Ether vervuiling Verbinding

Uitdrukkingen die in het verleden ontstaan zijn, zoals: 'zij heeft het op haar heupen' en 'wat heb je op je lever' geven aan dat mensen vroeger een beter contact met hun systeem hadden, dan nu over het algemeen het geval is.

Mensen van vroeger konden kennelijk aanvoelen wat er - in verschillende omstandigheden -energetisch met hun systeem of dat van anderen gebeurde.

Omdat het contact met ons systeem tegenwoordig door ether vervuiling verstoord wordt, lukt dat nu vrijwel niemand meer.

De huidige ether vervuiling wordt onder andere veroorzaakt door het gebruik van elektriciteit en allerlei vormen van straling, zoals WiFi en dergelijke.

De Ether vervuiling Verbinding lost het negatieve effect van ethervervuiling op het contact met je eigen systeem voor ongeveer 90% op.

Na de ontvangst van de Ether vervuiling Verbinding kun je dus voor ongeveer 90% ervaren hoe het contact met jouw systeem zou zijn zonder ether vervuiling.

De verstoring van jouw contact met jouw eigen systeem kan dus voor ongeveer 90% opgelost worden door de Ether vervuiling Verbinding.

Ether vervuiling

De Aarde, heeft net als mensen, dieren en planten een ether lichaam.
Het ether lichaam wordt ook wel het etherisch lichaam genoemd.

De ether van de Aarde is energetisch vervuild, dichtgeslibd met informatie afkomstig van allerlei zenders, zoals de radio, TV, internet, mobiele telefonie etc.

De ether van de Aarde zit dus vol met informatie die het functioneren van het etherisch lichaam van de Aarde verstoort.

Deze ether vervuiling heeft een verstorende invloed op alles wat op de Aarde leeft, dus ook op ons als mensen.

De ether van de Aarde zit zo vol met allerlei informatie die onder andere via internet wordt doorgegeven, dat zij geen zuivere spiegel en klankbord meer vormt voor alles wat op Aarde leeft.

In een vuile spiegel kun je jezelf immers ook niet goed zien en in een ruimte vol met geluiden, kun je jezelf niet goed horen.

De ether vervuiling van de Aarde zorgt er onder andere voor dat wij minder goed contact kunnen maken met ons eigen systeem.

De Ether vervuiling Verbinding lost het verstorende effect van de ethervervuiling van de Aarde voor jou persoonlijk voor ongeveer 90% op.

Verdiept contact met het Hogere

Door de werking van de Ether vervuiling Verbinding kun je een verdiept contact met het Hogere ervaren.

Ether vervuiling staat dus letterlijk tussen ons en het contact met het Hogere in.

Ether vervuiling is daarmee een duidelijke factor die onze maatschappij letterlijk en figuurlijk 'van God los’ maakt.

Door het verdiepte contact met het Hogere, dat ontstaat door de ontvangst van de Ether vervuiling Verbinding kun je je ook meer geleid voelen.
Zo kun je onder andere beter aanvoelen wat de Hogere ’spelregels’ van het leven zijn.

Werkt in respect voor de vrije wil

De Ether vervuiling Verbinding werkt in respect voor de vrije wil.

Categorie

De Ether vervuiling Verbinding is een Talent Verbinding.

Traject

De Ether vervuiling Verbinding maakt deel uit van het Kosmische dag mens Traject.

Waarde

De waarde van de Ether vervuiling Verbinding bedraagt € 140,-.