Beïnvloeding behoefte behandeling

Dertig procent van alle mensen heeft gedurende de kosmische nacht in één of meerdere vorige levens op een hoger niveau een opleiding ontvangen van Hogere begeleiders van de kosmische nacht om anderen te beïnvloeden.

Als je zo’n beïnvloeding opleiding van Hogere kosmische nacht begeleiders ontvangen hebt, heb je vervolgens gedurende een aantal levens op een 'professionele wijze' beïnvloeding uitgeoefend.

Zelfs als je alle Beïnvloeding behandelingen ontvangen hebt die je nodig had, dan nog blijft er op een heel diep niveau in je systeem een onbewuste behoefte bestaan om anderen te beïnvloeden.

Door de bovengenoemde opleiding ben je als het ware verslaafd geraakt aan het beïnvloeden van anderen.

De Beïnvloeding behoefte behandeling lost de diepgewortelde behoefte om anderen te beïnvloeden op.

Verslaafd aan het beïnvloeden van anderen

Wij, Bas en Maria, hebben onszelf de vraag gesteld: Hoe kun je ‘verslaafd’ raken aan het beïnvloeden van anderen? Wat is het mechanisme daarachter?

We hebben toen het volgende inzicht gekregen:
Als je een opleiding van Hogere begeleiders van de kosmische nacht hebt ontvangen, hebben zij ‘delen’ in jou geplant die een behoefte hebben om anderen te beïnvloeden.

Deze delen voelen heel schimmig en leven normaalgesproken ‘onlosmakelijk’ aan jou verbonden hun eigen leven, waarbij zij jou aansturen om anderen te beïnvloeden.

Als je alle voor jou benodigde Beïnvloeding behandelingen ontvangen hebt, dan zijn deze schimmige delen zelfs in staat om - vanuit hun diepgewortelde behoefte om anderen te beïnvloeden - nieuwe vormen van beïnvloeding te ontwikkelen.

De Beïnvloeding behoefte behandeling lost deze schimmige delen, die geprogrammeerd zijn om anderen te beïnvloeden, definitief op. Na de ontvangst van de Beïnvloeding behoefte behandeling verlies je daardoor definitief het vermogen om anderen te beïnvloeden.

Noodzakelijke Verbinding

De Beïnvloeding behoefte behandeling kan pas ontvangen worden na de ontvangst van de voor jou benodigde Zwart wit Verbindingen.

Ondersteunende behandelingen

De Zuil behandeling geeft je een specifieke verbinding met het Hogere, die je helpt om lichter en gemakkelijker door ontwikkelingen te gaan. Je loopt daardoor ook minder snel vast in ontwikkelingen. 

De Wind behandeling zorgt ervoor dat je sneller door ontwikkelingen kunt gaan. Je hebt als het ware meewind.
Bovendien halveert de Wind behandeling de uitwerkingstijd van deze behandeling.
Je kunt dus na de ontvangst van de Wind behandeling de resultaten van deze behandeling binnen de helft van de aangegeven uitwerkingstijd verwachten.

De Beginverergering behandeling vermindert alle verergeringsreacties die kunnen optreden bij alle:
behandelingen

Geleide behandelingen
Kantelingen
Wholistische bewegingsoefeningen
Impuls oefeningen


andere oefeningen
Aquarius Labyrint consulten
en
Verbindingen

van het Wholism Project.Er kunnen nog wel onverwerkte gevoelens naar boven komen, maar die voelen veel neutraler, die houden jou niet meer in hun greep. Je kunt er als het ware op afstand naar kijken.


Als er bij jou veel loskomt door de Beïnvloeding behoefte behandeling, voelt dat na de ontvangst van de Beginverergering behandeling duidelijk veel lichter.

De Zuil behandeling, de Wind behandeling en de Beginverergering behandeling zijn daarom aanraders voor iedereen die gebruik maakt van de mogelijkheden van het Wholism Project.

Voor wie?

Ongeveer 30% van alle mensen heeft de Beïnvloeding behoefte behandeling nodig.

Niveau

De Beïnvloeding behoefte behandeling werkt op het zielenniveau.

