Misvatting
'Alles is in overvloed aanwezig'

Sinds augustus 2018 is het mogelijk geworden om Trajecten te ontvangen van de Aartsengelen, waarin je behandelingen en Verbindingen en/of persoonlijke ondersteuning ontvangt.

Het Wholism Project is altijd al begeleid geweest door de kosmische dag Aartsengelen.
Wij, Bas en Maria, hebben onder de begeleiding van de Aartsengelen, alle behandelingen, Verbindingen, Kantelingen en (Impuls) oefeningen van het Wholism Project ontwikkeld.

Al deze 'energetische producten' van het Wholism Project zijn daarom altijd:

  • in samenwerking met de Aartsengelen ontwikkeld
  • door ons, Bas en Maria, geaard
  • door de Aartsengelen aan jou gegeven


Nu het mogelijk is om Trajecten te ontvangen van de Aartsengelen, waarbij wij geen activatie e-mail of bevestigings e-mail verzenden, krijgen sommige mensen opeens het gevoel waarom zij dan voor deze hulp van de Aartsengelen zouden moeten betalen.

Observatie van Nadia

Nadia Lucassen signaleerde dit en gaf ons de 'oneliners' door die zij daarbij opving, zowel van cliënten als van enkele Partners, die Nadia niet bij name noemde.

  • De kosmische nacht Aartsengelen hielpen toch ook gratis
  • Liefde is toch gratis
  • Engelen helpen toch gratis
  • In de Nieuwe Tijd word je toch gratis van al je problemen afgeholpenToen we Nadia vroegen of ze dat wat meer wilde toelichten, schreef ze ons:

"Zoals ik het begrijp is er een ‘verhaal’ in spirituele kringen (ik heb het zelf ook wel gehoord, maar heb niet zo opgelet toentertijd :~)) dat in de Nieuwe Tijd alles wordt opgelost en alles in overvloed aanwezig is. Dat je iets alleen maar ‘in de kosmos hoeft te zetten’ en dat je het dan ook krijgt. Krijg je het dan niet, dan heb je het niet goed in de kosmos gezet, want er is overvloed, dus je krijgt alles.

Iemand zei ook iets in de trant van: De kosmische nacht Aartsengelen die helpen iedereen ‘gewoon’, waarom moeten wij wat de kosmische dag Aartsengelen doen betalen, dat zou ook gratis moeten zijn, want Liefde is er voor iedereen en Liefde is gratis.


Daarnaast heb je nog: Jij hebt die gave gekregen dus moet jij die ook geven (alsof iemand die de gave heeft om mooi te zingen dat ook maar gratis moet doen)."

We vonden het belangrijk om hierover de visie van de kosmische dag Aartsengel die het Wholism Project begeleidt *. te horen. Je vindt het gesprek met deze Aartsengel hieronder.

* We mogen de naam van de kosmische dag Aartsengel die het Wholism Project begeleidt, in dit artikel niet  noemen. Om deze reden hebben we haar naam elke keer vervangen door een omschrijving.

Gesprek met de Aartsengel die het Wholism Project begeleidt 

Woensdag 17 oktober 2018
 

"Lieve Bas en Maria, dat is een mooie fabel, dat alles in overvloed in de kosmos aanwezig is en ook nog eens 'voor iedereen beschikbaar’.

De term 'de nieuwe tijd', als mensen daar zo naar kijken, is gebaseerd op een verlangen van een aantal mensen om aan de levenslessen van het leven te ontsnappen.

Je hoeft alleen maar je schort open te houden onder de boom en alle appels rollen er vanzelf in, als je maar voldoende te kennen geeft dat jij die appels graag wilt hebben en ze echt nodig hebt.
Dat heb je toch verdiend, na al die levens van ellende in de kosmische nacht?
Nu mag het zo onderhand wel eens fijn en gemakkelijk worden.

Dat is een grote misvatting. Zo werkt het niet in dit universum en het strookt ook niet met de wetten van het Goddelijke.

We zijn door het Goddelijke 'erop uit gestuurd' om te leren, om het leven te leren kennen en onszelf te leren kennen.

Het leven is niet gericht op alleen genieten. Het leven is erop gericht om het wonder van de schepping te leren kennen door werkelijk te leven, te doorgronden en waar nodig door de pijn van het bestaan te gaan. Pijn hoort even veel bij leven als geluk, zolang je in een Universum van polariteiten leeft.

Geluk is gebaseerd op de schaduwzijde van geluk, en dat is pijn en verdriet. Zonder pijn en verdriet te leren doorgronden is het niet mogelijk om geluk te ervaren.

