Het nieuwe transmuteren

Zaterdag 21 september 2019


De kosmische dag Aartsengel die het Wholism Project begeleidt, geeft ons door dat zij graag iets wil vertellen over 'het nieuwe transmuteren', transmuteren vanuit het polariteitloze, waardoor je niet meer bewust voor jezelf hoeft te transmuteren.

De kosmische dag Aartsengel vertelt:

Het Wholism Project gaat door een groot veranderingsproces. Het is zo interessant voor ons om dat proces te begeleiden. We leren er zoveel van.

Door dit diepgaande en prachtige veranderingsproces is het mogelijk geworden om geheel vanuit het polariteitloze te gaan werken. Dat geeft ontelbaar veel mogelijkheden en voordelen.

Een in het oog springend en heel concreet resultaat hiervan, is dat het niet meer nodig en daardoor ook niet meer mogelijk is om voor jezelf te transmuteren.

Het transmuteren voor jezelf gebeurt voortaan op een nog veel effectievere wijze.

Transmuteren vanuit het polariteitloze

Omdat het Wholism Project nu vanuit het polariteitloze werkt, is het mogelijk geworden om - geheel onbewust - vanuit een polariteitloos deel van jezelf te transmuteren.

Dit gebeurt automatisch. Je kunt dat hier op Aarde niet sturen. Je kunt dus niet meer bewust transmuteren omdat dit voortaan - alleen voor jouzelf - vanuit het polariteitloze gebeurt, op de meest intelligente en efficiënte wijze die je je maar kunt wensen.

Omdat het polariteitloze hier op Aarde iets onvoorstelbaars is, is het bijna niet uit te leggen hoe dat dan gebeurt. Dat zal ik daarom ook niet proberen.

Nieuwe periode

We gaan een heel nieuwe periode in. De veranderingen - nu en in de nabije toekomst - zijn spectaculair.

Het Wholism Project zal je meevoeren naar een nieuwe staat van zijn, een nieuwe manier van leven. Het enige dat je daarvoor nodig hebt is vertrouwen en overgave.

Wij, de kosmische dag Aartsengelen die het Wholism Project begeleiden en via het Wholism Project de kosmische dag gestalte zullen geven, zullen jou begeleiden naar de nieuwe toekomst die de mensheid te wachten staat.

Om jou door zo'n groot veranderingsproces te leiden, zijn de Trajecten van het Wholism Project in het leven geroepen. De huidige Trajecten en de toekomstige Trajecten die op de nieuwe website geïntroduceerd zullen worden.

Als je jezelf ontwikkelt met behulp van onze Trajecten, geef je een stukje van jouw - bewuste -roer uit handen. Je kiest niet meer zelf welke behandelingen of Verbindingen je wilt ontvangen. In plaats daarvan kiezen wij een optimaal pakket voor je uit, helemaal op maat voor jou.

Je ontvangt veel meer begeleiding van ons dan via de oude, losse behandelingen mogelijk was.

Een vergelijkbare verandering maakt het transmuteren ook door.

Het nieuwe transmuteren

Nu het Wholism Project volledig vanuit het polariteitloze werkt, gebeurt het transmuteren voor jouzelf, als ontvanger van de Transmutatiegave, ook vanuit dat polariteitloze niveau.

Op Aarde mogen we dit polariteitloze niveau niet bewust ervaren. Want we leven hier midden in de polariteiten. Dat zijn de spelregels. Je leert van het leven in de polariteiten.

Zwart en wit, hier en daar, groot en klein, machtig en machteloos. Zo zijn er ontelbare polariteiten. Het leven op Aarde is daarop gebaseerd.

In het polariteitloze bestaat een vereniging van polariteiten. Ik mag er niet teveel van vertellen, maar dit is het basisprincipe. Eenheid, overbrugging. Een geheel andere vorm van bewustzijn.

Je kunt hier op Aarde niet bewust contact maken met dit polariteitloze niveau.

Om deze reden is het niet mogelijk om bewust te transmuteren, als dat voor jouzelf, als ontvanger van de Transmutatiegave, vanuit het polariteitloze gebeurt.

Ook in het transmuteren zien we dus een ontwikkeling naar meer overgave, meegaan met de stroom. Niet alles zelf in de hand houden, waardoor het resultaat juist diepgaander en veelomvattender wordt.

