De kinesiologische armtest

De kinesiologische armtest is een methode uit de kinesiologie (letterlijk bewegingsleer), een uitgebreide leer waarmee mensen in balans gebracht kunnen worden.

Met de kinesiologische armtest kun je ook vragen beantwoorden.

Bij de armtest vraagt de tester een proefpersoon een arm zijwaarts uit te steken, waarbij de hand ontspannen moet blijven. De tester drukt met zijn hand op de pols van de uitgestoken arm.

Het gaat er daarbij niet om de arm met geweld naar beneden te drukken, noch dat de proefpersoon koste wat kost zijn arm horizontaal houdt. Het gaat er puur om te voelen of er wel of geen spierkracht in de arm is naar aanleiding van een gestelde vraag.

Afspraak

Bij de armtest moet een afspraak gemaakt worden over wat ‘ja’ en wat ‘nee’ is.
Wanneer het antwoord ‘ja’ is, reageren de meeste mensen van nature met een sterke arm.

Maar wanneer de tester – degene die druk geeft op de zijwaarts uitgestoken arm van de ander – in gedachten afspreekt dat hij een zwakke arm wil wanneer het een ‘ja’ is, dan test de arm van de proefpersoon zwak wanneer het antwoord ‘ja’ is.

Je kunt dus als tester bepalen of de arm van de proefpersoon sterk of zwak moet zijn om een ‘ja’ te krijgen.
De meeste testers kiezen ervoor om de arm sterk te laten testen als het antwoord ‘ja’ is en zwak als het ‘nee’ is.

Je kunt bij de armtest voelen of het antwoord sterk of minder sterk een ‘ja’ of een ‘nee’ is. Als de arm veel sterker blijft bij de ene vraag dan bij een andere vraag, dan is het antwoord op de eerste vraag juister.

Schelden doet wel pijn

Met behulp van de armtest is vast te stellen, dat schelden wel degelijk pijn doet.
Als je tegen iemand zegt: ‘ik houd van je’ dan test de arm sterk, maar als je zegt: ‘ik haat je’ dan test die zwak.
Schelden doet dus op een ander niveau wel degelijk pijn.

Waar komt het antwoord vandaan?

Hoe krijgen we een antwoord met behulp van de armtest?

We gaan om ons bewustzijn heen en vragen ons Hoger Zelf om een antwoord. Op Hoger Zelf-niveau zijn wij misschien niet alwetend, maar de reikwijdte van het Hoger Zelf overstijgt dat van ons bewustzijn wel gigantisch.

In de praktijk blijkt de kinesiologische armtest een goed hulpmiddel te zijn om allerlei vragen te beantwoorden die te maken hebben met innerlijk weten en onze bewustzijnsweg.

Onderscheid testen tussen kosmische nacht en dag therapieën en energetische producten


Het Wholism Project heeft als doel mensen te helpen bij de overgang van de kosmische nacht naar de kosmische dag. Dit zijn 300.000 jarige tijdperken waarvan de spelregels lijnrecht tegenover elkaar staan.


Zo vertegenwoordigen beide tijdperken ook een tegenovergestelde ontwikkelingsrichting.
Alles wat ontwikkeld is gedurende de kosmische nacht volgt automatisch de spelregels van de kosmische nacht. Uiteraard geldt dat ook voor therapieën en energetische producten.
Ook in deze overgangstijd van kosmische nacht naar dag werken de meeste nieuwe therapieën en producten nog volgens kosmische nacht principes.Omdat de gerichtheid van deze therapieën en producten omgekeerd is aan de kosmische dag werking van onze behandelingen en Verbindingen is het belangrijk om vast te kunnen stellen of een therapie of energetisch product een kosmische nacht of dag programmering heeft.
Dat kun je als volgt doen.

Als je wilt weten of een therapie of energetisch product een kosmische nacht of dag programmering heeft, is het nodig je tijdens het testen voor te stellen dat je een volledig ontwikkeld kosmische dag-mens bent.


Als je test terwijl je je voorstelt dat je een volledig kosmische dag-mens bent, test een kosmische nacht product of therapie als ‘verzwakkend’ voor jou. 
Maar andersom is ook waar. Als je vanuit de kosmische nacht test, zal een kosmische dag therapie juist verzwakkend voor je testen.

Dit geeft op een mooie manier aan dat de komische nacht en dag tegenovergestelde ontwikkelingsrichtingen vertegenwoordigen.