Dit is geen uitspraak van bijvoorbeeld een dominee die zwaar op de hand is en vindt dat de mens ellende moet meemaken omdat de mens zondig is.
Dit is werkelijk de wetmatigheid van het Aardse bestaan en dit geldt ook voor de kosmische dag.

Onjuist beeld

Veel mensen hebben zo'n moeite met de levenslessen van de kosmische nacht, dat zij daaraan willen ontsnappen met het beeld van 'de nieuwe tijd' waarin alles mogelijk zal zijn, alles in overvloed aanwezig zal zijn.
Dat beeld is helaas onjuist. Ik moet eigenlijk zeggen: Dat beeld is gelukkig onjuist.

Ook in de kosmische dag zijn inzet en levenslessen van cruciaal belang. Zonder werkelijke inzet om het leven in alle diepte aan te gaan, kan de mens niets leren op Aarde en heeft het ook geen zin om hier te incarneren.

Natuurlijk bestaan er Universa waar deze wetmatigheden gelden, de wetmatigheden van de creatiekracht. Daar is het mogelijk om met geestkracht te creëeren.

Maar ook daar is dat niet zonder keerzijden. Er bestaat geen Universum waar het geluk als een emmer water over je heen wordt gegoten, puur geluk, in overvloed aanwezig. Nooit meer pijn, nooit meer ongelukkig. Iedereen houdt van elkaar. Liefde in overvloed.

In deze Universa waarin scheppingskracht centraal staat en met geestkracht gecreëerd kan worden, word je ook volledig verantwoordelijk gehouden voor alles wat je creëert.
Creëer je iets vanuit een innerlijke disbalans, dan word je daar ook volledig mee geconfronteerd, dan is het jouw volledige verantwoordelijkheid om deze disbalans, zowel in jezelf als in hetgeen je gecreëerd hebt, op te lossen. En ook dat veroorzaakt innerlijke pijn.

Dus het lijkt een mooi principe: 'zet het in de kosmos' en het komt vanzelf naar je toe, maar ook dat principe veroorzaakt pijn zolang je zelf niet volledig in balans bent en jouw scheppingen daardoor ook niet in balans kunnen zijn.

Niet in balans zijn, betekent in feite: niet in lijn met de Goddelijke schepping.

Zo is de wens om een moeiteloos leven te leiden waarin alles vanuit de kosmos naar je toekomt, niet in balans, niet in lijn met de Aardse realiteit, de Aardse schepping.

Het is een vlucht, een niet volledig verantwoordelijkheid willen nemen over je eigen leven op Aarde en over de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de mens ten opzichte van de Aarde, ten opzichte van de medemens.

Natuurlijk zijn er enkele mensen op de Aarde die deze kracht min of meer bezitten, om te creëren met geestkracht, waarna de gewenste dingen zich in hun leven manifesteren.

Dat zijn er echter slechts enkelen en hun vermogens zijn gebaseerd op incarnaties op andere planeten en in andere Universa.
Hun levenslessen zijn gebaseerd op ervaren hoe dit principe op Aarde uitwerkt en hoe dit principe, dat niet op Aarde thuishoort in feite verstorend werkt op hun incarnatie op Aarde, omdat dit principe niet samengaat met de Aardse realiteit, de gezamenlijke opdracht die jullie als mensheid op Aarde hebben.

Dus staar je niet blind op 'nieuwe tijd profeten' die dit principe van het 'manifesteren en creëren door geestkracht' prediken, ook al hebben zij nog zoveel 'nieuwe tijds gelovigen', die zich als drenkelingen van de kosmische nacht aan dit beeld, deze boodschap vastklampen.

In plaats van te zwemmen in de - soms zo woeste - levensstroom, klampen zij zich vast aan een denkbeeldige reddingsboei die uit een illusie bestaat.

Misvatting
Dit is de eerste misvatting: Het leven in de kosmische dag bestaat uit overvloed, alles is aanwezig in de kosmos en je hoeft het alleen maar naar je toe te halen. Zo gaat dat niet.

In principe is alles aanwezig, maar niet overal beschikbaar, omdat de ordening van het Universum dan verstoord zou raken.
Als je dat innerlijk niet accepteert en je er als een kind stampvoetend tegen verzet, verzet je je eigenlijk tegen je incarnatie op Aarde, omdat je de levenslessen die het leven op Aarde je biedt, niet wilt aangaan, uit angst voor pijn en uit angst voor je eigen donker.

Zonder donker is er echter ook geen licht.