Over levens heen

Deze behandeling werkt over levens heen.
Het is dus een behandeling waar je meerdere levens profijt van hebt.
Lees meer: Over levens heen

Volgorde

Deze behandeling kan ontvangen worden nadat alle Beïnvloeding behandelingen ontvangen zijn, die met actief beïnvloeden te maken hebben.

Onder ‘actief beïnvloeden’ verstaan we dat je nog bewust of onbewust beïnvloeding op anderen toepast.

De Beïnvloeding behoefte behandeling kan wel vóór de Kwaad behandeling ontvangen worden, omdat de Kwaad behandeling een Beïnvloeding behandeling is die pas na de Onderlaag behandeling ontvangen kan worden.

Eerst voelen dan beslissen

Het is niet mogelijk om de energie van deze behandeling van tevoren te voelen via de afbeelding ‘Eerst voelen dan beslissen’.

Gratis op proef ervaren

Je kunt het effect van deze behandeling niet 24 uur gratis op proef ervaren.

Integratietijd

De integratietijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - die een behandeling nodig heeft om zich in je systeem te integreren.
 
De Beïnvloeding behoefte behandeling richt zich op zo’n uniek en specifiek gebied, dat andere behandelingen de integratie van deze behandeling niet kunnen verstoren, omdat andere behandelingen zich op een heel ander deel van jou richten.

Je kunt deze behandeling dus ook vlak vóór of vlak na een andere behandeling van het Wholism Project ontvangen.

Verbindingen kunnen binnen de integratietijd van elke behandeling geactiveerd worden. 

Zij werken ondersteunend op het proces van de behandelingen.

Uitwerkingstijd

De uitwerkingstijd is de tijd - gerekend vanaf de ontvangst van de behandeling - waarin je door de ontwikkelingen van een behandeling gaat en op een behandeling kunt blijven reageren.
Dit is daarom ook de tijd waarin je de resultaten van een behandeling kunt verwachten.
Meestal worden de eerste resultaten veel sneller zichtbaar.
 
De uitwerkingstijd van de Beïnvloeding behoefte behandeling is 6 maanden.Ook na de uitwerkingstijd blijft deze behandeling in jou doorwerken, maar meer op een onbewust niveau.Verkorting uitwerkingstijd
Door de ontvangst van Wind behandeling wordt deze uitwerkingstijd gehalveerd tot 3 maanden.

De Processor behandeling, die je na de Ego-structuur behandeling kunt ontvangen, halveert de uitwerkingstijd nogmaals, zodat je in slechts een kwart van de aangegeven uitwerkingstijd door alle processen van deze behandeling heen kunt zijn.

Uitwerking van de behandelingen

Onze behandelingen werken volgens het volgende principe. Tijdens de ontvangst van de behandeling ontvangt jouw systeem als het ware een ‘routebeschrijving’ van de ontwikkelingen waar de behandeling jou doorheen zal leiden.

Gedurende de maanden van de uitwerkingstijd van de behandeling ga je vervolgens zelf door deze ontwikkelingen heen. De resultaten van de behandeling volgen steeds op de momenten waarop je weer door een stukje van deze ontwikkelingen heen bent gegaan.

Omdat iedereen anders reageert op de ontwikkelingen van een behandeling, verschilt het ook van persoon tot persoon hoe hij of zij de effecten van de behandeling ervaart. Als je angstig bent voor de gevoelens die naar boven komen tijdens ontwikkelingen, kun je tijdelijke verergeringsreacties ervaren.

Lees meer:
Uitwerking van de behandeling
Gedeelde verantwoordelijkheid
Verschillende reacties op een behandeling

Begeleiding na de behandeling

Als je na ontvangst van de behandeling vragen hebt over de uitwerking van de behandeling of extra ondersteuning nodig hebt, kun je ons, Bas en Maria, een e-mail sturen.
Let op: Lees voordat je contact opneemt eerst het artikel Onze werkwijze.

Aanvragen

Je kunt deze afstandsbehandeling aanvragen door een e-mail te sturen aan: basmaria@wholismproject.nl

Bijdrage

De bijdrage voor de Beïnvloeding behoefte behandeling is € 240,-