De functie van Corona
in jouw leven

Vrijdag 17 juli 2020

De Hogere begeleidster van het Wholism Project, de leidster van de kosmische dag Aartsengelen, wil graag met ons over het Corona virus, oftewel Covid 19 spreken.


Lieve Bas en Maria en lieve mensen die dit bericht lezen,

Vanzelfsprekend weten wij, als kosmische dag Aartsengelen, alles over het Corona virus en volgen en begeleiden wij de ontwikkelingen rond de verspreiding van dit virus intensief.

Op Aarde wordt er gesproken over een virus, maar er speelt in werkelijkheid een heel ander proces. Een geestelijk proces.
Het virus is slechts een mogelijkheid om dit proces, deze ontwikkeling door te maken, als je het voor jouw ontwikkeling nodig hebt.

Voel van binnen wat dit met jou doet
Ik wil de mensen die dit lezen, vragen om het bovenstaande, de laatste alinea hierboven, nogmaals te lezen. Voel dan van binnen wat dit met jou doet.

Lees het niet 'vanuit je hoofd'. Maak geen vergelijking met groeperingen die hetzelfde zeggen over bijvoorbeeld kinderziekten. Denk niet: oh ja, die theorie ken ik, daar voel ik niets voor.

Lees die alinea nogmaals en voel wat het diep van binnen met jou doet.
Welke gevoelens komen er bij jou omhoog als je je openstelt voor die woorden zonder erbij na te denken, zonder een mening: 'ik ben het er mee eens' of 'ik ben het er niet mee eens'.

Neem de tijd om die alinea al voelend een paar keer te lezen. Laat het resoneren met jouw systeem alsof je een ruimte betreedt waar deze woorden in 'leven', aanwezig zijn. De woorden weerklinken in die geestelijke ruimte.

Hoe voel je je in een ruimte waar deze waarheid uitgesproken wordt?

Welke 'plaats' verbindt jou meer met je gevoel?
Nu stel je je voor dat je de krant leest, de televisie kijkt of op internet leest over het Corona virus.

Open je voor wat dat met jou doet, met die visie, met die benadering van de werkelijkheid.

Naar welke laag van jouw gevoel word je dan getrokken, als je denkt aan de berichtgeving over het Corona virus?
Naar binnen, naar diep van binnen? Of naar buiten, naar je gedachtenwereld en je angst? Naar het deel van jouzelf wat 'een mening' heeft?

Welke 'plaats' verbindt jou meer met je gevoel?

De innerlijke ruimte waar je de woorden hoort en voelt die ik in de bewuste alinea in deze tekst heb uitgesproken, of de maatschappelijke ruimte van het krantenbericht, de internetpagina en het televisieprogramma?

In welke benadering ligt de grootste groeimogelijkheid voor jou?

Meer over het Corona virus
Nu je beter met je gevoel verbonden bent, vertel ik je meer over het Corona virus.
Ik zal alleen die dingen vertellen die wij mogen delen en die je helpen om het onderwerp 'Corona' zo'n plaats in jouw leven te geven dat het jou een groeimogelijkheid geeft.

Ik begin daarom bij jouzelf en niet bij de wereld om je heen. Dat houdt het dicht bij jezelf en maakt dit onderwerp helder en overzichtelijk voor je.

Allereerst: niemand zal aan Corona overlijden als dat niet in jouw levensplan en ontwikkelingen past.

Er is altijd een reden voor alles wat jou overkomt. Er is nooit een soort 'domme pech'.

Meegaan met de stroom van het leven
We leven in een tijd van grote veranderingen. Dat is het uitgangspunt van deze tijd.
De uitdaging voor jou is om mee te gaan met de stroom en niet krampachtig vast te houden aan oude zekerheden.

Meegaan met de stroom van het leven en jouw innerlijke stroom bieden je - in een tijd vol veranderingen - de meeste zekerheid en veiligheid.

Stel je een rivier voor. Stel je voor dat je je krampachtig vasthoudt aan een tak, terwijl je in de stroom bent. Dat kost veel kracht en er kan van alles tegen jou aan botsen.

Een nieuwe toekomst met nieuwe waarden
De tijd van nu is als een rivier van verandering. Deze verandering is nodig. We gaan naar een nieuwe toekomst met nieuwe waarden, nieuwe uitgangspunten.

De maatschappij, de Aarde, bevindt zich in de overgang naar de kosmische dag.
Oude zekerheden moeten daarvoor losgelaten worden.

Angst voor de veranderingsprocessen
Als je je innerlijk verzet tegen deze veranderingen en niet mee wilt bewegen met de veranderingen richting de kosmische dag, kost je dat heel veel energie.
Je reageert dan vanuit levensangst. De angst voor de veranderingsprocessen van het leven.