Tweede misvatting

De tweede misvatting is: de kosmische nacht Aartsengelen hielpen de mens gratis.
En hier bevind ik me op glad ijs, in die zin dat ik niet alles mag vertellen over de rol van de Aartsengelen, zowel over kosmische nacht Aartsengelen als over kosmische dag Aartsengelen.
Toch wil ik dit onderwerp niet uit de weg gaan.

Het beeld dat de mens van Aartsengelen en Engelen heeft gekregen in de kosmische nacht is een beeld dat gecreëerd is door de mens zelf en door de kerk, een instituut dat door de mens is gecreëerd.

De mens heeft het leven op Aarde in de kosmische nacht als zeer zwaar en vaak als donker ervaren. De kerk voegde daar nog aan toe dat de mens zondig was en straf verdiende.

De Engelen werden als tegenbeeld van de mens als heilig gezien. Als wezens die er alleen op gericht zijn om de arme mens, die ondergedompeld is in de ellende van het Aardse bestaan, zoveel mogelijk te helpen. De reddende Engel.

Het beeld van de reddende Engel is een beeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.
De 'Reddende Engel' zou - volgens het beeld van de mens - eigenlijk neerkomen op een wezen dat de mens haar levenslessen ontneemt door de mens zoveel mogelijk uit zijn/haar ellende omhoog te trekken.

Door in dit beeld te geloven, dat Hemelse wezens ons als mensheid zouden moeten helpen om zoveel mogelijk uit de ellende van dit leven gehaald te worden, zit je jezelf als mens in feite enorm dwars. Je helpt jezelf niet met dit beeld.

Toch is dit beeld door de mens op Aarde gecreëerd en in stand gehouden, uit verzet tegen het Aardse bestaan. Hier niet echt willen zijn.

Nooit individuele hulp

Ik ga nu, in navolging op wat ik tot nu toe verteld heb, een volgende stap maken:
De kosmische nacht Aartsengelen hebben nooit individuele mensen geholpen. Dat was niet hun taak. Hun taak was het begeleiden van de mensheid in het algemeen, in brede zin.

Zij hebben nooit een helpende hand naar jou als individuele mens gegeven, met enkele uitzonderingen daargelaten, als dat een groter geheel diende.

Een badmeester gaat een angstig kind ook niet snel weer uit het water trekken. Het kind moet immers leren zwemmen.

De kosmische nacht Aartsengelen hebben de mensheid in zijn geheel - niet de individuele mens - geholpen met de taak om zich steeds verder met de materie te verbinden.
En daar hoorde tijdens deze kosmische nacht bij dat deze weg verliep via verzwakking en ellende.

Natuurlijk was er ook liefde op Aarde, maar de levensles was gericht op die stappen zetten van het Goddelijke vandaan, om het donker te verkennen en daar uiteindelijk Licht in te brengen, om er Licht in te vinden aan het einde van de donkere tunnel.

En de kosmische nacht Aartsengelen of de kosmische nacht Engelen, mochten jou als mens niet uit die tunnel optillen.

De kosmische nacht Aartsengelen hebben de mensheid - vanuit hun overzicht over de menselijke opdracht in de kosmische nacht - wel het gereedschap gegeven om dit doel te bereiken.

Het gereedschap dat de kosmische nacht Aartsengelen de mensheid hebben mogen geven om het doel van de kosmische nacht op Aarde te kunnen bereiken, waren talloze kosmische nacht blokkades en programmeringen in het menselijk systeem.

Het is dus volkomen onlogisch om te verwachten dat de kosmische nacht Aartsengelen tegelijkertijd als taak hadden om de individuele mens te helpen in het moeilijke Aardse bestaan.

Dat zou overeenkomen met: als badmeester het kind elke keer weer snel uit het water tillen, omdat het contact met het Aardse bestaan ook pijn kan doen.

Zo werkt het niet.

De taak van de Aartsengelen

Als Aartsengel werk je vanuit overzicht. Je werkt vanuit de opdracht om de mensheid te begeleiden in haar grote gezamenlijke opdracht op Aarde, niet om individuele mensen een ontsnappingskans te bieden aan de confrontatie met mogelijke pijn.

Innerlijke pijn over het leven op Aarde kan alleen opgelost worden door deze pijn aan te gaan, te doorleven en het Licht er in terug te vinden, niet door ervoor weg te rennen.

De kosmische nacht Aartsengelen hebben de mensheid dus geholpen met kosmische nacht programmeringen en kosmische nacht blokkades.

Als kosmische dag Aartsengelen hebben wij de taak om deze kosmische nacht programmeringen en blokkades om te vormen in kosmische dag programmeringen en kosmische dag mogelijkheden en gaven.