Je kunt erop vertrouwen dat alles wat voor jouw ontwikkeling van belang is, automatisch getransmuteerd zal worden, op het moment in jouw ontwikkeling dat jij daar aan toe bent. Op exact het juiste moment dus.

Dit is een groot voordeel ten opzichte van het oude, 'bewuste' transmuteren, waarbij je elke keer een transmutatie aanvroeg. Je bent dan zelf aan het meedenken en aan het sturen wat je zelf graag wilt transmuteren.

Hoewel je daar goede resultaten mee kunt bereiken, heb je hier op Aarde minder overzicht in de meest optimale volgende stap voor jouw ontwikkeling.

Op een 'hoger' niveau, op het niveau van het polariteitloze, heb je dat overzicht wel.

Combinatie met de Trajecten

Je zou nu kunnen concluderen: 'Fantastisch, op een ander niveau wordt alles voor mij en door mij automatisch getransmuteerd. Exact wat ik nodig heb voor mijn ontwikkeling en altijd op het juiste moment.
Waarvoor heb ik dan nog Trajecten nodig? Dit lijkt me uitstekend georganiseerd.'

Gelukkig en helaas, het is maar hoe je er naar kijkt, is het niet zo dat transmuteren alles op kan lossen. Transmuteren helpt je niet door gerichte ontwikkelingen van A naar B.
Het brengt je alleen stapjes verder, maar al deze stapjes vormen samen nog geen vloeiende weg met een duidelijk vastgesteld doel.

Daar zijn de Trajecten voor. Trajecten bieden jou ontwikkelingsmogelijkheden met een duidelijk doel. Ze zijn als het ware door 'ontwikkelingsarchitecten' ontworpen.

Transmuteren geeft je geen ontwikkelingsweg, maar het helpt je bij het zetten van de stappen door jouw leven, het geeft je een steuntje als je dreigt te wankelen, geeft je een klein zetje als je blijft staan of blijft haken.

Bij het nieuwe transmuteren, transmuteren vanuit het polariteitloze, word je op een subtiele manier begeleid in de stappen die jij zet.

Het geeft je geen routekaart, geen ontwikkelingsweg, maar het werkt ondersteunend op de weg die je gaat. De weg die je gaat door jouw leven op Aarde en/of de ontwikkelingsweg die je gaat met behulp van onze Trajecten.

Vanuit ons overzicht kan ik je vertellen dat het optimaal is om de weg die je in jouw leven gaat te laten vervlechten en samengaan met de ontwikkelingswegen die je in de Trajecten van het Wholism Project krijgt aangeboden.

De weg die je in jouw leven gaat, krijgt daardoor een kosmische dag ontwikkelingsrichting.
Je maakt daardoor echte stappen vooruit.
Je kunt hierdoor enorm veel winst behalen in dit leven. Het is een unieke kans, waar je levens lang plezier van zult hebben, van zult profiteren.

Het Wholism Project biedt je de mogelijkheid om naar een opbouwende manier van leven toe te groeien.

Hoe verder je meegroeit op de weg waar het Wholism Project je naar toe leidt, waar wij jou in de Trajecten naar toe leiden, hoe soepeler je ontwikkelingen zullen gaan en hoe krachtiger je zult worden.

Het Wholism Project ontwikkelt zich steeds verder doordat Bas en Maria, die op Aarde het Wholism Project leiden en vormgeven, dagelijks en begeleid door ons, verder en dieper gaan in hun ontwikkelingen.

Daardoor ontstaan steeds meer nieuwe mogelijkheden.
De Trajecten en 'het nieuwe transmuteren' zijn daar twee voorbeelden van en in de toekomst zullen er meer nieuwe mogelijkheden volgen.

Ik kan je alleen maar van harte aanraden om in deze trein te stappen en te genieten van de reis die je zult maken.

Het zal niet altijd mooi weer zijn, dat hoort bij het leven. Ook wij beloven jou niet alleen 'a Rose Garden'. Het leven bestaat uit uitersten, uit polariteiten. Geluk en verdriet lopen hand in hand.

De Trajecten van het Wholism Project leren je om geluk en verdriet beide te verwelkomen en te omarmen en beide met steeds meer diepgang te ervaren.

