De ontwikkeling
van de producten en Verbindingen

In de ontwikkeling van de producten en de Verbindingen heeft de kinesiologische armtest een belangrijke rol gespeeld.

Kinesiologie


In de periode van 1989 tot 1994 heeft Bas van Woelderen, samen met een andere therapeute, de basis gelegd voor een energetische structuur die wij nu de ‘moeder-piramiden’ noemen.

In deze moeder-piramiden is alle kosmische informatie voor de Verbindingen en de producten opgeslagen. Zij gingen er hierbij van uit, dat de antwoorden op alle vragen ergens in dit universum aanwezig zijn, maar dat wij daar met onze hersenen vaak geen toegang toe hebben.


 

Door middel van de kinesiologische armtest kun je echter op eenvoudige wijze je hersenen omzeilen en je lichaamsintelligentie aanspreken. We zijn immers allemaal verbonden met een alles omvattend veld van oneindige frequenties. Door jezelf leeg te maken, goed te aarden en zuiver af te stemmen kun je vragen stellen en je lichaam, je systeem, antwoord laten geven.

Hoe werkt kinesiologie?


Vaak wordt er gebruik gemaakt van een proefpersoon.

Deze steekt zijn/haar arm zijwaarts uit en de tester drukt de arm naar beneden.
Is het antwoord op de vraag bevestigend ("ja") dan kan de proefpersoon zijn/haar arm zonder veel moeite in positie houden.
Is het antwoord op de vraag negatief ("nee") dan drukt de tester gemakkelijk de arm naar beneden.


Op deze manier kan een geoefend kinesioloog op vrijwel alle vragen antwoord krijgen.

Lees meer over de kinesiologische armtest.

Symbolen


Het werd door de het stellen van vele vragen duidelijk dat het mogelijk was om hoge kosmische energieën te ontvangen en bruikbaar te maken voor genezing.

In eerste instantie gebeurde dat door symbolen te ontwerpen met behulp van de armtest.
Je zet dan simpelweg een pen op een stukje ruitjespapier en vraagt of je een horizontale of verticale lijn moet zetten. Vervolgens vraag je hoeveel hokjes. Een, twee, drie? Enzovoort.

Het was een monnikenwerk maar zo werden in de eerste jaren vele duizenden symbolen getekend. Ieder met een andere energie en een ander doel.

Piramide


Elk symbool werd vervolgens onder een piramide gelegd. Deze piramide heeft hoeken van 60 graden omdat deze verhoudingen aansluiten bij de wetmatigheden van de kosmische dag.


In de loop van de tijd zijn er verschillende piramides gebruikt van verschillende materialen.
De symbolen dienden steeds voor een bepaalde tijd onder de piramide te blijven liggen. Dit varieerde van één tot enkele uren. Soms een dag. Ook dit werd steeds getest.


Na die tijd kon het symbool onder de piramide uitgehaald worden en dan bleek dat de piramide de energie van het symbool in zich had opgenomen. Als een harde schijf van een computer die van data wordt voorzien.

Op deze manier ontstond een 'databank' met een enorme hoeveelheid spirituele informatie.

Zeezout als informatiedrager


Als er dan een beetje zeezout onder deze piramide werd geplaatst, dan bleek dat dit zeezout de informatie van de piramide in zich opnam.

Het is bekend dat kristallen heel goed in staat zijn om informatie te dragen. Denk maar aan het ontvangstkristal in oude transistorradio's en aan de beroemde kristallen schedels. Ook de silicium waar al onze computerchips op draaien zijn kristallen.


Op deze manier werd de kosmische informatie bruikbaar gemaakt voor verschillende doeleinden. Het kon op het lichaam gedragen worden, ingenomen worden of op bepaalde plekken worden neergelegd, afhankelijk van het doel en de soort informatie waar het zout mee verrijkt was.


Zo zijn in de loop van die eerste jaren twee zeezout-varianten ontstaan die de namen Ozaliet en Benzoliet kregen. Ozaliet voor herstel en versterking van de mens zelf en Benzoliet voor het neutraliseren van woningen en dergelijke. Later zijn er op basis van deze twee producten diverse varianten en uitbreidingen ontwikkeld.

Een directe verbinding


Op zeker moment werd Bas van Woelderen benaderd door een bevriende kinesioloog die al enige tijd met de producten werkte.

Zij vertelde dat een zojuist aangeschaft softlaser apparaat nog steeds een verstorende invloed op haar had. Ondanks de aanwezigheid van Benzoliet. Toen zij dit fenomeen samen onderzochten, bleek dat er geen symbool te vinden was dat de juiste energiefrequenties bezat om de storende invloed van het apparaat te kunnen transformeren.


Bas kreeg toen de ingeving om zich naar binnen te richten en de geestelijke begeleiders van het Project te vragen om datgene te doen wat nodig was om dit probleem op te lossen. Hij voelde toen een duidelijke energie door zich heen stromen. Toen ze vervolgens nogmaals testte op het softlaser apparaat bleek de verstoring opgeheven te zijn.

Vanaf dat moment was het niet meer nodig om gebruik te maken van symbolen maar kon de 'programmering' rechtstreeks gebeuren.

In 1993 zijn Ozaliet en Benzoliet geïntroduceerd. In de daarop volgende jaren zijn er veel experimenten en onderzoeken gedaan om aan te tonen welke effecten deze producten op de mens hebben.

Van product naar Verbinding


In 2011 is opnieuw een bijzondere ontwikkelingsstap gemaakt en worden de producten opgevolgd door Verbindingen. Het principe, zoals hierboven beschreven blijft hierbij echter ongewijzigd.

De belangrijkste verandering is dat de moeder-piramiden eerst het zeezout van de producten van informatie voorzag en dat de Verbindingen de gebruiker een direct contact geven met de informatie in de moeder-piramiden. 


Omdat Verbindingen geen Aardse drager nodig hebben voor deze kosmische informatie, bieden zij extra mogelijkheden en werken zij vijf keer zo sterk als de producten.