Samenwerking Wholism Project
Het is echter niet mogelijk om deze verandering in één keer integraal in de mensheid 'toe te passen'. De mensheid is daar nog niet aan toe. Daar is veel tijd voor nodig.
Dit is een geleidelijk proces. Een proces van honderden en zelfs duizenden jaren, om tot in de essentie van de kosmische dag te kunnen komen.

Om deze kosmische dag programmeringen en mogelijkheden te kunnen ontwikkelen, werken wij samen met het Wholism Project, met de mensen in dit Geleide Project.

Dit is een voor ons zeer kostbare samenwerking.

Wij kunnen als Aartsengelen niet zomaar iets van bovenaf in de mensheid inbrengen. Dat kan om meerdere redenen niet. Het is niet toegestaan en het is technisch gezien niet mogelijk.

Er moeten mensen zijn die de uitreikende hand van de Aartsengel voelen en hun hand ook in dezelfde mate uitreiken naar ons. Dat is een proces van totale overgave.

Door de overgave van Bas en Maria van het Wholism Project is het mogelijk om samen met hen oude kosmische nacht programmeringen en blokkades in hun systeem op te lossen en de mogelijkheid te openen voor kosmische dag programmeringen en kosmische dag gaven.

Dit is een intense en zeer intensieve samenwerking.

Zonder deze samenwerking kunnen wij als Aartsengelen deze mogelijkheden niet naar de Aarde brengen. Dit komt door de wetmatigheid op Aarde die bepaalt dat de mensheid de vrijheid heeft om zelf haar lot als mensheid te bepalen.

De mensheid heeft een grote verantwoordelijkheid over haar eigen daden. De keerzijde van deze vrijheid van de mens is dat het ook zo uit de hand kan lopen op Aarde.
Er is een ruime mogelijkheid om grenzen te overschrijden, om zelfs de grenzen van de schepping te overschrijden en te ervaren hoe je de schepping waarin je leeft als mensheid kunt vernietigen door de schepping en haar innerlijke wijsheid niet te respecteren.

Deze wetmatigheid van de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de mens maakt dat wij als Aartsengelen niet mogen ingrijpen en bijsturen als daar niet op een of andere wijze en vanuit volkomen overgave om wordt gevraagd vanuit de Aarde.
En deze wens van de mens mag niet gebaseerd zijn op een verlangen om aan de Aardse wetmatigheden te ontsnappen.

De samenwerking en eenheid met het Wholism Project maakt het mogelijk om de kosmische dag programmeringen en gaven op Aarde te brengen en de mensheid - in de toekomst en stap voor stap - te helpen om kosmische nacht programmeringen op te lossen.

Waarom niet kosteloos

Als je als mensen met elkaar samenwerkt, zal de ene zakenpartner nooit gratis weggeven wat in de samenwerking met de andere partner ontwikkeld is.
De samenwerking zou dan onmiddellijk eindigen.

Als wij als Aartsengelen met mensen samenwerken die zich dag en nacht inzetten om behandelingen, Verbindingen en andere prachtige mogelijkheden te ontwikkelen, iets wat zonder de inzet van deze mensen onmogelijk zou zijn, gaan wij als Aartsengelen dit ook niet kosteloos verspreiden.

Dus in de verzuchting 'waarom helpen de Aartsengelen ons niet gratis', wordt volkomen voorbijgegaan aan het gegeven dat deze mogelijkheden ontwikkeld zijn door mensen die daarin door ons begeleid worden.

Deze mogelijkheden kunnen alleen ontwikkeld worden in een samenwerking van mensen en Aartsengelen. Alleen al om deze reden is het niet aan ons, als Aartsengelen, om deze mogelijkheden vervolgens kosteloos te verspreiden.
We zouden dan volledig voorbij gaan aan de inzet van deze twee mensen op Aarde.

Voorlopers van de toekomstige mens

De cliënten van het Wholism Project vormen in feite voorlopers van de toekomstige mens.

Zij kunnen nu al ervaren welke mogelijkheden de mens in de toekomst zal krijgen en hoe het voelt om de oude kosmische nacht programmeringen op te lossen.

Deze mogelijkheden komen tot jullie beschikking via het Wholism Project. Zonder dit Project bestonden deze mogelijkheden eenvoudigweg niet. Zij moeten eerst ontwikkeld en gekanaliseerd worden door mensen die deze ontwikkelingsprocessen aan willen gaan. En dat is hard werken.

Ook voor ons als Aartsengelen is dit hard werken. Ook wij krijgen het niet voor niets. Ook Bas en Maria krijgen het niet voor niets.
Het is een volledige inzet, volledige overgave die de diepgang en het verstrekkende van deze veranderingen mogelijk maakt.