Uiteindelijk blijf je, ook in momenten van (oud) verdriet, daardoor altijd in contact met jouw oorsprong, jouw essentie, jouw bron en ervaar je een steeds steviger basis in je leven.

Je kent jezelf daardoor steeds beter en dieper. Je bent je eigen thuis, waar je altijd op kunt rekenen.

Omschakelen

We weten, als Hogere begeleiders van het Wholism Project dat het voor sommige mensen echt omschakelen is.

Eerst de omschakeling naar de Trajecten. 'Hoe weet ik nu welke behandeling of Verbinding ik ontvangen heb? Ontvang ik eigenlijk wel behandelingen of Verbindingen in zo'n Traject?
Waarom kan ik niet gewoon zelf mijn behandelingen blijven kiezen, op de momenten die mij geschikt lijken?'

En nu de omschakeling naar het 'nieuwe transmuteren'.
'Waarom kan ik niet meer zelf transmuteren voor mijn eigen ontwikkeling? Hoe weet ik nou of iets getransmuteerd wordt of niet?'

Deze omschakeling heet in één woord: 'vertrouwen en overgave'. Jezelf overgeven aan de stroom van jouw leven.

De Aartsengelen die jou vroeger de 'losse' behandelingen gaven, zijn dezelfde Aartsengelen die jou nu door ontwikkelingen leiden in de Trajecten.

In plaats van één behandeling aan te vragen, vraag je nu een Traject aan.

Voor een Traject-bijdrage van € 120,- ontvang je nu veel meer dan in de tijd van de losse behandelingen, toen je voor één behandeling € 120,- betaalde.

Het is dus een kwestie van omschakelen, maar het is een beter en dieper doorwerkend systeem met heel veel voordelen.


Praktisch

Tot slot nog wat praktische en concrete informatie.

Het 'nieuwe transmuteren' houdt het volgende in.


Voor jezelf transmuteren - niet meer bewust

Je hoeft niet meer voor jezelf te transmuteren. Het is zelfs niet meer mogelijk om bewust voor jezelf te transmuteren.

Als ontvanger van de Transmutatiegave doe je dit voortaan automatisch en onbewust, op het niveau van het polariteitloze.

Dit is mogelijk geworden door jouw verbinding met het Wholism Project, dat sinds de zomer van 2019 vanuit het polariteitloze werkt.
Alleen al door de ontvangst van de Transmutatiegave ontstaat een blijvende verbinding met het Wholism Project.


Voor anderen transmuteren

Je kunt nog wel bewust transmuteren voor anderen die de Transmutatiegave nog niet ontvangen hebben.

Het is alleen niet meer mogelijk om te transmuteren voor anderen die de Transmutatiegave zelf al ontvangen hebben.

Als jouw kind een Traject volgt of bijvoorbeeld een behandeling, Transmutatie Channeling, de Vitalisatie Verbinding of de Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvangen heeft, dan heeft jouw kind daarmee automatisch ook de Transmutatiegave ontvangen.

Dat betekent dat jouw kind nu ook automatisch transmuteert vanuit het niveau van het polariteitloze.

Je kunt daardoor niet meer bewust voor jouw kind transmuteren. Dat werkt ook niet meer, omdat automatisch transmuteren op het niveau van het polariteitloze het beste voor jouw kind is.

Het is ook niet goed - en daarom niet mogelijk - om dat met 'bewuste' transmutaties vanuit ons Aardse bewustzijn te doorkruisen.

Op het polariteitloze niveau is veel meer overzicht en wordt de waarneming niet gekleurd door emoties. Je kunt er dus op vertrouwen dat het transmuteren op het polariteitloze niveau op een optimale wijze gebeurt.

Eenvoudiger en effectiever

Het nieuwe transmuteren, automatisch transmuteren vanuit het polariteitloze, is eenvoudiger, effectiever en krachtiger.

Het nieuwe transmuteren:

  • is eenvoudiger, omdat het automatisch gaat
  • is effectiever, omdat je altijd de juiste transmutaties zult ontvangen op het juiste moment in jouw ontwikkeling, waardoor jouw ontwikkeling vloeiender kan verlopen
  • werkt krachtiger, omdat het vanuit het polariteitloze plaatsvindt en vervolgens doorwerkt in jouw leven op Aarde
  • werkt dieper door in jouw systeem. Het is zelfs niet mogelijk om een transmutatie nog dieper te laten doorwerken