De kosmische dag Aartsengelen

Zoals de kosmische nacht werd begeleid door de kosmische nacht Aartsengelen, zo wordt de kosmische dag begeleid door de kosmische dag  Aartsengelen.

De kosmische dag Aartsengelen bestaan uit drie vrouwelijke Aartsengelen en één mannelijke Aartsengel die gezamenlijk leiding geven aan de ontwikkeling van de kosmische dag.
Eén van de vrouwelijke Aartsengelen leidt deze groep.

Deze leidster van de kosmische dag Aartsengelen geeft ook leiding aan het Wholism Project.

De kosmische nacht Aartsengelen gaven leiding aan de kosmische nacht. Aartsengel Michaël was hun leider.

Groot verschil in de wijze van leiding geven

De wijze van leiding geven van de kosmische dag Aartsengelen aan de kosmische dag is volkomen verschillend van de wijze waarop de kosmische nacht Aartsengelen leiding hebben gegeven aan de kosmische nacht.

De kosmische nacht Aartsengelen gaven op een afstandelijke wijze leiding aan de kosmische nacht. Zij zaten bij wijze van spreken hoog op hun troon.

De kosmische dag Aartsengelen staan veel dichter bij de mens en geven op een persoonlijke en betrokken wijze leiding aan de kosmische dag.

Het verschil in de wijze van leiding geven is letterlijk en figuurlijk een verschil van dag en nacht.

De komst van de kosmische dag Aartsengelen

Wij, Bas en Maria, hebben de komst van de kosmische dag Aartsengelen heel bewust meegemaakt. Dat was een onverwachte en bijzondere ervaring.

Op 11 juni 2009 richtten we ons tot onze begeleiders en ontdekte dat de vier kosmische nacht Aartsengelen die ons Project tot dan toe hadden begeleid, er niet meer waren.


Ongeveer een uur later toen wij, Bas en Maria, ons weer op de Aartsengelen richtten, voelden we dat er nu vrouwelijke Aartsengelen waren in plaats van mannelijke.

Dit was een bijzonder intense ervaring waarbij de Aartsengelen die de kosmische nacht hebben begeleid, zijn vervangen door Aartsengelen die de kosmische dag begeleiden.

Leiding geven aan het Wholism Project

De leidster van de kosmische dag Aartsengelen geeft, zoals in de inleiding al aangegeven, ook leiding aan het Wholism Project.

Het Wholism Project vormt de Aardse handen en voeten van de kosmische dag Aartsengelen.
Via het Wholism Project kunnen zij hun beleid op Aarde gestalte geven om zo stap voor stap de kosmische dag te laten intreden.

Om deze reden hebben wij, Bas en Maria, heel frequent contact met de leidster van de kosmische dag Aartsengelen.

Het contact tussen haar en ons is echt persoonlijk. Er is in de loop van de tijd een diepe waardering en wederzijds respect voor elkaar ontstaan. We hebben echt een warme band met haar.
Het is ook heerlijk om voor haar te werken. Wij, Bas en Maria, doen dat dan ook met hart en ziel.

Onze samenwerking

Onderstaand geven we een indruk van de wijze waarop de kosmische dag Aartsengelen met ons, Bas en Maria, dagelijks samenwerken en ons leiden.

De kosmische dag Aartsengelen leiden ons en daarmee het Wholism Project onder andere als volgt:

  • de kosmische dag Aartsengelen leiden ons door allerlei ontwikkelingen heen. 
Deze ontwikkelingen vormen de basis van de ontwikkeling van de behandelingen, Kantelingen, Impuls oefeningen en Wholistische bewegingsoefeningen.
  • de Aartsengelen ontwikkelen samen met ons de Verbindingen
  • zij ontwikkelen samen met ons het nieuwe systeem dat in 2019 geïntroduceerd wordt
  • zij geven ons aan aan welke projecten we het beste prioriteit kunnen geven
  • zij geven ons, indien nodig, met respect en begrip aan hoe onze werkhouding verder verbeterd kan worden
  • wij kunnen ten alle tijden vragen aan hen stellen


We kunnen niet anders zeggen dan dat er in de loop van de tijd een bijzonder fijne samenwerking is ontstaan met een diepgaand wederzijds respect en begrip voor elkaar.

Introductie van de kosmische dag

Geleid door de kosmische dag Aartsengelen introduceren wij, Bas en Maria, stap voor stap de kosmische dag op Aarde.

Wij doen dat in eerste instantie door - onder andere - behandelingen, Verbindingen, Impuls oefeningen, bewegingsoefeningen en Kantelingen, die wij via de kosmische dag Aartsengelen doorkrijgen, te introduceren.

Mensen die behandelingen, Verbindingen, Impuls oefeningen, bewegingsoefeningen en/of Kantelingen van het Wholism Project ontvangen, maken ontwikkelingen door die hen stap voor stap helpt om hun kosmische nacht verleden op te lossen en zich richting de kosmische dag te ontwikkelen.

Overvloed in plaats van tekort

Het grote verschil tussen de kosmische nacht en de kosmische dag is de ontwikkelingsrichting van beide tijdperken.

In de kosmische nacht was het de bedoeling dat we ons steeds verder met de materie moesten verbinden. Het was een ontwikkeling vanuit onze Goddelijke oorsprong - met zijn oneindig hoge trilling - richting de materie.

We gingen tijdens de kosmische nacht als het ware steeds dieper het donker in, steeds verder van onze Bron af en dat ging gepaard met een diep gevoel van tekort en daardoor met veel angst.

In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons vanuit onze verbinding met de materie opnieuw gaan verbinden met het Goddelijke.

We ontwikkelen ons daarmee - in contact blijvend met de materie - richting het Licht, waardoor liefde, licht en eenheid leidend worden. Zo ontstaat er een gevoel van overvloed.

De ontwikkelingsrichting van de kosmische nacht en kosmische dag zijn dus tegenovergesteld.

Lees meer: Het verschil tussen kosmische nacht en dag

Geen contact mogelijk

Het is niet mogelijk om als cliënt contact te maken met de kosmische dag Aartsengelen.
Bewuste communicatie met hen is dus niet mogelijk.

Je kunt de kosmische dag Aartsengelen dus ook geen vragen stellen of een verzoek tot hen richten. Zij mogen daar niet op ingaan.

Lees meer:
Het verschil tussen kosmische nacht en dag
De begindatum van de kosmische dag
Leven in een overgangstijd