De verzuchting 'waarom is dit niet gratis', 'waarom word ik niet gratis van mijn problematiek af geholpen, daar heeft de mens toch recht op', is gebaseerd op een misvatting en een illusie.

Je hebt nu de kans om pionier te zijn en persoonlijk door ons hierin begeleid te worden.
Dit is een unieke kans.

In de verre toekomst, over honderden en duizenden jaren, zullen deze mogelijkheden gemeengoed worden voor de mens.
Dan is er zoveel ervaring mee opgedaan door de groep pioniers die deze weg als eersten willen gaan dat er voldoende energetische basis ontstaan is om deze kosmische dag programmeringen algemeen te maken voor de mens. Dan zal elk mens daarmee geboren worden.
Er zal daarbij echter geen sprake meer zijn van persoonlijke begeleiding door ons als Aartsengelen.

Op dit moment, aan het zeer prille begin van de kosmische dag, is er een Project waarin mensen dag en nacht met volledige overgave met ons samenwerken om dit doel mogelijk te maken, te realiseren.

Als cliënten en Partners van het Wholism Project heb je de unieke kans om deze mogelijkheden te ontvangen en mede te 'aarden' door ze te doorleven, door als mens deze veranderingen in jezelf te ervaren.

De verzuchting 'waarom moet ik hiervoor betalen, de Aartsengelen helpen toch gratis', is gebaseerd op misvattingen, illusies en een onvoldoende overzicht over de reikwijdte van deze nieuwe mogelijkheden, onvoldoende overzicht over de wijze waarop ze tot stand komen en de tijd die nodig zal zijn om deze mogelijkheden integraal aan de mensheid te geven.

Dit Project is een uitzonderlijk moedig Project, gebaseerd op passie en overgave, inzet en toewijding.

Keuze maken

Wil je vasthouden aan het beeld van 'Alles is in overvloed aanwezig, ik hoef het alleen maar voor mezelf te downloaden': niets houdt je tegen om dat te proberen.
Ervaar dan hoe dat voelt, probeer het. Blijf niet hangen in een frustratie, maar doe het en neem je verantwoordelijkheid over wat je dan tegenkomt in je leven.

Protesteer je tegen het gegeven dat deze mogelijkheden nu niet kosteloos worden versterkt: wacht dan eenvoudigweg tot deze mogelijkheden gemeengoed zullen zijn voor de mensheid, over honderden tot duizenden jaren.

Het verschil is echter dat je nu persoonlijk begeleid wordt door Aartsengelen en dat straks niet het geval zal zijn. Door nu mee te doen, binnen jouw mogelijkheden en persoonlijke situatie, ga je een samenwerking met ons aan, waarin wij jou als pionier zullen begeleiden, door jou persoonlijk te begeleiden in ontwikkelingsprocessen.

Daar kijken we naar uit. We doen dat met inzet en liefde."


Hoogzitten

Bas en Maria:
Lieve Aartsengel, dank voor jouw uitgebreide inzichten rond dit belangrijke thema.
Als we jou zo horen, dan zit het jou duidelijk hoog. Dat valt ons echt op.
Zou je daar nog iets over willen zeggen?

De Aartsengel die het Wholism Project begeleidt:
"Er zijn heel veel aspecten die hierbij een rol spelen. Ik mag alleen niet al deze aspecten noemen.

Eerste factor
Ten eerste zit het mij hoog als er Partners zijn die deze gevoelens en overwegingen hebben.
Zij laten zich dan nog teveel leiden door hun Aardse persoonlijke blik en hebben nog onvoldoende geleerd om daar overheen te kijken en er doorheen te prikken in zichzelf.

Daarin ben ik dan teleurgesteld, als zij nog in de illusie geloven bijvoorbeeld, dat het leven in de kosmische dag alleen uit overvloed bestaat en moeiteloos zou moeten zijn.

We werken binnen het Wholism Project nauwer samen met Partners dan met cliënten.
Op mensen met wie je zo nauw samenwerkt, moet je gevoelsmatig en op energieniveau kunnen rekenen.

Dat is echter niet hetgeen wat mij alleen dwars zit, dat bestaat zoals ik al zei, uit meerdere factoren die ik niet allemaal kan en mag noemen.

Tweede factor
Een tweede factor is het beeld dat de mens van Aartsengelen heeft gevormd.
Dit onjuiste beeld kon nog functioneel zijn in de kosmische nacht, dat op het principe van verzwakking en illusies gebaseerd was, maar de kosmische dag is gebaseerd op helderheid, waarheid, een heldere goed geaarde blik, zowel in jezelf als naar de wereld toe, maar dus ook naar de Aartsengelen die de mensheid op Aarde begeleiden.

