Begeleiding Verbindingen traject

Het Wholism Project zal een revolutionair nieuw systeem gaan introduceren, waarin onder andere de huidige behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen,Tools en Wholistische bewegingsoefeningen op een geheel nieuwe wijze gegeven en ontvangen zullen worden.

Het opbouwen en doorvoeren van dit nieuwe systeem kost veel tijd.
Om deze reden is vanaf 18 augustus 2018 een aanzienlijk deel van de Verbindingen niet meer online aan te vragen via onze website.

In plaats daarvan kun je wel een Begeleiding Verbindingen traject aanvragen. Je ontvangt in het Begeleiding Verbindingen traject automatisch die Verbindingen die voor jou het meest van belang zijn.

De kosmische dag Aartsengelen, die het Wholism Project leiden, voelen daarbij in welke Verbindingen op dat moment het meest belangrijk voor jou zijn.

Het bijzondere van het Begeleiding Verbindingen traject is dat je de Begeleiding Verbindingen in de vorm van bouwsteentjes ontvangt, dus niet als losse Verbindingen.

De kosmische dag Aartsengelen vervlechten de Begeleiding Verbindingen met jouw systeem, waardoor ze dieper in jou kunnen doorwerken en daardoor nog krachtiger en effectiever werken.

In het Begeleiding Verbindingen traject ontvang je geen activatie e-mails voor Verbindingen, omdat je de Verbindingen in de vorm van bouwsteentjes ontvangt en ze dus niet zelf activeert.

Voordat we iets meer over het Begeleiding Verbindingen traject vertellen, gaan we eerst in op de rol van de kosmische dag Aartsengelen binnen het Wholism Project.

De kosmische dag Aartsengelen

De kosmische dag Aartsengelen begeleiden de kosmische dag, een periode van 300.000 jaar waarin de mens zich vanuit haar verbinding met de materie weer dieper met het Hogere, met het Goddelijke zal gaan verbinden.

Het Wholism Project wordt geleid en begeleid door de kosmische dag Aartsengelen. Het Wholism Project vormt als het ware de Aardse handen en voeten van de kosmische dag Aartsengelen en speelt zo een rol in de huidige overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag.

Bas en Maria die leiding geven aan het Wholism Project, aarden daarbij de heel hoge trillingen van de kosmische dag Aartsengelen.
Bas en Maria transformeren deze trillingen zo, dat ze compatibel voor je zijn als je die door middel van een behandeling, Verbinding, Kanteling of Impuls oefening van het Wholism Project ontvangt.

Op dezelfde wijze aarden wij, Bas en Maria, ook de heel hoge trillingen van het Begeleiding Verbindingen traject.

Lees meer:
Kosmische dag Aartsengelen

Het voorrecht van begeleiding door kosmische dag Aartsengelen

Volledig maatwerk

De essentie van het Begeleiding Verbindingen traject is dat je een door jou gewenst aantal Verbindingen per maand ontvangt, zonder dat je weet welke Verbinding je op welk moment ontvangt.

Je ontvangt daarbij exact die Verbindingen die voor jou het meest optimaal zijn.

De kosmische dag Aartsengelen weten welke Verbindingen jij al ontvangen hebt en welke Verbindingen op dat moment het beste aansluiten op jouw ontwikkeling.
Je hoeft dus zelf geen keuze te maken uit het aanbod van Begeleiding Verbindingen en ontvangt exact die Begeleiding Verbindingen die jij op dat moment het meest nodig hebt.

Daarnaast ontvang je de Begeleiding Verbindingen niet één voor één als losse Verbindingen, maar in de vorm van bouwsteentjes die verweven worden met jouw systeem.
Je ontvangt dus nog veel meer maatwerk dan wanneer je zelf ‘losse’ Verbindingen zou uitkiezen.

Je kunt zelf bepalen hoeveel Begeleiding Verbindingen je per maand wilt ontvangen door de gewenste maandbijdrage te kiezen.

Zwanger
Als een vrouw zwanger is en een Traject ontvangt, ontvangt de baby dat Traject niet.
 
De reden daarvoor is dat de moeder tijdens een Traject maatwerk voor zichzelf ontvangt, maar maatwerk voor de moeder is geen maatwerk voor de baby.

Welke Verbindingen worden als Begeleiding Verbindingen aangeboden? 

