Boodschap van de dolfijnen

Wij, Bas en Maria, voeren op zaterdag 29 juni 2019 op een boot, toen er een grote groep dolfijnen en enkele walvissen een eindje verder langs de boot zwommen.

We voelden dat de dolfijnen ons een boodschap wilden doorgeven en hebben ons daar ongeveer een half uur later op afgestemd.

Gesprek met de dolfijnen

Lieve dolfijnen, we hebben gevoeld dat jullie ons een boodschap wilden doorgeven en daarom nemen we nu contact met jullie op.

"Lieve Bas en Maria, wat fijn dat jullie dat hebben gevoeld, dat we op jullie kunnen rekenen.
We willen jullie graag iets vertellen, iets doorgeven.

We willen graag vertellen hoe wij de wereld, de Aarde, ervaren en hoe groot het contrast is met hoe mensen de wereld en de Aarde ervaren.

De Aarde is voor ons een prachtige plaats, waar water en licht samenkomen, een samenspel aangaan. Het voelt betoverend voor ons, het samengaan van licht en water.

Elke beweging in het water en elke reflectie van het licht heeft / bevat een boodschap, bestaat uit geestkracht en bewustzijn.

De oceanen, de zee, vormen de baarmoeder van de wereld van waaruit al het leven ontstaat.Reis van de Hemel naar de Aarde

Een kind in de moederschoot, maakt een reis van de Hemel naar de Aarde.

De periode in de baarmoeder vormt een overbrugging tussen waar het kind vandaan komt, de Hemelse regionen en het leven op Aarde.
Het leven in de baarmoeder is sprookjesachtig, vol bewustzijn over die reis van de Hemel naar de Aarde. De reis de materie in.

De zee, de oceanen, vormen ook een baarmoeder. De overgang tussen het Hemelse en het leven in de materie op Aarde.

Het leven - met name in de diepzeeregionen - is sprookjesachtig.
Kijk naar de vormen en de kleuren van het koraalrif, kijk naar de prachtige vormen en kleuren van tropische vissen.

Het onderwater-leven belichaamt de overgang tussen het Hemelse en het leven op Aarde in de materie.
Hier, onderwater is veel bewustzijn over die overgang tussen Hemel en Aarde. Het leven is hier geestelijker dan het leven op het vaste land.Twee werelden

Ik mag de geheimen niet prijsgeven, maar ik mag wel een algemeen beeld schetsen.

Wij, de dolfijnen, bewegen ons tussen die twee werelden: de wereld van de diepzee, de zee als baarmoeder van de wereld en de wereld van het vaste land.

Wij kunnen beide werelden 'lezen'. Wij kunnen ons in beide werelden begeven.

We kennen de sprookjesachtige, geestelijke wereld van de diepte van de zee, waar alles een boodschap, bewustzijn in zich draagt.

We zien de prachtige kleuren van de schitteringen van het licht op het water dat in beweging wordt gebracht. Elke kleur vertegenwoordigt een ander bewustzijn. Boven het water dansen geestelijke wezens, zo groot als schitteringen van het licht.

Deze geestelijke wezens bewegen mee met de bewegingen van het water en het licht dat weerkaatst wordt op de bewegingen van het water, op het wateroppervlak. Deze geestelijke wezens bewegen als een school vissen met de bewegingen van het water en het licht mee.

Elke beweging onder water is een beweging van bewustzijn. Elke beweging heeft een eigen taal, een eigen boodschap.

Het water van de zeeën en oceanen vormt een baarmoeder van liefde. De liefde van de overbrugging van het Hemelse en het leven op Aarde.

Wij, de dolfijnen, maar ook alle levende wezens in de zee en de diepzee, bewegen ons in die liefdesbron.
 


Boodschap aan de mensen

Namens de wereld van de zee, brengen wij deze boodschap aan jullie, aan de mensen, over.

Het doet ons pijn dat de mensen deze liefde en deze geestelijke wereld die de zee is, niet zien.

Mensen zien de zee, de oceaan als een verzameling waterdeeltjes, een grote levende bak met water, met eb en vloed.
Die moet niet teveel vervuild worden, want dat is gevaarlijk. Jullie zijn bang voor de dood.
Dus tot nu toe gaan jullie niet verder dan: het leven in de zee mag niet dood gaan, want dan kunnen wij ook dood gaan.

Wat nog veel belangrijker is, is dat jullie leren te voelen dat de zee zoveel liefde in zich draagt. Dat de zee een geestelijke wereld is.

Vervuiling verstikt deze geestelijke liefdeswereld. Dat is nog ernstiger dan dat vervuiling van de zee tot uitsterven van planten- en diersoorten leidt.

Als mensen kunnen gaan voelen wie de zee is, welke wereld zij vertegenwoordigt, zouden ze de zee niet willen vervuilen en er alles aan doen om vervuiling te voorkomen.
 


Wereld van liefde en bewustzijn

Het ergste vinden wij dat de mens de wereld van liefde en bewustzijn in de zee niet kan zien, niet kan voelen.
Dat vinden we erger dan de vervuiling. Het is ook de oorzaak van de vervuiling.

De mens heeft ook zo'n geestelijke, sprookjesachtige wereld in zichzelf, z'n eigen geestelijke diepzee, waarmee de mens het contact verloren heeft.

Als de mens die geestelijke 'diepzee wereld' weer kan voelen in zichzelf, kan de mens die ook weer herkennen in de (diep)zee op Aarde.

We hopen daarom dat er een bewustzijnsontwikkeling op gang komt in de mensheid, waardoor op een dag iedereen die liefdesbron kan herkennen in de wereld van de zee.

We hebben dit verteld vanuit onze pijn hierover, maar ook omdat dit voor ons gevoel de enige uitweg is die de mens heeft. De uitweg uit de problemen die de mens heeft geschapen.

We weten dat er een groot plan is, dat de mens deze kant op geleid werd.
De weg waardoor de mens de liefde van de zee niet meer kon voelen.

En we hopen dat de mens nu ook de weg terug weer zal kunnen vinden.

Onze boodschap is een wegwijzer, een aanwijzing voor de richting die de mens zou kunnen gaan.

We nodigen iedereen die dit leest uit om contact te leren maken met de geestelijke wereld van het water, de wereld van liefde die het water is.

Dat is onze boodschap en onze wens."

.


Contact maken met de geestelijke wereld van water

Naar aanleiding van de boodschap van de dolfijnen zijn een Verbinding en een Tool geïntroduceerd die je helpen om meer contact te maken met de geestelijke wereld van water en de diepte van je gevoel.

Dat zijn de Levend water Verbinding en de Diepte tool.Levend water Verbinding

Naar aanleiding van het bovenstaande gesprek met de dolfijnen is de Levend water Verbinding ontwikkeld.

De Levend water Verbinding helpt je om dieper contact te maken met de geestelijke wereld van water, de wereld van liefde die water vertegenwoordigt.
Lees meer: Levend water Verbinding
 


Diepte tool

De mens heeft ook een geestelijke, sprookjesachtige wereld in zichzelf, z’n eigen diepere gevoelens met andere woorden z'n eigen geestelijke diepzee.

De Diepte tool, die al ontwikkeld was voordat we het gesprek met de dolfijnen voerden, maakt je meer bewust van deze diepere gevoelens.
Lees meer: Diepte tool