Deze misvatting, dit onjuiste beeld van de rol van Aartsengelen, als 'heiligen die de functie hebben om goedwillende mensen te redden of te ondersteunen', staat het werkelijke contact met de mensheid in de weg.

Om de mensheid goed te kunnen begeleiden, is het van belang dat mensen een juist beeld in zichzelf ontwikkelen van hun eigen rol en verantwoordelijkheid op Aarde.
Met andere woorden, een juist beeld van het doel van het leven op Aarde en daarmee ook een juist beeld van de Aartsengelen, die de mensheid in het leven op Aarde begeleiden.

De mens heeft een soort kauwgombal-beeld van de Aartsengelen gecreëerd, een suikerzoet beeld dat niet overeenkomt met de werkelijkheid.

Een onjuist beeld van de werkelijkheid werkt sterk verzwakkend.

Voor mij zijn helderheid, eenvoud en waarheid de basisprincipes voor echt leven, voor werkelijk kunnen leven, voor een zinvol en vruchtbaar leven.

En waarheid vind je alleen door jezelf te ontdoen van allerlei beïnvloedingen, blokkades en jouw onverwerkt verleden. Door inzet en overgave aan innerlijk werk. Daar willen we jou heel graag in begeleiden met behulp van de Trajecten die het Wholism Project jou biedt en zal gaan bieden.


Dat zijn de twee belangrijkste factoren die ik mag delen.
Andere factoren hebben meer te maken met dingen die ik vanuit mijn overzicht kan zien en weet, maar niet gedeeld mogen worden, omdat ik daarmee ontwikkelingsprocessen en leermogelijkheden zou verstoren."


Bas en Maria:
Lieve Aartsengel, dank voor jouw heldere en gepassioneerd overgedragen beeld en visie.


Energie van de Kosmische nacht Aartsengelen


Lieve Aartsengel die het Wholism Project begeleidt, Nadia had na het lezen van deze tekst nog een aanvullende opmerking en vraag.
Zij schreef ons:

  Wat ik heb begrepen is dat mensen zich dan op de energie van bijvoorbeeld Aartsengel Michaël richtten en dat zij dan daardoor werden geholpen, of bepaalde inzichten kregen. Of mensen zeggen ‘ik werk met de energie van Aartsengel Michaël”.
Moet je dat dan zien als je ergens op afstemmen en daardoor iets in jezelf op gang brengen, of is dat ook een illusie van die mensen geweest?


"Lieve Bas en Maria, dat is een heel logische vraag.

Het idee dat kosmische nacht Aartsengelen mensen direct hielpen is wijd en zijd verspreid. Vrijwel iedereen heeft dat voor waar aangenomen, omdat de ervaringen die mensen daar mee hadden daar op leken te wijzen. En er was ook veel behoefte aan bevestiging van dit beeld.
Het voelt heel troostrijk om door Aartsengelen geholpen te worden.

Het paste helemaal in het beeld dat de mensen in het laatste deel van de kosmische nacht van het leven op Aarde hadden. In het begin van de kosmische nacht leefden mensen niet met dit idee.
Toen was er ontzag voor de Goden en het beeld van de straffende God is ook heel lang in zwang geweest.

Nu zijn wij Aartsengelen zeker geen Goden, maar de mens ziet ons wel als begeleiders van de mensheid, tussen God of de Goden en de mens in.

Ik aarzel nu, om uit de doeken te doen, hoe dat werkte, als mensen zich op de kosmische nacht Aartsengelen, zoals Aartsengel Michaël, richtten.
Ik wil mensen niet op de ziel trappen, hun beeld van de kosmische nacht Aartsengelen onnodig veranderen, als zij daar nog niet aan toe zijn.

Toch zal ik deze vraag beantwoorden, voor 'de zoekende mens' die behoefte heeft aan helderheid.

Beeld van de gevende, helpende Aartsengel

Dit beeld, van de gevende, helpende Aartsengel, is ondersteunend geweest voor de kosmische nacht. Mensen die in een wereld vol oorlogen, armoede en machtsmisbruik toch zoveel mogelijk het goede probeerden te doen, hadden behoefte aan een beeld van zuiverheid, iets waar ze tegenop konden kijken, iets heiligs, iets wat hen troost, hoop en moed gaf in het harde bestaan op Aarde.

De Aartsengelen hebben dit beeld getolereerd, ook al was dit niet hun taak op Aarde.

Praktisch gezien is de vraag die mij gesteld is:
Hoe kan het dat deze mensen, die zich op de kosmische nacht Aartsengelen richtten, verlichting ervoeren, inzichten kregen en hulp ervoeren?

