Ultrasoon geluid Verbinding

Ultrasoon geluid is geluid waarvan de frequentie te hoog is om bewust gehoord te kunnen worden.

Ultrasoon geluid kan geproduceerd worden door zeedieren zoals walvissen maar kan ook mechanisch (hondenfluitje) of technisch geproduceerd worden.
Technisch ultrasoon geluid heeft een verstorende werking op ons systeem en op ons 'innerlijk horen'.

Via het innerlijk horen staan we in contact met onze geest.

De spirit, de geest, functioneert als een blauwdruk, te vergelijken met een ‘bouwtekening’ die alle informatie bevat voor de opbouw van je geestelijke aspecten.

Technisch ultrasoon geluid snijdt mensen voor een deel los van de leiding van hun geest, hun spirit. Het gevolg daarvan is dat mensen meer ‘losslaan’ en bijvoorbeeld sneller agressief kunnen worden.

De Ultrasoon geluid Verbinding lost de negatieve gevolgen van ultrasoon geluid op het contact met je eigen geest op, waardoor je weer optimaal door je eigen geest geleid kunt worden.

Het belang van contact met jouw geest

Als je geleid wordt door je geest, dan voel je je verbonden met een aspect dat groter en sterker voelt dan 'jezelf'.
Omdat jij een lichaam, gevoelens en gedachten hebt, kun jij 'uitvoeren' wat de geest zelf niet kan realiseren. Je wordt dus letterlijk door jouw geest geïnspireerd.
In het woord ‘geïnspireerd’ zit ook het woord spirit, met andere woorden geest.

Als je niet geleid wordt door je geest omdat de informatie van jouw geest jou niet kan bereiken, dan voel je je als het ware losgeslagen, stuurloos, alsof je kompas het niet doet en je niet zeker weet of je de juiste richting op gaat.
Je voelt je daardoor afgesneden en dat geeft een zwaar en uitzichtloos gevoel.

Toepassingen van ultrasoon geluid

Ultrasoon geluid heeft veel toepassingen, vooral in de industrie en in de medische wereld, maar ook in het dagelijks leven.

Het hondenfluitje is wellicht de eenvoudigste toepassing van ultrasone trillingen. Een tweede voorbeeld van een toepassing in het dagelijks leven is het verjagen van muizen en andere knaagdieren met behulp van ultrasoon geluid.

Andere toepassingen zijn onder andere de sonar, echoloding, ultrasoon boren (in glas, keramische producten en edelstenen), lassen en reinigen en materiaalonderzoek.

We zijn in deze maatschappij dus allemaal wel ‘in contact’ of in contact geweest met ultrasoon geluid.

Probleem op het schepping niveau

De Ultrasoon geluid Verbinding is een Verbinding uit de categorie Schepping Verbindingen.
Ultrasoon geluid heeft dus een invloed op onze schepping, op de blauwdruk van het mens zijn.

Dat betekent dat - zelfs al zou je nog nooit ‘in contact’ geweest zijn met ultrasoon geluid - je toch voor een deel bent losgesneden van je geest.

Iedereen op Aarde is dus, sinds de introductie van ultrasoon geluid, voor een deel losgesneden van z’n geest. Dat is dus zelfs het geval als je een nog niet ontdekte indiaan bent uit het Amazone oerwoud.
 
Wordt er in jouw directe omgeving ultrasoon geluid toegepast, dan snijdt je dat nog verder los van je geest.

Voor wie?

Iedereen heeft de Ultrasoon geluid Verbinding nodig.

Ultrasoon geluid Verbinding voor een bedrijf of eigen praktijk

De Ultrasoon geluid Verbinding kan ook voor een bedrijf aangevraagd worden. Dit kan alleen in opdracht van de eigenaar of bevoegde directie plaatsvinden.

De Ultrasoon geluid Verbinding zorgt ervoor dat werknemers nog gewetensvoller en daardoor nog meer toegewijd met hun werk bezig zullen zijn.

Let op: De Ultrasoon geluid Verbinding heeft alleen deze werking voor het gehele bedrijf in combinatie met de Neutralisatie Verbinding bedrijf.

De Ultrasoon geluid Verbinding werkt in respect voor de vrije wil. Daarom zal deze Verbinding niet werken voor werknemers die zich niet openstellen voor de werking van deze Verbinding.
Om deze reden is het niet noodzakelijk om de werknemers in te lichten over deze aanschaf.

Als werknemers niet op de hoogte zijn gebracht van de aanschaf van deze Verbinding, dan beslissen zij op het Hoger Zelf niveau of ze zich wel of niet openstellen voor de werking van deze Verbinding. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal een werknemer zich daar niet voor openstellen.

Als de Ultrasoon geluid Verbinding voor een bedrijf wordt aangeschaft, werkt deze voor de werknemers vanzelfsprekend alleen tijdens het werk, dus niet in hun privéleven.

De bijdrage bedraagt € 150,- voor een bedrijf tot maximaal vijf werknemers.
Voor elke werknemer meer wordt de bijdrage met € 30,- verhoogd.

Aantal werknemers
De Verbinding wordt aangevraagd voor het maximaal aantal werknemers dat gedurende de werkweek tegelijkertijd werkt.

Als er niet elke dag even veel werknemers in het bedrijf werken, vraag je de Verbinding aan voor het maximum aantal werknemers dat gedurende de meest arbeidsintensieve dag(en) in de week tegelijkertijd werkzaam is.

Werken er bijvoorbeeld op maandag t/m woensdag elke dag 8 werknemers tegelijk en op donderdag en vrijdag 10, dan vraag je de Verbinding voor 10 personen aan.
Of de werknemers parttime of fulltime werken, maakt daarbij niet uit. Je vraagt de Verbinding dus aan voor 10 werknemers, ongeacht welke werknemers dat zijn.

Heb je bijvoorbeeld 20 parttimers en werken er nooit meer dan 10 tegelijk, dan vraag je de Verbinding dus aan voor 10 werknemers.

Lees ook: Behandelingen en Verbindingen voor bedrijven

Over levens heen

Deze Verbinding werkt ook over levens heen.
Lees meer: Over levens heen

Traject

De Ultrasoon geluid Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ultrasoon geluid Verbinding bedraagt € 140,-.


Ervaringen


Het is zo fijn en compleet
Na de Ultrasoon Geluid Verbinding voelde ik heel diep contact met een deel van mezelf in mijn systeem waar ik eerder niet bij kon. Alsof die verbinding eerder 'gestoord' / verstoord werd.

Het is zo fijn en compleet. Er voelt nu echt een verdieping bij.
Wil O, Gouda

Ervaar scherpe geluiden niet meer als snijdend
“Na het activeren van de Ultrasoon geluid Verbinding voelde ik een aantal minuten drukveranderingen op mijn trommelvliezen, alsof ze werden bijgesteld, elke keer met kleine beetjes, alsof ze heel precies werden gericht.

Nu merk ik dat ik scherpe geluiden niet meer als snijdend ervaar. Ik vind ze nog steeds niet mooi of prettig, maar eerst was het alsof dat soort geluiden dwars door mij heen gingen en nu blijven dit soort geluiden buiten mij.

Als ik het vergelijk met vóór de Ultrasoon geluid Verbinding voel ik nu een stevigheid en een vastberadenheid in mijn systeem. Er is een soort warrigheid verdwenen, ik weet duidelijker wie ik ben en waar ik heen ga.”
Nadia L, Amersfoort