De volgende (categorieën) Verbindingen worden als Begeleiding Verbindingen aangeboden:
 

Antenne Verbindingen alle
Beïnvloeding Verbindingen gedeeltelijk
Bezieling Verbindingen gedeeltelijk
Engel Verbindingen alle
Hulp Verbindingen alle
Schepping Verbindingen alle
Talent Verbindingen gedeeltelijk


Beïnvloeding Verbindingen 
De volgende Beïnvloeding Verbinding wordt in het Begeleiding Verbindingen Traject aangeboden:

Zwart wit Verbinding huis
De Zwart wit Verbinding huis kan alleen ontvangen worden in het Begeleiding Verbindingen traject als je de Neutralisatie Verbinding huis, die noodzakelijk is voor deze Verbinding, persoonlijk hebt ontvangen.
Je moet de Neutralisatie Verbinding huis dus voor jouw eigen profiel hebben aangevraagd.

Overige Zwart wit Verbindingen
Het is op dit moment op energieniveau nog niet mogelijk om de overige Zwart wit Verbindingen in het Begeleiding Verbindingen traject aan te bieden.

Als je de Zwart wit Verbinding huis in het Begeleiding Verbindingen traject ontvangt, word je tijdelijk persoonlijk beschermd tegen zwarte wolken op je werk, in de auto, boot en caravan of tent, totdat de overige Zwart wit Verbindingen in het Begeleiding Verbindingen traject aangeboden kunnen worden.

Let op: deze tijdelijke persoonlijke bescherming werkt alleen als je de voor jou benodigde Neutralisatie Verbindingen persoonlijk ontvangen hebt.
Je moet de betreffende Neutralisatie Verbindingen dus voor jouw eigen profiel hebben aangevraagd.


Bezieling Verbindingen
De volgende Bezieling Verbindingen worden als Begeleiding Verbindingen aangeboden:

Apparaat bezieling Verbinding huis
De Apparaat bezieling Verbinding huis kan alleen ontvangen worden in het Begeleiding Verbindingen traject als je de Neutralisatie Verbinding huis, die noodzakelijk is voor deze Verbinding, persoonlijk hebt ontvangen.
Je moet de Neutralisatie Verbinding huis dus voor jouw eigen profiel hebben aangevraagd.

Overige Apparaat bezieling Verbindingen
Het is op dit moment op energieniveau nog niet mogelijk om de overige Apparaat bezieling Verbindingen in het Begeleiding Verbindingen traject aan te bieden.

Als je de Apparaat bezieling Verbinding huis in het Begeleiding Verbindingen traject ontvangt, word je tijdelijk persoonlijk beschermd tegen onbezielde apparaten op je werk en in de auto, totdat de overige Apparaat bezieling Verbindingen in het Begeleiding Verbindingen traject aangeboden kunnen worden.

Let op: deze tijdelijke persoonlijke bescherming werkt alleen als je de voor jou benodigde Neutralisatie Verbindingen persoonlijk ontvangen hebt.
Je moet de betreffende Neutralisatie Verbindingen dus voor jouw eigen profiel hebben aangevraagd.

Bezieling Verbinding huis
De Bezieling Verbinding huis kan alleen ontvangen worden in het Begeleiding Verbindingen traject als je de Neutralisatie Verbinding huis, die noodzakelijk is voor deze Verbinding, persoonlijk hebt ontvangen.
Je moet de Neutralisatie Verbinding huis dus voor jouw eigen profiel hebben aangevraagd.

Waarom de Neutralisatie Verbindingen persoonlijk ontvangen?
Als je de bovenstaande Verbindingen via het Begeleiding Verbindingen Traject hebt ontvangen, heb je die verweven ontvangen, dus helemaal op jou persoonlijk afgestemd.

Het is dan van belang dat je de Neutralisatie Verbindingen die noodzakelijk zijn voor de ontvangst van bovenstaande Verbindingen ook persoonlijk ontvangt.

Hoe weet ik welke Verbindingen door mij ontvangen zijn?

Je ontvangt de Verbindingen in het Begeleiding Verbindingen traject op een vervlochten wijze. Daardoor is het niet goed mogelijk om vast te stellen welke Verbindingen je ontvangen hebt.

