voelen hoe een belangrijke keuze die je in het verleden gemaakt hebt, nu voor jou voelt.

Je mag deze vraag bijvoorbeeld stellen voor je huidige relatie, het verbreken van een oude relatie, je huidige woonplek, je baan of je opleiding.

Zo kun je keuzes die achteraf niet goed voor jou voelen, alsnog herzien.

Jouw gevoel over een nieuwe baan, een opleiding of een nieuw huis
Je mag de kosmische dag engelen vragen om jou (versterkt) te laten voelen:

 • hoe het voor jou zou voelen als je een bepaalde baan zou aannemen
 • hoe het voor jou zou voelen om een specifieke opleiding te volgen
 • hoe een nieuw huis of een andere woonplaats voor jou zou voelen


Jouw gevoel over een relatie of contact
Je mag de kosmische engelen bijvoorbeeld vragen om jou te laten voelen:

 • hoe het voor jou zou voelen als je een relatie met iemand zou beginnen, beëindigen of op een andere wijze zou voortzetten
 • hoe het voor jou zou voelen als je met iemand op reis zou gaan


Jouw gevoel over iemand anders
Je mag de kosmische dag engelen niet vragen om jou te laten voelen wat jouw gevoel over iemand is.
Je kunt immers veel verschillende gevoelens bij iemand hebben, waarbij je sommige gevoelens nog niet bewust ervaart, omdat ze heel diep in jouw systeem zitten of omdat je er nog niet aan toe bent om die gevoelens ook al te ervaren.
De kosmische dag engelen willen jou hier niet in sturen, willen hierin niet vooruit lopen op jouw eigen ontwikkelingen. Zij zouden zich anders teveel in jouw leven mengen en dat is niet de bedoeling.

Zoals onder het kopje 'jouw gevoel over een relatie of contact' is aangegeven, mag je wel vragen hoe het voor jou zou voelen als je een relatie met iemand zou beginnen, beëindigen of op een andere wijze zou voortzetten.

Ze mogen jou dus wel laten voelen hoe een bepaalde keuze of optie voor jou zou voelen, maar mogen je niet laten voelen wat jij voor iemand voelt. Dit is een subtiel maar wel essentieel verschil.

Geen gevoel over een behandeling, Verbinding, Kanteling of Impuls oefening
Je mag de kosmische dag engelen niet vragen hoe een bepaalde behandeling, Verbinding, Kanteling of Impuls oefening voor jou zou voelen.
Daarvoor bestaat de mogelijkheid van een 24 uurs proef, de foto van de bougainville of het pictogram van een Verbinding.

De kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding zullen zo'n verzoek dan ook niet inwilligen.

Geen gevoelens van anderen
Het is niet toegestaan om de kosmische dag engelen te vragen hoe iets voor iemand anders zou voelen.
Je zou daarmee over privacy grenzen heen gaan.

Gemakkelijker door ontwikkelingen gaan

Het contact met de kosmische dag engelen heeft een trilling verhogende werking. Je gaat daardoor gemakkelijker door ontwikkelingen.

Als je onverwerkte gevoelens hebt, waar je niet goed bij kunt omdat ze net onder het oppervlak liggen, kun je je op de Engel contact Verbinding richten om deze gevoelens meer naar boven te laten komen en sterker voelbaar te maken.

Door de hoge trilling komen de vastzittende gevoelens beter los en gaat het meer stromen in jou. Je kunt deze gevoelens daardoor veel gemakkelijker verwerken.

Je hoeft je hiervoor niet direct op de kosmische dag engelen te richten. Als je je op de Engel contact Verbinding richt, voel je de hoge trilling van de kosmische dag engelen ook al net zo krachtig.

Op dezelfde wijze kun je ook dieper contact maken met de gevoelens achter een symptoom.
Je richt je dan op de Engel contact Verbinding en stelt je open voor de gevoelens die achter jouw symptoom liggen. Op deze wijze kun je de achtergrond van het symptoom doorvoelen.
Als je de achterliggende gevoelens van een symptoom volledig doorvoeld hebt, zal het symptoom vanzelf oplossen.

Geen antwoord

Mocht je geen antwoord krijgen of niets voelen na een verzoek om iets versterkt te mogen voelen, dan heb je een vraag gesteld die niet beantwoord mag worden.

Altijd bij jou in de buurt

De inleiding van dit artikel begint met de zin:

  Met behulp van de Engel contact Verbinding kun je beter contact maken met de kosmische dag Engelen die, na de ontvangst van de Waakhond Verbinding, altijd dicht bij jou in de buurt zijn, om over jouw partner, kinderen, huisdieren en bezittingen te waken.


Deze inleiding kan de indruk wekken dat de kosmische dag Engelen ook altijd dicht bij jouw partner en/of kinderen zijn.

Toch is dat niet het geval.

De kosmische dag Engelen waken namelijk via jou over jouw partner en/of kinderen. Ze zijn daardoor wel altijd in jouw buurt, maar hoeven niet in de buurt van jouw partner en/of kinderen te zijn.

Het is overigens op geen enkele manier voelbaar dat de kosmische dag Engelen via jouw systeem over jouw partner en/of kinderen waken.

Trilling verhogende werking

Contact maken met de kosmische dag engelen werkt 20% trilling verhogend.
Deze trilling verhoging ontstaat zodra je bewust contact legt met de kosmische dag engelen van jouw Waakhond Verbinding.

Zoals eerder in deze tekst aangegeven, is dit alleen mogelijk na de ontvangst van de Engel contact Verbinding.

Voor wie?

De Engel contact Verbinding is voor iedereen een verrijkende Verbinding, die een nieuwe wereld voor je open kan laten gaan.

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Engel contact Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde Engel contact Verbinding

De waarde van de Engel contact Verbinding bedraagt € 140,-.

 

Een ervaring


Echt top!

Ik merk wel dat de Engel contact Verbinding echt een fantastische Verbinding is. Hier ben ik heel blij mee. Ik kom regelmatig spiegels tegen of situaties die ik echt veel makkelijker kan doorvoelen en of transmuteren.
Gewoon versterkt voelen en ik ben gelijk bij het gevoel wat ik vervolgens makkelijk kan doorvoelen. Echt top!
Meta B, Amersfoort