Collectief beeld

Mensen konden zich op de kosmische nacht Aartsengelen richten en voelden dan een aspect van het veld waarin de kosmische nacht Aartsengelen zich bevonden.
Het is alsof je naar de maan kijkt en van veraf haar mooie weerschijn kunt zien. Dit beeld kan een diep gevoel in je oproepen. Een gevoel van ontzag, puurheid en zuiverheid.

Als je het gevoel hebt dat je daadwerkelijk contact maakt met een kosmische nacht Aartsengel, open je iets heel dieps in jezelf, dat door het leven op Aarde meestal afgesloten is.

Door jezelf zo diep te openen, met het beeld van zuiverheid dat je zelf voor ogen hebt bij het beeld van de Aartsengel, kan dat dingen in gang brengen in jezelf.

In het collectieve bewustzijnsveld van de mens zijn beelden van de verschillende Aartsengelen ontstaan. Op het moment dat je je op een kosmische nacht Aartsengel richtte, maak je als mens contact met dit beeld, het beeld dat de mens van de betreffende Aartsengel heeft gemaakt.

Door het gevoel van diep ontzag, het beeld van zuiverheid als contrast met het gevoel over het leven op Aarde, open je je diep voor dit collectieve beeld van de Aartsengel dat in de mensheid is ontstaan.

Archetype

Dit collectieve beeld van een Aartsengel werkt als een archetype.
Zo'n beeld van een Aartsengel kan bijvoorbeeld bestaan uit: moed, helderheid, rechtvaardigheid, of zuiverheid.

Zo is er voor elke kosmische nacht Aartsengel een beeld ontstaan in de menselijke ziel.

Dit beeld is heel krachtig geworden, omdat mensen er zo vaak, met zovelen, zo diep voor geopend hebben. Het beeld, het Archetype van elke Aartsengel, is daardoor zo krachtig geworden dat daar alleen al een bepaalde kracht vanuit gaat.

Door je diep te openen voor zo'n krachtig beeld, vanuit een heel diepe behoefte, ontstaat een werking die veel mensen ervoeren als helend of inzicht gevend.

De kracht van het collectieve veld

Zoals ik al aangaf, hebben de kosmische nacht Aartsengelen de mens nooit individueel geholpen.
Het beeld dat de mens zelf van de verschillende Aartsengelen heeft gemaakt, heeft een werking gehad die veel in beweging kon brengen, als je je daar als mens voor openstelde.

Dus de mens heeft zichzelf troost en inzichten gegeven vanuit een diepe behoefte aan hulp vanuit het leven in de kosmische nacht.

Het beeld van 'naar de maan kijken' is een heel goede vergelijking. De maan heeft een effect op het leven op Aarde, maar is geen persoon, geen intelligentie die zich op de individuele mens richt.

Toch kun je als mens een mooi en diep gevoel ervaren als je naar de maan kijkt in een mooie heldere sterrenhemel.

Vroeger, in oude tijden, ervoer de mens veel meer bij het kijken naar de maan. De toenmalige mens kon daar veel aan beleven, diep door geraakt worden. Dat was in de tijd waarin de mensen de 'weergoden' als goden ervoeren. De God van de wind, de God van de zee.

Op een vergelijkbare wijze konden mensen later in de kosmische nacht geroerd, innerlijk in beweging worden gebracht door innerlijk zich te richten op het beeld van een Aartsengel.
Dit beeld is door de kracht van het collectieve veld van de mensheid heel krachtig geworden.

Daarnaast zijn er ook wezens, intelligenties geweest, die spraken alsof zij een kosmische nacht Aartsengel waren.
Het is zelfs mogelijk - en dit kwam ook voor - dat het beeld van een Aartsengel in het collectieve veld zo krachtig geworden was, dat dit beeld alle collectieve gedachten en ingevingen over het beeld van de Aartsengel bevatte. Vanuit dit totaal aan gedachten en ingevingen ontstond een vorm van een 'intelligentie', een bewustzijn.

Als je als mens die gave bezit, kun je je op dit collectieve bewustzijn van gedachten en ingevingen rond het beeld van een Aartsengel richten en het gevoel krijgen dat de Aartsengel zelf met je spreekt.

Alle boodschappen die 'in naam van' specifieke kosmische nacht Aartsengelen zijn doorgegeven, zijn echter vrijwel nooit direct afkomstig geweest van de kosmische nacht Aartsengelen zelf.

Zij spraken zelden tot nooit direct tot de mens, omdat zij zich niet richtten op de begeleiding van de individuele mens. Zij waren er voor het grote geheel. Om de mensheid in haar geheel te begeleiden door het donker van de kosmische nacht.