Angst voor het leven uit zich altijd in klachten en symptomen op het vlak van de ademhaling.
Ademhalen is leven. Er wordt niet voor niets gezegd: hij of zij blies z'n/haar laatste adem uit.

Angst voor de veranderingsprocessen van het leven uit zich daarom ook in Corona klachten en symptomen.

Overwin je deze angst, de angst voor de overgang naar de kosmische dag, de angst voor dit enorme veranderingsproces, dan zullen de symptomen en klachten van het Corona virus weer overgaan.

Heb je deze angst niet of nauwelijks, dan zul je ook niet of nauwelijks symptomen en klachten krijgen als je in aanraking komt met het Corona virus.

Ieder mens moet deze innerlijke keuze maken
Omdat de gehele wereld betrokken is bij de overgang naar de kosmische dag, is dit ook een virus dat zich wereldwijd verspreidt.
Ieder mens moet deze innerlijke keuze maken om mee te gaan met de stroom en deze innerlijke stap te maken of ervaren wat het gevolg is van je verzetten tegen de veranderende tijdsgeest.

Je verzet je dan tegen de kracht van een zeer krachtig stromende rivier.

Virus Verbinding
Om je te helpen in dit innerlijke veranderingsproces, deze keuze voor de kosmische dag en overgave aan diepgaande veranderingsprocessen in de mens en op Aarde, hebben wij binnen het Wholism Project een aantal Ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkeld.

Al heel snel na het uitbreken van het Corona virus, van Covid 19, is de Virus Verbinding ontwikkeld en geïntroduceerd.

De Introductie van de Virus Verbinding mocht op dat moment nog niet openlijk gecommuniceerd worden.

Bas en Maria hebben destijds, op 16 maart 2020 - wel het artikel 'Ziek worden voorkomen' geïntroduceerd, waarin zij je aanraadden om te kiezen voor de combinatie van de Persoonlijke Aartsengel begeleiding en het Begeleiding Verbindingen Traject, waarin je vanaf dat moment de Virus Verbinding kon ontvangen.

Bas en Maria mochten je dus alleen een hint geven, maar mochten de Virus Verbinding niet met name noemen en beschrijven. Daarvoor was het toen nog te vroeg.

De Virus Verbinding helpt je om door ontwikkelingsprocessen te gaan waardoor je - als je in aanraking komt met een virus - niet of nauwelijks klachten zult krijgen.

Je hebt het virus dan niet nodig om - gedwongen door het virus - door diepgaande veranderingsprocessen te gaan, maar je maakt deze veranderingsprocessen dan vanuit een innerlijke vrijheid en met onze liefdevolle ondersteuning door.

Corona Verbinding
Vervolgens is op 15 april de Corona Verbinding geïntroduceerd, die jou specifiek helpt om jouw aangrijpingspunten voor het Corona virus, Covid 19, op te lossen.

De Corona Verbinding leidt je door de ontwikkelingen die ernstige klachten door het Corona virus voorkomen. Door de ontwikkelingen waar de Corona Verbinding je doorheen leidt, zul je gemakkelijker meegaan met de woelige veranderingsstroom naar de kosmische dag.
 
Dit is onze ondersteuning voor jou in deze woelige tijden.
Door zowel de Persoonlijke Aartsengel begeleiding als het Begeleiding Verbindingen traject te volgen, zul je optimaal door de veranderingsprocessen van deze tijd kunnen gaan.

Zeker niet voor iedereen bedoeld
Het is niet de bedoeling om nu jouw vader en moeder, je buurvrouw, je collega of iedereen die bang is om ziek te worden door het Corona virus, op deze tekst te wijzen.

Niet iedereen is al aan de Trajecten toe.
Deelname aan de Trajecten van het Wholism Project betekent een diepgaand veranderingsproces aangaan.

Deze boodschap is daarom alleen bedoeld voor die mensen die door hun eigen intuïtie op het spoor van het Wholism Project zijn gekomen. Deze boodschap is zeker niet voor iedereen bedoeld.

Lees deze tekst daarom vanuit een diepe verinnerlijking en vertrouw erop dat alleen die mensen op het spoor van het Wholism Project komen als dat ook werkelijk op hun pad past.

Voor jou
Deze tekst is dus bedoeld voor jou, niet om haastig aan anderen door te geven.

Ik wil je vragen om deze tekst zo nu en dan nogmaals te lezen.
Voel daarbij of en hoe jouw gevoel over het Corona virus verandert.

Als je deze tekst over een paar weken vanuit een ander gevoel leest, is dat een goed teken.
Je bent dan door belangrijke ontwikkelingen gegaan. Je kunt je hierin steeds verder ontwikkelen.


Alle goeds, we zijn dicht bij je.