Geleid door het leven

Geschreven door Bas

 

Sommige mensen kiezen er voor om zich door het Hogere te laten leiden in hun leven. Waarom kiest iemand daarvoor? Wat voor consequenties heeft dat? Wat doet het met je leven? Hoe ontwikkel je je dan? Allemaal vragen die kunnen opborrelen.
 

Zelf heb ik hiervoor gekozen toen ik 35 jaar was, inmiddels ruim 25 jaar geleden. Om de bovenstaande vragen te beantwoorden, kan ik alleen een stukje van mijn eigen verhaal weergeven en een aantal ervaringen delen.

Waarom heb ik er voor gekozen om me te laten leiden?

Ik werkte in de voedingsindustrie. Hoewel ik mijn best deed er van te maken wat er van te maken was, had dit werk niet echt mijn hart.
Ik heb toen driemaal onze lieve Heer gebeden om mij naar mijn opdracht in dit leven te leiden, als Hij dacht dat ik daar aan toe was. Dat heeft grote veranderingen in mijn leven gebracht.
Over deze veranderingen heb ik veel geschreven in mijn boek ‘Spiritueel Intelligente Materie' dat door uitgever Elikser is uitgegeven.

Zou ik deze keuze opnieuw maken?

Ja, zeker, een volmondig ‘ja'. Het is een weg waarbij ik het gevoel heb dat ik echt leef, die me op het lijf geschreven is, die helemaal bij me past.


Het is tot nu toe een weg geweest met veel bijzondere inzichten, met heel veel persoonlijke ontwikkeling, een weg waar ik steeds meer mezelf ben geworden.
Mijn onverwerkte verleden is daardoor steeds verder opgelost, waardoor het automatisch reageren vanuit een oude pijn, een oud verdriet of boosheid vrijwel verdwenen is. Dat voelt niet alleen heerlijk, maar is ook belangrijk om zuiver te blijven omgaan met de krachten die je als gaven op deze weg ontvangt.

De weg is lang niet altijd gemakkelijk geweest en heeft veel van mijn intuïtie en vooral m'n vertrouwen gevraagd, maar het is tot nu toe de moeite dubbel en dwars waard geweest.

Deze weg voelt voor mij als echt leven.

Hoe voelt de samenwerking met het Hogere?

Deze samenwerking is het beste te vergelijken met twee schakels van een ketting. Beide schakels zijn in principe net zo belangrijk. Het Hogere helpt jou met de dingen die jij moeilijker kunt en omgekeerd. Je hebt elkaar dus nodig, je vormt als het ware een eenheid.


Zo ontstaat een intense verbinding tussen het Hogere en jezelf. Het is voelbaar dat je daardoor in je energie opgetrokken wordt en de beschikking krijgt over bepaalde gaven. Het voelt dan ook verrijkend. Je voelen en intuïtie worden op dit pad steeds verder gescherpt. Beide worden tot prachtige instrumenten.

Kun je weer uit zo'n samenwerking met het Hogere stappen?

In principe kan dat wel, maar het heeft wel consequenties.
Omdat je gedurende de samenwerking door het Hogere opgetrokken wordt in je energie, val je als het ware terug als je met de samenwerking zou stoppen. Je valt dan zelfs verder terug dan het punt waarop je de samenwerking bent begonnen. Het is als een pendule die de andere kant uit doorschiet.


Ik heb dat een aantal malen in mijn omgeving zien gebeuren en dat is niet prettig om mee te maken. Meestal komt het omdat mensen niet voldoende vertrouwen en daarom niet verder durven of omdat zij de krachten die zij op hun pad hebben gekregen voor eigen doeleinden zijn gaan toepassen. In het laatste geval verbreekt het Hogere de samenwerking.

Hoe beïnvloedt geleid leven het dagelijks leven?

Je gaat anders naar de wereld kijken. Er ontvouwen zich op je pad meerdere werkelijkheden en dat maakt dat je de 3D werkelijkheid, zoals die vaak wordt genoemd, wat meer gaat relativeren. Je gaat steeds meer het wonder van de schepping zien en dat brengt heel veel respect voor de schepping met zich mee.

Het contact met anderen kan gelijk blijven, maar omdat je met de meesten niet kunt delen wat je werkelijk bezighoudt, verandert je contact met veel mensen wel. Toch is dat ook weer niet bij iedereen het geval. Er zijn contacten die net zo blijven als voorheen ook al is de ander niet spiritueel geïnteresseerd.

De grootste invloed op je leven heeft te maken met de ontwikkeling die je doormaakt. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk de emotionele banden met anderen, voor zover ze niet dezelfde ontwikkeling doormaken, losser te maken.


Deze emotionele banden zijn te vergelijken met echte banden of met trossen van boten. Zo lang je met een tros met een andere boot verbonden bent, blijf je met elkaar verbonden en bepaal je elkaars vaarrichting en vaarsnelheid. Ga je sneller en ligt je doel verder weg dan dat van de andere boot dan moet je de tros losgooien om dat mogelijk te maken.


Exact hetzelfde geldt voor mensen met wie je een emotionele band hebt en die niet een gelijksoortige ontwikkeling doormaken.

Dit is voor mij de enige echte keerzijde van geleid worden door het Hogere, hoewel het ook heel vrij maakt. Het maakt je onder andere los van allerlei ingesleten familiepatronen, patronen die anders je leven duidelijk beïnvloeden.

Kom je door geleid leven te leiden wel eens in conflict met deze maatschappij?

Niet in enige mate. Als je geleid door het leven gaat dan leer je om steeds meer contact te maken met je diepere voelen.

Er zijn in principe twee typen voelen. Er is het voelen dat door het denken -- en daarmee vrijwel altijd door angst -- beïnvloed wordt en er is het diepere voelen, in je buik. 

De uitkomst van het diepere voelen staat vaak lijnrecht tegenover die van het voelen dat onder invloed van het denken staat. Liefde staat ook lijnrecht tegenover angst, waarbij de laatste je eigenlijk altijd daar heen leidt waar je niet wilt zijn.

Heel veel normen en waarden zijn niet alleen cultuurbepaald en veranderen met de tijd, maar zijn ook vaak ingegeven door angst. Dan is het logisch dat als je leert luisteren naar je diepere voelen, dat dit kan indruisen tegen bepaalde normen en waarden.


Maar omdat het diepere voelen als basis liefde heeft, schaden beslissingen die op het diepere voelen gebaseerd zijn eigenlijk nooit iemand. Ze schoppen hooguit heilige huisjes omver.

Zou je het andere mensen aanraden deze weg te gaan?

Nee, niet zo maar. Zoals ik al heb aangegeven is het geen eenvoudige weg en het is ook een weg die veel volharding vereist, vanuit een oprecht gevoel het grote geheel te willen dienen.

Dat laatste wordt lang niet altijd gezien en je wordt daardoor vaak verkeerd en soms ook hard beoordeeld. 


Naarmate je verder op dit pad komt, word je steeds meer, vaak volkomen onbewust, een spiegel voor anderen. Daarop volgen meestal maar twee soorten reacties. Of iemand is er oprecht blij mee, of iemand accepteert de voorgehouden spiegel niet en keert zich van je af. Dat laatste kan heel pijnlijk zijn.

Mijn advies is dan ook: Kies alleen voor deze weg als je diep innerlijk voelt dat dit jouw weg is. Het moet als het ware een roeping zijn.
Roeping is een wat ouderwets overkomend woord, maar het drukt precies uit waar het om gaat. Je moet eigenlijk niet zelf kiezen voor deze weg, maar via je diepere voelen moet je als het ware geroepen worden door het Hogere.