Omdat de mens de kosmische nacht in het donker moest ervaren, mochten de kosmische nacht Aartsengelen geen Licht aan de mens geven in de vorm van boodschappen.

De mens had daar - vanuit haar zoektocht in het harde bestaan op Aarde - wel behoefte aan en vervulde die behoefte zelf op deze manier, door zich te richten op collectieve beelden van Aartsengelen.

De boodschappen die de mens zichzelf zo doorgaf, kwamen tegemoet aan die behoefte, maar brachten de mens niet werkelijk verder. En dat was ook helemaal volgens het grote plan voor de kosmische nacht.

Geen gemakkelijk te beantwoorden vraag

Ik heb geprobeerd om deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Er zijn nog veel meer aspecten die belicht zouden kunnen worden, maar dat voert te ver.
Het is niet nodig en ook niet de bedoeling om mensen die nog hechten aan het oude beeld van de 'helpende Aartsengel' van een nieuw beeld te overtuigen.

Iedereen die zich nog fijn voelt bij dit oude beeld, daar nog waarde aan hecht, kan zich nog aan dit oude beeld ontwikkelen, kan er nog van leren, en dat is goed.

Mensen die op zoek zijn naar een nieuw gezichtspunt, op zoek naar helderheid die met hun ontwikkelingsfase resoneert, voor hen heb ik deze vraag beantwoord.

Het was geen gemakkelijk te beantwoorden vraag, maar ik hoop dat het je helpt om een nieuw perspectief, wereldbeeld te geven, dat ondersteunend is voor jouw huidige ontwikkeling."


Samenvatting

Tot slot hebben wij, Bas en Maria, aan de hand van het gesprek met de Aartsengel die het Wholism Project begeleidt een samenvatting van deze tekst geschreven.

Kosmische nacht Aartsengelen hebben als taak gehad om de mensheid en de Aarde te begeleiden gedurende de kosmische nacht. Zij hebben daarbij nooit individuele mensen geholpen.

Kosmische dag Aartsengelen hebben de taak om de mensheid en de Aarde te begeleiden tijdens de kosmische dag. Zij helpen normaal gesproken ook geen individuele mensen.

Aan het begin van de kosmische dag is het wel mogelijk om persoonlijke begeleiding te ontvangen van de Aartsengelen in de Trajecten die binnen het Wholism Project in samenwerking met de kosmische dag Aartsengelen ontwikkeld zijn.
Daardoor heb je de werkelijk unieke mogelijkheid om je met behulp van de Aartsengelen te ontwikkelen.

Kosmische dag pionier

Door nu de Trajecten van het Wholism Project te ontvangen en je daarin te laten begeleiden door de Aartsengelen, ben je een kosmische dag pionier die als eerste de kosmische dag mogelijkheden van de toekomstige mensheid mag ontvangen en ervaren.

De mensheid zal deze mogelijkheden pas over honderden en/of duizenden jaren ontvangen. Zodra deze mogelijkheden meer 'gemeengoed' worden en de toekomstige mens daarmee geboren zal worden, zullen de Aartsengelen de individuele mens hierin niet meer persoonlijk begeleiden.

Als cliënt van het Wholism Project help je hieraan dus mee door deze kosmische dag mogelijkheden nu al te doorvoelen en te doorleven en zo in je menszijn te integreren.
Zo word je in dit en volgende levens mede een baken van de richting waar de toekomstige mens zich in moet gaan ontwikkelen.

Naarmate de kosmische dag meer z'n intrede doet, zal het morfogenetische veld door de inbreng van de kosmische dag Aartsengelen steeds meer kosmische dag aspecten in zich gaan dragen.

Mensen zullen dan onbewust merken dat jij al begiftigd bent met deze kosmische dag mogelijkheden, waardoor je voor hen een voorbeeld vormt. Je zult daardoor in volgende levens regelmatig belangrijke posities gaan innemen.

De Trajecten van het Wholism Project vormen dus een unieke mogelijkheid en geven je een voorsprong op de toekomstige mensheid.


Een ervaring
 

Geeft extra moed en vertrouwen om er verder mee door te gaan!

Wat een krachtige en prachtige tekst mocht ik vandaag op jullie website lezen...
Ik ben daar zooo dankbaar voor...!
 
Ben hem zelfs al een paar keer opnieuw beginnen lezen... en gecommuniceerd hieromtrent
met anderen die er ook heel blij en dankbaar voor zijn!!!
 
Het geeft ook nog extra moed, vertrouwen ... om er verder mee door te gaan!
 
Dank jullie van harte.
Magda D, De Panne, België