Wholism Project werkt vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt het Wholism Project vanuit het polariteitloze. 
Dat betekent dat de begeleiders van het Wholism Project de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen, Tools etc. vanaf deze datum niet meer vanuit de polariteiten geven maar vanuit het polariteitloze.

Het werken vanuit het polariteitloze heeft een aantal grote voordelen.

Zo kunnen de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen, Impuls oefeningen en Tools duidelijk nog dieper doorwerken en veroorzaken zij geen verergeringsreacties meer.

Deze grote verandering werkt uiteraard door op het gehele Project.

Zo is het vanaf 21 september 2019 niet meer nodig om bewust voor jezelf te transmuteren en werkt het daarom niet meer voor jezelf.
Transmuteren voor jezelf gaat vanaf deze datum volledig automatisch, waardoor de transmutatie dieper in jouw systeem door kan werken.

Ook de wijze waarop je onverwerkte gevoelens en symptomen kunt doorvoelen, is gewijzigd vanaf 21 september 2019.

Geleidelijk proces

Het werken vanuit het polariteitloze is een ontwikkeling die door de begeleiders van het Wholism Project geïnitieerd is.

In een geleidelijk proces dat ongeveer half juni 2019 is begonnen, is het Wholism Project niet meer vanuit de polariteiten, maar vanuit het polariteitloze gaan werken.

Voordelen

Het werken vanuit het polariteitloze heeft eigenlijk alleen maar voordelen.

Zo werken, zoals al in de inleiding is genoemd, de behandelingen, Verbindingen, Kantelingen Impuls oefeningen en Tools duidelijk nog dieper door en veroorzaken zij geen verergeringsreacties meer. *

Een verergeringsreactie geeft al aan dat de polariteiten in het spel zijn, zo roept als voorbeeld een beweging naar links in de polariteiten automatisch een beweging naar rechts op.

De wet van oorzaak en gevolg die in de polariteiten van kracht is, bestaat in het polariteitloze dus niet.

Werken vanuit het polariteitloze maakt het ook mogelijk om nog meer maatwerk te leveren dan vanuit de polariteiten mogelijk was.

Automatisch transmuteren vanuit het polariteitloze

Vanaf 21 september 2019 werkt transmuteren voor jezelf volkomen anders.

De Transmutatiegave is vanaf deze datum voor jou vanuit het niveau van het polariteitloze gaan werken.
Je hoeft daarom niet meer actief, dus niet meer bewust, voor jezelf te transmuteren.


Jouw systeem kiest voor de meest effectieve optie en dat is transmuteren vanuit het polariteitloze.

Door deze keuze van jouw systeem, werkt bewust transmuteren voor jezelf niet meer.
Dat gebeurt al automatisch op een ander, meer diep doorwerkend niveau.De Transmutatiegave werkt dus - voor jouzelf, als ontvanger van deze gave - vanuit een effectiever niveau.


Als een transmutatie belangrijk voor je is, vindt die automatisch plaats op het moment dat het voor jouw ontwikkeling zinvol is.

Transmuteren voor anderen

Zoals al eerder aangegeven, is bewust voor jezelf transmuteren niet meer mogelijk, omdat je dat automatisch doet vanuit het polariteitloze.

Je kunt nog wel voor anderen transmuteren. Dit is alleen mogelijk als de ander zelf geen transmutatiegave ontvangen heeft.

Vanzelfsprekend moet een volwassene wel toestemming geven als je iets voor hem of haar transmuteert.

Lichter doorvoelen

De wijze waarop je onverwerkte gevoelens en symptomen kunt doorvoelen, is gewijzigd vanaf 21 september 2019.

Vanaf deze datum kan iedereen die een:

  • behandeling
  • Transmutatie Channeling
  • Verbinding
  • Tool
  • Kanteling

en/of

  • Impuls oefening
  • heeft ontvangen, op een nieuwe, lichtere wijze doorvoelen.


Hetzelfde geldt voor iedereen die:

  • Persoonlijke Aartsengel begeleiding

en/of

  • het Begeleiding Verbindingen Traject

volgt of heeft gevolgd.

Lees meer: Lichter doorvoelen


* Omdat je als mens op Aarde wel in de polariteiten leeft, blijft het wel mogelijk dat jouw eigen persoonlijke reactie op de ontwikkelingen waar je doorheen gaat, tot een verzwaring van jouw proces leidt. 

Je kunt jouw reactie dan weer oplossen door in overgave te blijven en jouw gevoelens op de nieuwe, lichte wijze te doorvoelen.