Bovendien zullen deze Verbindingen nooit meer als ‘losse’ Verbindingen aangeboden worden, je zult ze dus nooit meer apart aan kunnen vragen.
Deze Verbindingen zullen dus voortaan altijd in traject vorm aangeboden worden, waarbij de kosmische dag Aartsengelen kiezen welke Verbindingen voor jou op elk moment prioriteit hebben.

Door te kiezen voor de hoogte van jouw maandbijdrage bepaal je zelf hoeveel verschillende Verbindingen je per maand gaat ontvangen.
De kosmische dag Aartsengelen bepalen vervolgens op elk moment welke Verbindingen het meest ondersteunend voor jouw ontwikkeling zijn.

Wij, Bas en Maria, gaan om deze redenen dus niet invoelen welke van de aangeboden Verbindingen je al ontvangen hebt. Het is ook niet van wezenlijk belang om dat te weten.

Geen activatie e-mails

In jouw Begeleiding Verbindingen traject ontvang je geen activatie e-mails voor Verbindingen, omdat je de Verbindingen in de vorm van bouwsteentjes ontvangt en ze dus niet zelf activeert.

Benodigde Verbindingen voor een workshop of praktische toepassing

Er zijn een aantal Verbindingen die je nodig hebt voor deelname aan een workshop of voor een praktische toepassing.
Om deze reden is het volkomen begrijpelijk dat je graag wilt weten of je de daarvoor benodigde Verbinding(en) ontvangen hebt in jouw Begeleiding Verbindingen traject.

Het gaat hierbij om de Verbindingen in het onderstaande overzicht.
 

Workshop of praktische toepassing       
Benodigde Verbinding(en)
Bh's zonder ontwikkeling remmende werking Gevoelswereld Verbinding
Zijden beddengoed en kleding            
vanwege ontwikkeling bevorderende werking
Gevoelswereld Verbinding
Zijde Verbinding
Zijden bh's en zijden (bh-)hemdjes           
vanwege ontwikkeling bevorderende werking
Gevoelswereld Verbinding
Zijde Verbinding
Tepel Verbinding
Zijde verzorgingsproducten               
vanwege ontwikkeling bevorderende werking   
of 'doorvoelen met zijde'
Gevoelswereld Verbinding
Zijde Verbinding
Workshop doorvoelen met zijde Gevoelswereld Verbinding
Zijde Verbinding
Engel contact workshop Waakhond Verbinding
Engel contact Verbinding
Optimalisatie Jemako schoonmaakproducten   

Schoonmaak Verbinding

 

Spelregels
Als je één of meerdere van de bovenstaande Verbindingen nodig hebt voor een workshop of een praktische toepassing, dan wil je natuurlijk zeker weten dat je die Verbinding ook op tijd ontvangt in jouw Begeleiding Verbindingen traject.
Uiteraard houden de kosmische dag Aartsengelen hier rekening mee.

Voorbeeld 1
Geef je je op voor de Engel contact workshop en heb je daarvoor de Waakhond Verbinding en de Engel contact Verbinding nodig, dan zorg je ervoor dat je ruim vóór de Engel contact workshop een (extra) maandbijdrage van (minimaal) € 200,- overmaakt.

De Aartsengelen zorgen er dan voor dat je op tijd gebruik kunt maken van de mogelijkheden van beide Verbindingen.

Heb je de Waakhond Verbinding al eerder 'los' ontvangen, zorg er dan voor dat je ruim vóór de Engel contact workshop een (extra) maandbijdrage van (minimaal) € 100,- overmaakt, zodat je de Engel contact Verbinding in het Begeleiding Verbindingen traject kunt ontvangen.

Voorbeeld 2

Als je zijde verzorgingsproducten aanschaft, met de bedoeling om daarmee te gaan 'doorvoelen met zijde', of zijden beddengoed aanschaft vanwege de ontwikkeling bevorderende werking, dan zorgen de Aartsengelen ervoor dat jij de Zijde Verbinding binnen jouw Begeleiding Verbindingen traject ontvangt.

Let op: Voor de ontvangst van de Zijde Verbinding is de Gevoelswereld Verbinding noodzakelijk. 
Heb je de Gevoelswereld Verbinding nog niet 'los' ontvangen, dan heb je dus een maandbijdrage van minimaal € 200,- nodig om beide Verbindingen te kunnen ontvangen. 


