Het polariteitloze

Wholism Project werkt vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze. 
Dat betekent dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf deze datum niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

Het werken vanuit het polariteitloze heeft een aantal grote voordelen.

Zo kunnen de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen en Tools duidelijk nog dieper doorwerken en veroorzaken zij geen verergeringsreacties meer.

Deze grote verandering werkt uiteraard door op het gehele Project.

Zo is het vanaf 21 september 2019 niet meer nodig om bewust voor jezelf te transmuteren en werkt het daarom niet meer voor jezelf.
Transmuteren voor jezelf gaat vanaf deze datum volledig automatisch, waardoor de transmutatie dieper in jouw systeem door kan werken.

Ook de wijze waarop je onverwerkte gevoelens en symptomen kunt doorvoelen, is gewijzigd vanaf 21 september 2019.

Lees verder

Transmuteren vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze.

Dat betekent dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf deze datum niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

Het werken vanuit het polariteitloze heeft een aantal grote voordelen.

Zo kunnen de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen en Tools duidelijk nog dieper doorwerken en veroorzaken zij geen verergeringsreacties meer. *

Deze grote verandering werkt uiteraard door op het gehele Project.

Zo is het vanaf 21 september 2019 niet meer nodig om bewust voor jezelf te transmuteren en werkt het daarom niet meer voor jezelf.
Transmuteren voor jezelf gaat vanaf deze datum volledig automatisch, waardoor de transmutatie dieper in jouw systeem door kan werken.

Lees verder

Het nieuwe transmuteren

Zaterdag 21 september 2019


De kosmische dag Aartsengel die het Wholism Project begeleidt, geeft ons door dat zij graag iets wil vertellen over 'het nieuwe transmuteren', transmuteren vanuit het polariteitloze, waardoor je niet meer bewust voor jezelf hoeft te transmuteren.

De kosmische dag Aartsengel vertelt:

Het Wholism Project gaat door een groot veranderingsproces. Het is zo interessant voor ons om dat proces te begeleiden. We leren er zoveel van.

Door dit diepgaande en prachtige veranderingsproces is het mogelijk geworden om geheel vanuit het polariteitloze te gaan werken. Dat geeft ontelbaar veel mogelijkheden en voordelen.

Een in het oog springend en heel concreet resultaat hiervan, is dat het niet meer nodig en daardoor ook niet meer mogelijk is om voor jezelf te transmuteren.

Het transmuteren voor jezelf gebeurt voortaan op een nog veel effectievere wijze.

Lees verder

Ontwikkelen vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze
Dat betekent dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf deze datum niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

Als je vanaf 21 september 2019 een - huidig of toekomstig - Traject van het Wholism Project volgt, zul je je blijvend vanuit het polariteitloze gaan ontwikkelen.

De enige uitzondering op deze regel is Persoonlijke Aartsengel ondersteuning.

De reden dat je je niet vanuit het polariteitloze gaat ontwikkelen als je Persoonlijke Aartsengel ondersteuning als enige Traject ontvangt, is dat je dan alleen ondersteuning van de Kosmische dag Aartsengelen ontvangt en dus geen ontwikkelingsmogelijkheden.

Lees verder

Polariteiten tool

Als je een - huidig of toekomstig - Traject van het Wholism Project volgt of hebt gevolgd, ga je je blijvend vanuit het polariteitloze ontwikkelen.

De enige uitzondering op deze regel is Persoonlijke Aartsengel ondersteuning, omdat je deze ondersteuning niet vanuit het polariteitloze ontvangt.


Ontwikkelen vanuit het polariteitloze heeft een aantal heel belangrijke voordelen en één nadeel, dat alleen optreedt als je gedurende dit leven zou stoppen met het volgen van alle Trajecten van het Wholism Project die vanuit het polariteitloze werken.

Als je helemaal zou stoppen met het volgen van deze Trajecten, dan zul je naar verwachting een aantal symptomen ontwikkelen, zoals oriëntatieverlies, verwarring en een gevoel van stuurloosheid.

Deze symptomen zijn te voorkomen of - als ze al ontstaan zijn - op te lossen met de Polariteiten tool.

Lees verder

Lichter doorvoelen

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze. 

Dit betekent in de praktijk dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf 21 september 2019 niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

De wijze waarop je onverwerkte gevoelens en symptomen kunt doorvoelen, is hierdoor vanaf deze datum gewijzigd.

Vanaf 21 september 2019 kan iedereen die persoonlijk* een:

  • behandeling
  • Transmutatie Channeling
  • Verbinding
  • Kanteling
  • Impuls oefening

en/of

  • Tool

van het Wholism Project heeft ontvangen, op een nieuwe, lichtere wijze doorvoelen.

Hetzelfde geldt voor iedereen die:

of

volgt of heeft gevolgd.

Het maakt daarbij niet uit hoe lang geleden je een ontwikkelingsmogelijkheid van het Wholism Project ontvangen hebt of één van bovenstaande Trajecten van het Wholism Project hebt gevolgd.

Lees verder

Lichter doorvoelen na losse ontwikkelingsmogelijkheden

De Hogere begeleidster van het Wholism Project heeft deze werkwijze op haar eigen, warme wijze omschreven:

Na de ontvangst van 'losse' ontwikkelingsmogelijkheden, zoals losse behandelingen en Verbindingen, doorvoel je jouw onverwerkte gevoelens en symptomen op de volgende wijze.

Lees verder

Lichter doorvoelen tijdens en na Trajecten

De Hogere begeleidster van het Wholism Project heeft deze werkwijze op haar eigen, warme wijze omschreven:

Tijdens het volgen van de huidige Trajecten - Persoonlijke Aartsengel begeleiding en/of het Begeleiding Verbindingen traject - doorvoel je jouw onverwerkte gevoelens en symptomen op de volgende wijze.

Lees verder

Voelen vanuit het polariteitloze

Met behulp van de foto in dit artikel kun je voelen vanuit het polariteitloze, waardoor je onder andere veel dieper kunt voelen.

Ons voelen kan best nog wel ‘gestuurd’ worden, beïnvloed worden door de polariteiten waarin we leven.

Als ons voelen gestuurd wordt, beïnvloed wordt door je gemoedstoestand, door je stemming, door vooroordelen, dan wordt datgene wat je voelt uiteraard gekleurd.

Je gevoel wordt dan gekleurd door de polariteiten waarin we leven.

Door te voelen vanuit het polariteitloze kun je voorkomen dat jouw gevoel gekleurd wordt en kun je veel dieper en intenser voelen.

Lees verder