Je zorgt er dus zelf voor dat jouw maandbijdrage toereikend is voor de Verbinding(en) die jij die maand nodig hebt voor specifieke praktische toepassingen.


De Verbindingen waarvoor deze 'regeling' geldt, staan in het bovenstaande overzicht.

Voor alle overige Verbindingen geldt dat de Aartsengelen voor jou kiezen welke Verbindingen voor jou de meeste prioriteit hebben.

'Niet geïntroduceerde' Verbindingen ontvangen

Veel mensen hebben - heel begrijpelijk - het idee dat er alleen nieuwe Verbindingen geïntroduceerd worden in het Begeleiding Verbindingen Traject op het moment dat zo'n nieuwe Verbinding op de website geïntroduceerd wordt met een tekst.

Sinds februari 2019 is het mogelijk geworden om nieuwe Verbindingen te ontvangen binnen het Begeleiding Verbindingen Traject die nog niet op de website geïntroduceerd zijn.
Er komen per week gemiddeld 8 nieuwe Verbindingen bij die bedoeld zijn voor het Begeleiding Verbindingen Traject.

Omdat het echt ondoenlijk veel werk is om deze nieuwe Verbindingen - zeker tijdens de voorbereidingen van de nieuwe website - allemaal te introduceren, is het een uitkomst dat deze Verbindingen nu ook zonder introductie op de website via het Begeleiding Verbindingen Traject ontvangen kunnen worden.

In de tekst Het belang van het introductiemoment van de nieuwe website kun je hier meer over lezen.

Online aangevraagde Verbindingen

In het Begeleiding Verbindingen Traject ontvang je Verbindingen in de vorm van bouwsteentjes die als het ware met jouw systeem vervlochten worden.
Ze kunnen daardoor dieper doorwerken, waardoor hun werking krachtiger wordt.

Als je het Begeleiding Verbindingen Traject ontvangt, heeft dat ook een effect op de Verbindingen die je online hebt aangevraagd.

Ook deze Verbindingen, die je na de ontvangst van een activatie e-mail zelf geactiveerd hebt, worden tijdens jouw Begeleiding Verbindingen Traject door de kosmische dag Aartsengelen vervlochten met jouw systeem waardoor ze dieper kunnen doorwerken en je nog meer van jouw reeds ontvangen Verbindingen profiteert.

Niet combineerbaar met koffie, alcohol en/of drugs

Het Begeleiding Verbindingen traject is niet combineerbaar met het gebruik van koffie, alcohol en drugs.

Als je tijdens een Traject - of tijdens een zelfgekozen pauze van jouw Traject - koffie, alcohol en/ of drugs gebruikt, kun je niet verder gaan met jouw Traject.
De kosmische dag Aartsengelen stoppen dan definitief met jouw begeleiding.
In het artikel Ontwikkeling remmende invloeden kun je hier meer over lezen.

Geen koffie, cola en cafeïnehoudende producten
Tijdens het volgen van een Traject - of tijdens een pauze daarvan - is het gebruik van de volgende producten niet toegestaan: 

 • koffie
 • cafeïnevrije koffie
 • cafeïnehoudende dranken
 • mokka 
 • cola
 • energy drink
 • sportdrank, zowel met als zonder cafeïne
 • cafeïnehoudende voedingsmiddelen
 • toetjes, gebak, ijs, chocolade en bonbons - met koffie en/of mokka *
 • tiramisu 


* Chocolade waaraan geen extra koffie of mokka is toegevoegd, is geen probleem.
Chocolade bevat van nature ook wat cafeïne, maar het effect daarvan wordt geneutraliseerd door andere stoffen die de chocolade bevat.


Geen alcohol en alcoholhoudende producten
Tijdens het volgen van een Traject - of tijdens een pauze daarvan - is het gebruik van de volgende producten niet toegestaan:

 • alcoholische dranken
 • voedingsmiddelen waarin alcohol verwerkt is
 • toetjes, gebak, ijs, chocolade en bonbons - met alcohol
 • tiramisu

 
Drugs
Tijdens het volgen van een Traject - of tijdens een pauze daarvan - is het gebruik van de volgende producten niet toegestaan:

 • softdrugs*
 • harddrugs
 • partydrugs
 • lachgas
 • Ayahuasca

en

 • elke andere soort drug

 

** Let op: Als je in een ruimte bent waar anderen blowen, dan kun je daar ook high van worden.
Het is daarom heel belangrijk om een ruimte waar geblowd wordt, zodra je dat merkt of ruikt, direct te verlaten.
Doe je dat niet dan riskeer je dat je Traject of jouw Trajecten stoppen.


Roken
Vanzelfsprekend is roken slecht voor je geestelijke en lichamelijke gezondheid, maar roken verstoort jouw Persoonlijke Aartsengel ondersteuning niet.

Roken zorgt er wel voor dat je op een minder goede wijze door jouw ontwikkelingen gaat.
In het artikel Ontwikkeling remmende invloeden kun je hier meer over lezen.

Niet mogelijk voor bedrijven, dieren en planten

Het Begeleiding Verbindingen traject is niet bedoeld voor bedrijven, dieren, planten of tuinen.

Het blijft wel mogelijk om een aantal Verbindingen voor bedrijven, dieren en tuinen online aan te vragen.


Bedrijven

Voor bedrijven kunnen alleen de Neutralisatie Verbindingen voor bedrijven online aangevraagd worden.


Dieren

Voor dieren kan alleen de Dier Verbinding online aangevraagd worden.


Tuinen

Voor tuinen blijven alle Verbindingen in de categorie Bodem, plant en dier online aan te vragen.
Voor planten en tuinen verandert er dus niets.
 

Toekomstige Trajecten voor bedrijven, dieren en tuinen

In de toekomstige Trajecten voor bedrijven, dieren en tuinen kunnen alle Verbindingen en andere Ontwikkelingsmogelijkheden ontvangen worden die speciaal op het betreffende bedrijf, het dier of de tuin afgestemd zijn.

Hoe werkt het?

Je kunt zelf het aantal Begeleiding Verbindingen bepalen dat je per maand ontvangt, door een keuze te maken uit de onderstaande 4 maandbijdragen voor jouw Begeleiding Verbindingen traject:
 

Aantal Begeleiding Verbindingen per maand Maandbijdrage *
1 Begeleiding Verbinding € 100,-
2 Begeleiding Verbindingen € 200,-
4 Begeleiding Verbindingen € 400,-
8 Begeleiding Verbindingen € 800,-


* De kosmische dag Aartsengelen hebben ervoor gekozen om de bijdragen voor het Begeleiding Verbindingen Traject in januari 2023 niet te verhogen.


Let op: Lees eerst de informatie onder het kopje Aanvraagprocedure Begeleiding Verbindingen traject hieronder.

Geen lange termijn verplichting
Je kunt na elke maand stoppen of doorgaan.
Het Begeleiding Verbindingen traject stopt automatisch als je geen nieuwe maandbijdrage meer overmaakt.
Je gaat dus geen verplichting voor een langere termijn aan.Overstappen op een andere maandbijdrage
Je kunt elke maand jouw gewenste maandbijdrage van € 100,-, € 200,-, € 400,- of € 800,- opnieuw bepalen.

Het is niet mogelijk om halverwege een maand extra bij te betalen voor een hogere maandbijdrage omdat je halverwege de maand toch liever extra Begeleiding Verbindingen wilt ontvangen.

Een extra maandbijdrage overmaken is alleen mogelijk als je de betreffende Begeleiding Verbindingen snel nodig hebt voor deelname aan de Engel contact workshop of de Workshop doorvoelen met zijde.
Zie ook de informatie onder het kopje Benodigde Verbindingen voor een workshop of praktische toepassing.

Beginnen op elke gewenste werkdag van de maand
Je kunt op elke door jou gewenste werkdag van de maand beginnen met jouw Begeleiding Verbindingen traject.

Aanvraagprocedure Begeleiding Verbindingen traject 

De aanvraagprocedure voor het Begeleiding Verbindingen traject is zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Volg de onderstaande stappen zorgvuldig op:

Drie stappen

De aanvraagprocedure voor het Begeleiding Verbindingen traject bestaat uit de volgende drie stappen:

 1. Aanmelding
 2. Bijdrage kiezen
 3. Bijdrage overmaken met de juiste omschrijving

1. Aanmelding

De aanmeldingsprocedure is verschillend:

 • als je voor het eerst bij het Wholism Project komt of alleen Verbindingen hebt ontvangen

of

 • als je je al langer ontwikkelt met behulp van het Wholism Project

1A. Voor het eerst bij het Wholism Project

Ben je nieuw bij het Wholism Project of heb je tot nu toe alleen Verbindingen ontvangen, dan is het noodzakelijk om eerst een essentiële keuze te maken, voordat je contact met ons, Bas en Maria opneemt.

Lees om deze reden eerst de tekst Een essentiële keuze.
De werking van de kosmische dag methode van het Wholism Project staat lijnrecht tegenover de werking van kosmische nacht methoden en -producten.

De diepgaande werking van de methode van het Wholism Project is daarom niet combineerbaar met een groot aantal gangbare kosmische nacht methoden en -producten. 

Gebruik je andere heelwijzen, methoden en producten:

 • maak dan een lijst van de heelwijzen, methoden en producten die je gebruikt
 • ga vervolgens na met behulp van de Alfabetische lijst combineerbaarheid of deze combineerbaar zijn met de methode van het Wholism Project


Zijn de door jou gebruikte heelwijzen, methoden en producten niet combineerbaar, maak dan de essentiële keuze tussen de methode van het Wholism Project en de methoden die je tot nu toe toegepast hebt.

Maak je de definitieve keuze voor het Wholism Project, mail dan eerst naar Bas en Maria om je aan te melden voor het Begeleiding Verbindingen project.
 

Persoonlijke gegevens
Mail ons:

 • jouw voor- en achternaam

en

 • stuur ons een recente (pas)foto waar jouw gezicht aan de voorzijde duidelijk op te zien is

1B. Al bekend bij het Wholism Project: aanmelding per e-mail niet nodig

Heb je al eerder behandelingen, Impuls oefeningen of Kantelingen ontvangen, dan hoef je ons, Bas en Maria niet te mailen om je aan te melden voor het Begeleiding Verbindingen traject.

Je hoeft dan alleen stap 2 en 3 uit te voeren.

2. Bijdrage kiezen

Je kunt zelf het aantal Begeleiding Verbindingen bepalen dat je per maand ontvangt, door een keuze te maken uit de onderstaande 4 maandbijdragen voor jouw Begeleiding Verbindingen traject:
 

Aantal Begeleiding Verbindingen per maand Maandbijdrage
1 Begeleiding Verbinding € 100,-
2 Begeleiding Verbindingen € 200,-
4 Begeleiding Verbindingen € 400,-
8 Begeleiding Verbindingen € 800,-


Bij het bepalen van de hoogte van jouw maandbijdrage is het aan te raden om in overweging te nemen of je tegelijkertijd ook:

en/of

wilt ontvangen.

We adviseren je om deze drie begeleidingsvormen te combineren en ze dus alle drie aan te vragen.

3. Bijdrage overmaken met de juiste omschrijving

Het is van essentieel belang om de juiste omschrijving te vermelden bij het overmaken van jouw maandbijdrage.
Lees de onderstaande instructies daarom zorgvuldig door en ga niet overhaast te werk.

Juiste omschrijving bij overboeking heel belangrijk
Je maakt jouw bijdrage van € 100,-, € 200,-, € 400,- of € 800,- over naar de onderstaande rekening onder vermelding van: 

........Begeleiding Verbindingen traject + jouw voor- en achternaam.


Let op: Zonder de juiste omschrijving ontvang je geen Begeleiding Verbindingen traject

Betaalgegevens
Rabobank rekening: NL  98 RABO 03576 11 101 t.n.v. Stichting Wholisme, Den Haag.

Vanuit het buitenland IBAN nummer: NL  98 RABO 03576 11 101 en Swift code: RABONL2U

Geen bijdragen samenvoegen
Wil je naast jouw Begeleiding Verbindingen traject ook Persoonlijke Aartsengel ondersteuning en/of Persoonlijke Aartsengel begeleiding aanvragen, maak dan elke bijdrage apart over met de bijbehorende omschrijving en jouw voor- en achternaam.

Wil je voor meerdere gezinsleden begeleiding aanvragen, maak dan ook voor elk gezinslid en voor elke begeleidingsvorm een aparte bijdrage over met de juiste omschrijving(en) inclusief de voor- en achternaam van het betreffende gezinslid.

Automatische overboeking
Wil je zeker weten dat jouw Begeleiding Verbindingen traject elke maand zonder onderbreking doorgaat, zorg dan voor een automatische overschrijving van de door jou gewenste maandbijdrage:

 • met de juiste omschrijving

en

 • jouw voor- en achternaam


Je bent dan zeker dat jouw overboeking correct en op tijd is en hebt er verder geen omkijken meer naar.

Aanvang Begeleiding Verbindingen traject

Zodra jouw bijdrage is bijgeschreven op de rekening van Stichting Wholisme, begint jouw Begeleiding Verbindingen traject automatisch om 20:00 uur plaatselijke tijd, ongeacht waar jij woont of waar jij je op dat moment bevindt.

Raadpleeg jouw bank om na te gaan hoe lang het duurt voordat het bedrag overgeschreven is op de Rabobank rekening van Stichting Wholisme.

Houd er rekening mee dat een aantal banken een overschrijving alleen tijdens werkdagen verwerken, dus niet tijdens weekeinden.
Jouw Begeleiding Verbindingen traject kan vanwege deze praktische reden alleen op werkdagen beginnen.

De Aartsengelen zien welke bijdrage jij hebt overgemaakt en stellen de intensiteit van hun Begeleiding Verbindingen traject daar op in.
Om te kunnen zien welke bijdrage jij hebt overgemaakt, hebben ze geen pasjes of inlogcodes nodig :~)

Geen bevestiging
Je ontvangt geen bevestiging van de aanvang van het Begeleiding Verbindingen traject.

Bewust ervaren
Het is mogelijk om de aanvang van jouw Begeleiding Verbindingen traject bewust te ervaren, als je de gevoeligheid hebt om subtiele energie veranderingen bewust te ‘registreren’.

Ervaar je de aanvang van jouw Begeleiding Verbindingen traject niet bewust, dan betekent het niet dat er iets misgegaan is. De Aartsengelen werken namelijk zeer stipt en vergeten nooit iets.

Niet communiceren met de Aartsengelen

De kosmische dag Aartsengelen communiceren niet op bewust niveau met jou.
Het is daarom ook niet mogelijk en ook niet de bedoeling om de Aartsengelen vragen te stellen of zelf om hulp te vragen.

Ervaringen met het Begeleiding Verbindingen traject

Positieve ervaringen met het Begeleiding Verbindingen traject ontvangen wij, Bas en Maria graag.

Geen antwoord

Bas en Maria beantwoorden vragen over reacties die je hebt naar aanleiding van het Begeleiding Verbindingen traject niet.

Algemeen advies

We kunnen ons voorstellen dat je ons om advies wilt vragen welke van de onderstaande drie begeleidingsvormen voor jou het meest noodzakelijk zijn:


Ons advies is om deze drie begeleidingsvormen alle drie aan te vragen, dus met elkaar te combineren. De kosmische dag Aartsengelen kunnen jou dan het beste begeleiden.
De drie begeleidingsvormen werken duidelijk aanvullend op elkaar.

Geen persoonlijk advies
Als je een keuze wilt maken tussen deze drie begeleidingsvormen, geven Bas en Maria jou daar geen persoonlijk advies in.
Bas en Maria adviseren jou ook niet persoonlijk in de keuze voor een maandbijdrage.
Je kunt hierin zelf ervaring opdoen door het eenvoudigweg een maand of langer te proberen.

Behandelingen en begeleiding via Wholistic Partners

Het Begeleiding Verbindingen traject is combineerbaar met begeleiding en behandelingen door onze Wholistic Partners.


Je kunt onder andere de volgende behandelingen en begeleiding bij hen aanvragen:


Vanzelfsprekend is begeleiding door Wholistic Partners niet kosteloos en geven zij om deze reden ook geen gratis e-mail begeleiding.

 

Een ervaring


Het voelt zo zacht en liefdevol

Wat maakt het veel verschil uit met zelfs de minimale ondersteuning van de Persoonlijke Aartsengel ondersteuning, de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en het Begeleiding Verbinding traject.

Het voelt zo zacht en liefdevol als een zacht regenbuitje op de verbrande aarde. Waren de laatste dagen erg lastig met veel verdriet, nu voelt het echt alsof ik ondersteund wordt door een zachte omhulling-omhelzing.
Alles is nog voelbaar, maar ik wordt echt geholpen, onvoorstelbaar.
Dini V, Luttenberg